Tlačové správy

 • 5. Máj 2023

  Výstava diel väznených osôb: Keď prišiel van Gogh o ucho [bola to láska]

  Image

  Od pondelka 15. mája majú fanúšikovia umenia možnosť prísť a vychutnať si diela, ktoré vznikli pod rukami väznených osôb. Inštalácia diel bude od 15.05.2023 do 26.05.2023 v historických priestoroch radnice mesta Banská Bystrica. Netradičná výstava začne v prvý deň vernisážou, na ktorej si pozvaní hostia budú môcť nielen prezrieť vystavené diela, ale si ich aj zakúpiť a tým prispieť detským onkologický pacientom.


  Za väzenské múry sa nedostávajú len zločinci z filmov. Mnohokrát sú tam ľudia, ktorí vyšli z neprajných podmienok a nevedeli sa zaradiť do života. Sú tam aj takí, ktorí podľahli alkoholu či drogám a ani nevedeli ako a skončili v špirále nesprávnych rozhodnutí, ktorá vyústila väzením. Samozrejme, sú tam aj tí, ktorých jeden omyl stál viac, než si vedeli predstaviť. Všetci ale majú niečo spoločné, tak ako van Gogh, aj oni v jednom okamihu prišli o niečo dôležité.


  Výstava diel väznených osôb pod názvom „Keď prišiel van Gogh o ucho [bola to láska]“ prináša nazretie do duše tých, ktorí prišli o slobodu a niektorí svojimi skutkami prišli aj o blízkych a rodinu. S pomocou príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, v rámci resocializačných procesov, rozvinuli v sebe väznené osoby talent, vďaka ktorému teraz môžu pomôcť detským onkologickým pacientom v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica v spolupráci s občianskym združením Svetielko nádeje. „Veľmi sa teším, že sa podarilo zorganizovať výstavu diel väznených osôb a takýmto spôsobom ukázať, že aj osoby vo výkone trestu odňatia slobody vedia priniesť tejto spoločnosti pozitívne emócie či už napríklad vo forme umeleckých diel a zároveň uvedenou akciou dokážu pomôcť a podporiť detských onkologických pacientov,“ uviedol riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ivan Petrán.


  Výstava diel väznených osôb by nevznikla bez podpory mesta Banská Bystrica, ktoré poskytlo jedinečné priestory radnice nielen pre úvodnú vernisáž, ale počas celého trvania výstavy. Tieto priestory sú samé o sebe umeleckým dielom, ktoré by návštevníci mesta nemali vynechať. „Vítam iniciatívu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorá prišla s myšlienkou zrealizovať v našom meste výstavu diel, namaľovaných štetcom väznených osôb. Každý z nich má za sebou silný príbeh, a práve toto môže byť spôsob, ktorým nám ho môžu vyrozprávať. Verím, že výstava v historickej radnici sa bude tešiť záujmu, no v neposlednom rade splní svoj účel. Kúpou obrazu totiž podáme pomocnú ruku tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Neraz sme sa presvedčili, že v Banskej Bystrici majú dobro a ochota nezištne pomáhať svoje pevné miesto. Dúfam, že aj tentokrát sa nám spoločnými silami podarí naplniť posolstvo výstavy,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.


  Práve v priestoroch radnice sa v prvý deň výstavy rozoznejú počas vernisáže tóny francúzskych melódií v prevedení Billyana Picota a návštevníci si budú môcť vypočuť aj slová jedného z autorov vystavovaných diel, ktoré pod jeho rukami vznikli počas aktuálneho výkonu trestu odňatia slobody.


  Samotná výstava bude trvať od 15.05. do 26.05.2023, pričom sú pozvaní všetci, ktorých zaujíma nielen umenie, ale aj zdravie detí trpiacich onkologickým ochorením a ich rodín. Vstup na výstavu je bezplatný, ale návštevníci si môžu zakúpiť vystavené diela alebo len prispieť malou čiastkou. Všetky peniaze následne občianske združenie Svetielko nádeje premení prostredníctvom svojich projektov a služieb na pomoc rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Vážime si iniciatívu organizátorov výstavy podporiť Svetielko nádeje, ktoré už viac ako dvadsať rokov aktívne pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Naším prvoradým cieľom je reagovať na potreby detí a rodičov a tomu prispôsobujeme nami poskytované bezplatné služby. Ďakujem všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ťažko chorých detí a ich rodín, za pomoc, podporu a spoluprácu, uviedol MUDr. Pavol Bician, predseda O.Z. Svetielko nádeje

 • 6. Apríl 2023

  Veľkonočné sviatky vo väznici

  Image

  Blížiace sa sviatky sú pre každého z nás iné. Niekto oslavuje sviatky jari, iní zase zmŕtvychvstanie Krista. Pre mnohých však aj tieto sviatky budú menej veselé, lebo ich nemôžu tráviť so svojimi blízkymi. Rovnako aj pre osoby za múrmi väzníc bude toto sviatočné obdobie bez rodiny a priateľov o čosi smutnejšie.


  Aktuálne k 6. aprílu 2023 je celkový počet väznených osôb na Slovensku 10 117, z toho je obvinených 1420 8 697 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 54mladistvých osôb a 453cudzincov.


  Mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré je možné podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, bude počas Veľkej noci udelené viacerým odsúdeným. Taktiež bude odsúdeným udelená vychádzka mimo ústav a udelené opustenie ústavu bez technického prostriedku alebo s technickým prostriedkom za účelom stretnutia s blízkymi na čas najviac 48 hodín. Tu je prehľad:  Väznené osoby, ktorým nebude umožnené počas sviatkov opustiť ústav, budú môcť aspoň na pár sekúnd objať svojich blízkych predovšetkým počas návštev, a to priamo v ústave. A hoci videonávštevy a telefonovanie priamy kontakt s blízkymi nenahradia, aj v tomto období ich väznené osoby budú môcť využívať vo väčšom rozsahu.


  Program pre väznené osoby počas Veľkej noci


  Počas obdobia veľkonočných sviatkov duchovnú službu v ústavoch zabezpečujú pre väznené osoby väzenskí dekani, kapláni a pastori viacerými formami. Väznené soby, ktoré budú chcieť prežiť sviatky duchovnejšie, budú mať možnosť v ústavoch pristúpiť k sviatosti zmierenia. Aktívne sa môžu zapojiť do krížovej cesty, poklony kríža, do katechézy obradov Veľkej noci. Prostredníctvom pastorov sú naplánované aj evanjelické služby Božie, pašie so spoveďou a večerou Pánovou. Taktiež svoj voľný čas môžu využiť na osobnú modlitbu v kaplnke a duchovné rozhovory. V niektorých ústavoch si väznené osoby pripravili dramatické pásmo Krížovej cesty, Pašiové predstavenie a koncerty. Okrem toho je naplánované aj premietanie rôznych filmov s duchovnou tematikou ako napr. Ježiš Nazaretský, Umučenie Krista, Krížová cesta v Koloseu, Izrael - Svätá zem, Pius I. a II.

  Aj ďalší program počas veľkonočných sviatkov bude zaujímavý. Pripravené sú rôzne kvízy, filmy, aktivity, ktoré sa počas bežného roka nerealizujú. Do programu sa väznené osoby môžu zapojiť individuálnou alebo skupinovou formou. Ešte pred samotným slávením sviatkov si môžu skrášliť priestory a nástenky veľkonočnou výzdobou a zhotoviť rôzne veľkonočné pozdravy. Svoju šikovnosť a fantáziu sústreďujú na výrobu, maľovanie, vyfarbovanie vajíčok, pletenie košíkov a korbáčov, či prípravu veľkonočných jedál.

  Voľnočasové aktivity a trávenie voľného času v podobe kvízov, prednášok, besied, turnajov a súťaží sú zamerané na všeobecný prehľad osobnosti, fyzickú zdatnosť, ale aj odhalenie svojho talentu. Pripravené sú kvízy: Globalizácia, Metropoly sveta, Zvieracia ríša, Kvíz o ľudskom tele, Veľkonočnýkvíz, Všeobecný kvíz, Dopravné značky, Zemepis,Biblia a život Ježiša Krista, História Veľkej noci, Historický aprílový kvíz, Anglické slovíčka a Kvíz o hercoch.

  Pre väznené osoby má personál zboru pripravené aj prednášky nielen na veľkonočné témy - napr. prednáška O kríži, Vzkriesenie, Veľkonočné zvyky a tradície, Ľudové tradície,Iný kraj, iný mrav, Uganda - chudobná perla Afriky(zážitky misionárov), Medzinárodný deň Rómov, Sviatky jari sú tu, Nový život.

  Počas sviatkov Veľkej noci sa v ústavoch budú konať aj športové a iné turnaje, ako veľkonočný turnaj v hre Activity, Človeče nehnevaj sa, žolíkový turnaj a turnaje v šachu, v stolnom tenise, v hode šípok či biliardový turnaj. Ďalej sa väznené osoby môžu zapojiť do športových súťaží ako napr. pretláčanie rukou, silový trojboj, futbalový turnaj, skok z miesta, kľuky, hod basketbalovou loptou na kôš, kliky na čas, drepy. Tí, ktorým sa nebude chcieť športovať, môžu svoj čas využiť na kreativitu a zapojiť sa môžu do súťaží o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu, pletenia veľkonočných šibákov, prípravu veľkonočných pokrmov, či varenia guláša.

  Okrem vyššie spomínaných kultúrno-osvetových činností môžu väznené osoby svoj voľný čas využiť na čítanie dostupnej literatúry, ktorú je možné vypožičať si z ústavnej knižnice, či spoločné čítanie rozprávok. Rovnako môžu písať listy, hrať spoločenské hry, lúštiť krížovky a osemsmerovky, či zapojiť sa do výtvarno-relaxačnej činnosti, vyfarbovania veľkonočných antistresových maľovaniek, alebo do arteterapeutickej aktivity Farby Veľkej noci. Podľa programovej ponuky môžu sledovať televízne vysielanie, pričom počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24:00 hod. Prostredníctvom videoprojekcie bude k dispozícii aj široká ponuka filmov ako napr. film O bohoch a ľuďoch, Vikingovia, Hop, Ben Hur, Veľká noc s Bonifácom. Rozveseliť sa môžu aj počas divadelných predstavení, ktoré pripravili väznené osoby v podobe rôznych koncertov, hudobno-tanečných programoch pri hľadaní talentov.


  Veľkonočná strava

  Stravovanie počas veľkonočných sviatkov je prispôsobené kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb.Dodržiavanie pôstujena individuálnom rozhodnutí väznených osôb. Strava bude vydávaná štandardným spôsobom a nebudú chýbať ani tradičné jedlá.


  Veľký piatok (bezmäsité pokrmy)

  raňajky:

  - chlieb,vajíčková nátierka, čaj, ovocie;

  - puding, pečivo, čaj, ovocné pyré;

  - lúpačka, ovocný jogurt, biela káva;

  - treska v majonéze, chlieb, káva z kávoviny;

  - pažítková nátierka, rožky, čaj, ovocie;

  obed:

  - polievka pórová s vajcom, vyprážané rybie filé, zemiaková kaša;

  - polievka kelová s ryžou, sójové kocky na hubách, zemiaková kaša, mrkvový šalát;

  - tekvicová krémová polievka, zeleninové rizoto s hubami a tofu syrom, sterilizovaný šalát;

  - zeleninová polievka, dukátové buchtičky;

  - polievka z ovsených vločiek, vyprážaný syr, tatárska omáčka, varené zemiaky;

  večera:

  - šošovicový prívarok, varené vajce, rožok, keks;

  - tuniak s Bulgurom, rožok obyčajný, tavený syr, čokoládová tyčinka;

  - halušky špenátové so syrovou omáčkou;

  - špenát s vareným vajcom, zemiaky, čaj;

  - parené buchty, mlieko;


  Biela sobota

  raňajky:

  - čokoládová nátierka, lúpačka, biela káva;

  - chlieb, čaj, syr tavený črievko, zelenina, maslo;

  - lečo s vajcom, chlieb, čaj;

  - rožok, maslo, čokomed, kakao;

  - vajíčková nátierka, chlieb, voda so sirupom;

  obed:

  - zeleninová polievka, tofu na zelenine, ryža;

  - kelová polievka s ryžou, vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka;

  - sedliacka polievka, zeleninové rizoto, šalát;

  - gulášová polievka s tofu, bryndzové halušky, zakysanka;

  - šošovicová polievka kyslá, tofu na šampiňónoch, tarhoňa;

  večera:

  - kuracie soté, cestovinová ryža, ovocie;

  - koložvárska kapusta rastlinná, zemiaky varené, čaj pravý;

  - bravčový perkelt, cestoviny, čaj, ovocie;

  - zapekaný karfiol, brokolica, varené zemiaky, čaj;

  - morčacie prírodné rezne, dusená ryža, kompót;


  Veľkonočná nedeľa

  raňajky:

  - ovocný jogurt, ovocné pyré, pečivo, kakao;

  - lúpačka, čaj, džem;

  - varená špekačka, horčica, čaj, chlieb;

  - chlieb, hydinové párky, horčica, čaj;

  - opekaná saláma, horčica, chlieb, čaj;

  obed:

  - tučná polievka s cestovinou, pečené kačacie stehno, červená dusená kapusta s knedľou;

  - zeleninová polievka, parené buchty s lekvárom posypané lekvárom;

  - zeleninová polievka, kurací rezeň, zemiaková kaša, uhorka;

  - hovädzia polievka s haluškami, údené bravčové mäso, zemiakový šalát s majonézou;

  - slepačí vývar s rezancami, pražská hovädzia pečienka, zeleninový šalát;

  večera:

  - instantná polievka, pečivo, jablko, paštéta, džús;

  - kotlíkový guláš, pletenka, perník;

  - šunková pena, pletenka, perník;

  - špagety s kečupom a syrom, čaj;

  - maslo, chlieb, čaj, keks;


  Veľkonočný pondelok

  raňajky:

  - domáca klobása varená, chren, čaj, horčica, chlieb;

  - varená údenina, varené vajíčka, horčica, chlieb, banán v čokoláde;

  - údeninový tanier, šalát cvikla, chlieb, maslo, varené vajíčka, čaj;

  - opekané údené mäso, varené vajce, chren, chlieb, čaj;

  - syrovo/tvarohová nátierka, chlieb, zelenina, čaj,

  obed:

  - údená polievka s krúpami, bravčový vyprážaný rezeň, zemiakový šalát;

  - zeleninová polievka, pečené kuracie stehno, dusená ryža, cviklový šalát;

  - zeleninová polievka, vyprážaný syr, tatárska omáčka, zemiaková kaša;

  - polievka z údeniny, bravčové údené s dusenou kapustou, knedle;

  - zemiaková polievka, vysmážaný karfiol, zemiaky, obloha;

  večera:

  - hovädzie mäsom na hubách, ryža, ovocie;

  - rizoto zeleninové, cviklový šalát;

  - ovocná bublanina, mlieko;

  - syr hermelín, chlieb, zákusok, džús;

  - záhradnícky tokáň, cestoviny, čaj, ovocie; • 22. Január 2023

  Výsledky hlasovania - Referendum

  Bratislava, 22. január 2023 - Právo hlasovať v referende mali aj obvinení alebo odsúdení, ktorí sa v deň konania referenda nachádzali vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, v ústave na výkon väzby, v ústave na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených, ktorí spĺňali zákonom stanovené podmienky a v deň konania referenda dovŕšili vek 18 rokov.


  V deň referenda, t. j. v sobotu 21. januára, boli pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavili záujem hlasovať. Väznené osoby mohli svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Počas tohto hlasovania bol zabezpečený nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.

  Nižšie uvádzame celkové výsledky hlasovania v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených:
 • 20. Január 2023

  Referendum

  Bratislava, 20. január 2023 - Slovensko cez víkend čaká referendum. V sobotu 21. januára 2023 môžu zúčastnení rozhodnúť svojim hlasovaním o zmene znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Právo hlasovať v referende majú aj väznené osoby, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sú občanmi Slovenskej republiky a v deň konania referenda dovŕšia vek 18 rokov.


  Referendum je hlasovanie, ktorým zúčastnení (voliči) môžu rozhodnúť o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu a pod., ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu. Všetci záujemcovia môžu hlasovať na území Slovenskej republikyvo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku, s vopred vydaným hlasovacím preukazom. Právo hlasovať majú aj obvinení alebo odsúdení, ktorí sa v deň konania referenda nachádzajú vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, v ústave na výkon väzby, v ústave na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.


  Ústavy vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní referenda a poučení o spôsobe a práve hlasovať. V prípade, že sa v ústave nachádzajú väznené osoby, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na referende a disponujú vydaným hlasovací preukazom, riaditeľ ústavu v dostatočnom časovom predstihu pred dňom konania referenda dohodne s primátorom mesta alebo starostom mestskej časti, v územnom obvode ktorého sa nachádza ústav, a následne s príslušnou okrskovou volebnou komisiou podmienky a čas vykonania hlasovania obvinených a odsúdených, ktorí sa budú v deň konania referenda nachádzať v ústave.


  K 20. januáru 2023 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1434 obvinených a 8546 odsúdených (spolu 9980 osôb, z toho je 408 cudzincov a 50 mladistvých). Z celkového počtu väznených osôb doposiaľ nahlásilo záujem o účasť v referende 294 väznených osôb. Počet väznených osôb, ktoré v referende hlasovali, budeme aktualizovať na webovej stránke www.zvjs.sk a sociálnych sieťach zboru.


  V deň referenda, t. j. v sobotu 21. januára, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Počas tohto hlasovania bude zabezpečený nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019