Verejné obstarávanie

  • PDF icon

   Výzva.pdf

  • PDF icon

   Editovateľná Príloha č. 1.docx

  • PDF icon

   Výzva.pdf

  • PDF icon

   Editovateľná Príloha č. 1.docx

  • PDF icon

   GRZVJS-nh-41-32-2020-výzva na ponuku.pdf

  • PDF icon

   Príloha č.1 - Cenová ponuka.docx

  • PDF icon

   Priloha č.2 _opis predmetu zákazky - SSV-UTV.docx

  • PDF icon

   Príloha č.3-Návrh Kúpnej zmluvy.pdf

  • PDF icon

   4 Výzva na predloženie ponuky.pdf

  • PDF icon

   Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií.rtf

  • PDF icon

   Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie.docx

  • PDF icon

   Príloha č. 3 - Návrh ZMLUVY o dielo.pdf

  • PDF icon

   Príloha č. 4 - Technická špecifikácia - úprava plôch.docx

  • PDF icon

   Príloha č. 5 - Situácia pozemku ÚVTOS Nitra-Chrenová.pdf

  • PDF icon

   4 Výzva na predloženie ponuky.pdf

  • PDF icon

   Príloha č 1 - Cenová ponuka.rtf

  • PDF icon

   Príloha č. 2 - Návrh ZMLUVY o dielo.pdf

  • PDF icon

   Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie.docx

  • PDF icon

   Príloha č. 4 - Technická špecifikácia.pdf

  • PDF icon

   prilohy_brany.docx

  • PDF icon

   vyzva_brany.pdf

  • PDF icon

   prilohy_zaluzie.docx

  • PDF icon

   vyzva_zaluzie.pdf

  • PDF icon

   príloha č.1.docx

  • PDF icon

   príloha č.2.xlsx

  • PDF icon

   Výzva na predkladanie cenovej ponuky - SERVIS.pdf

  • PDF icon

   Zmluva.pdf

  • PDF icon

   4. Výzva na predkladanie ponúk.pdf

  • PDF icon

   Príloha č. 1 - Cenová ponuka.rtf

  • PDF icon

   Príloha č. 2 - Návrh zmluvy.pdf

  • PDF icon

   Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie.docx

  • PDF icon

   vyzva_zemiaky_skore.pdf

  • PDF icon

   priloha_k_vyzve.docx

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019