Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica

 • Icon

  +421/48/412 34 90

 • Icon

  ustavbb@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová

 • Icon

  +421/48/416 10 06

 • Icon

  ustavbbkr@zvjs.sk

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava

 • Icon

  +421/2/208 32 105

 • Icon

  sekretariatrba@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

 • Icon

  +421/42/2832 111

 • Icon

  ustavdca@zvjs.sk

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

 • Icon

  +421/2/208 31 111

 • Icon

  kancelariagr@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

 • Icon

  +421/33/283 21 11

 • Icon

  ustavhnp@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava

 • Icon

  +421/42/446 54 32-3

 • Icon

  ustavil@zvjs.sk

Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Icon

  +421/37/283 25 62

 • Icon

  institut@zvjs.sk

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

 • Icon

  +421/55/283 11 11

 • Icon

  ustavke@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca

 • Icon

  +421/55/28 32 111

 • Icon

  podatelna.sa@zvjs.sk

Liečebno-rehabilitačné stredisko Kováčová

 • Icon

  +421/45/532 38 97

 • Icon

  lrs_kov@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

 • Icon

  +421/33/7300038

 • Icon

  ustavleop@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča

 • Icon

  +421/53/451 06 45-7

 • Icon

  ustavlev@zvjs.sk

Ústredný sklad zboru Liptovská Štiavnica

 • Icon

  +421/44/432 40 35-6, +421/44/432 69 27

 • Icon

  ustrednysklad@zvjs.sk

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra

 • Icon

  +421/37/283 27 11

 • Icon

  ustavnr@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre ženy Nitra-Chrenová

 • Icon

  +421/37/283 12 06

 • Icon

  ustavnrch@zvjs.sk

Liečebno-rehabilitačné stredisko Omšenie

 • Icon

  +421/32/655 29 48-9

 • Icon

  lrs_omsenie@zvjs.sk

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov

 • Icon

  +421/51/283 21 11

 • Icon

  ustav.po@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok

 • Icon

  +421/44/432 40 35-6

 • Icon

  ustavrk@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

 • Icon

  +421/43/422 27 20-2

 • Icon

  ustavsu@zvjs.sk

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín

 • Icon

  +421/32/652 14 38

 • Icon

  sekretariattn@zvjs.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

 • Icon

  +421/36/771 11 70

 • Icon

  ustavzel@zvjs.sk

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina

 • Icon

  +421/41/283 21 11

 • Icon

  ustav.zilina@zvjs.sk

Centrum produkčných služieb a tlače Zboru väzenskej a justičnej stráže

www.centrumzvjs.sk

 • Icon

  +421/33/2831 560

 • Icon

  centrum@zvjs.sk

Kontakt pre médiá

mjr. Mgr. Monika Kacvinská

hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže

 • Icon

  +421 948 217 135

 • Icon

  media@zvjs.sk

Organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže prijímajú podania doručené do úradu v listinnej podobe, alebo môžu byť doručené do úradu prostredníctvom elektronickej pošty v nižšie uvedených dátových formátoch.

Textové formáty:

PDF (Portable Document Format), TXT (Plain Text Format) v kódovaní UTF-8, ODT (Open Document Format), DOC/DOCX (Office Open XML), XLS/XLSX (Excel Open XML)

Grafické súbory:

GIF (Graphics Interchange Format), PNG (Portable Network Graphics), JPG (Joint Photographic Experts Group), BMP (BitMaP)

Formáty kompresie súborov:

ZIP, RAR

Organizačné zložky zboru na území Slovenskej republiky

blue star

Generálne riaditeľstvo

blue star

Ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody

 • Banská Bystrica

 • Bratislava

 • Ilava

 • Košice

 • Leopoldov

 • Nitra

 • Prešov

 • Žilina

gold star

Ústavy na výkon trestu odňatia slobody

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Košice-Šaca

 • Levoča

 • Nitra-Chrenová

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

blue star

Zariadenia zboru a otvorené oddelenia

 • Archív a expozícia zboru

 • Centrum produkčných služieb a tlače

 • Kováčová

 • Liptovská Štiavnica

 • Omšenie

 • Opatovce

 • Sabinov

 • Sabová

 • Santovka

Kontaktujte nás

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019