Tlačové správy

 • 4. Január 2021

  Tragický incident za mrežami prešovského ústavu: Otázky a odpovede

  Image

  Vzhľadom na zverejnenie záznamov Ministerstvom spravodlivosti SR si vám dovoľujeme poskytnúť odpovede na vaše najčastejšie otázky.

  Vnímame, že dezinformácie a nedostatok informácií rozdeľuje spoločnosť. Snáď tieto odpovede vnesú svetlo do prípadu, ktorý je ale naďalej v štádiu vyšetrovania:


  1.Kto rozhoduje o vzatí do väzby, type väzby a o tom, kde bude obvinený umiestnený?

  Rozhodnutie o vzatí do väzby v prípravnom konaní vydáva sudca na návrh prokurátora. Rovnako súd rozhoduje aj o type väzby. O tom, do ktorého ústavu je obvinený umiestnený do väzby, rozhoduje teda príslušný súd. Zbor väzenskej a justičnej stráže dohliada na výkon väzby.

  2.Prečo bol p. Lučanský umiestnený v prešovskom ústave?

  Ako sme už povedali pri prvej odpovedi, o väzbe rozhoduje príslušný súd. V prípade viacerých obvinených v rovnakej trestnej veci sa súd vždy snaží o umiestnenie jednotlivých obvinených do väzníc tak, aby spolu jednotliví obvinení nemohli komunikovať.

  3.Prečo bol v cele umiestnený sám?

  Pán Lučanský bol v takzvanej kolúznej väzbe z dôvodu, že sa prokurátor aj súd obávali, že by mohol pôsobiť na spoluobvinených alebo svedkov alebo iným spôsobom mariť dôkazy. Je bežnou praxou, že ak to podmienky ústavu umožňujú a ide o obvineného, ktorý je vo väzbe z dôvodu kolúznej väzby, umiestňuje sa samostatne (nejde o „samotku“ v zmysle disciplinárneho trestu).

  4.Boli porušené základné práva obvineného?

  Ak je obvinený v kolúznej väzbe, má umožnený kontakt len so svojím obhajcom. Všetky ostatné kontakty, vrátane kontaktu s rodinou, sú umožnené len so súhlasom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) alebo súdu. ZVJS v žiadnom prípade neodopiera obvineným v kolúznej väzbe kontaktovanie svojich blízkych. Pri prijímaní do väzby bol p. Lučanský tak, ako každý iný obvinený vo väzbe, poučený o svojich právach a povinnostiach vrátane možnosti požiadať OČTK alebo súd o súhlas telefonovať a prijímať návštevy. Poučenie p. Lučanský podpísal, pričom pri nástupe do väzby nevyužil možnosť požiadať o tento súhlas. V čase jeho hospitalizácie v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne bol p. Lučanský iniciatívne zo strany ZVJS opätovne upozornený na možnosť požiadať o takýto súhlas. Až na základe tejto iniciatívy sa rozhodol požiadať OČTK, aby mu bolo umožnené telefonovať s manželkou. Odpoveď však do času jeho úmrtia nebola doručená ani do nemocnice v Trenčíne, ani do ústavu Prešov. Odpoveď OČTK (NAKA) na jeho žiadosť bola doručená do ústavu Prešov až dňa 31.12.2020 s tým, že OČTK neudelili tento súhlas.

  Po hospitalizácii p. Lučanského pre pokus o samovraždu vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove, so súhlasom dozorujúceho prokurátora, bolo jeho manželke umožnené navštíviť ho a zotrvala pri jeho lôžku až do nasledujúceho dňa.

  p. Lučanský, ani jeho obhajca žiadne porušovanie základných ľudských práv vo väzbe nenamietali. Podali iba sťažnosť proti vzatiu do väzby.

  5.Zbili p. Lučanského príslušníci?

  Takýto incident by mohli potvrdiť kamerové záznamy z chodby. Keďže na nich nie je zachytený ani náznak takéhoto incidentu, je to nereálne. Podľa úradného záznamu si dokonca pri rannej kontrole začervenané oko všimol príslušník, ktorý mu odporučil návštevu lekára. Na toto zareagoval p. Lučanský slovami – „To nič nie je, udrel som sa.“ Popoludní svoje rozhodnutie zmenil, keďže sa mu stav po cvičení mal zhoršiť.

  Túto dezinformáciu priniesol portál jedného z týždenníkov, no následne ho aj stiahli pre šírenie nepotvrdených informácií.

  Dezinformáciu vyvrátil aj ošetrujúci lekár, ktorý konštatoval, že ak by ho skutočne zbili, na tvári by boli ďalšie zranenia, ako poškodenie očnice, fraktúra čelovej alebo jarmovej kosti alebo iné. Rovnako CT nepotvrdilo iné stopy úrazu, napríklad opuchy mäkkých tkanív v oblasti očnice či zlomeninu tvárových kostí alebo kostí tvoriacich očnicu.

  Okrem iného príslušníci sú si vedomí, že v podobnom prípade by prišli o prácu a hrozilo by im trestné stíhanie. Bitku vylúčil aj samotný p. Lučanský, ktorý prostredníctvom obhajcu poprel tieto informácie a rovnako ich poprel aj pred ministerskou komisiou, ktorá prišla okamžite prípad preskúmať.

  Bývalý policajný prezident sa mal dokonca na príslušníkov vyjadriť „Chlapi sú zlatí.“

  6.Prečo odstúpil z funkcie generálny riaditeľ ZVJS, ak teda príslušníci zboru nepochybili?

  Generálny riaditeľ zboru Milan Ivan po dohode s ministerkou spravodlivosti SR povedal, že odstupuje vzhľadom na to, že verí, že politická kultúra na Slovensku by mala vzbudzovať dôveru v štátne inštitúcie. Keďže nie je politikom, nemohla byť vyvodená politická zodpovednosť a osobná zodpovednosť mala prospieť k upokojeniu situácie.

  Za príslušníkov a zamestnancov ZVJS nikto neočakával okamžité vyvodenie politickej a ani osobnej zodpovednosti v súvislosti s týmto prípadom, a to ani v podobe vyvodenia osobnej zodpovednosti gen. Ivana, a teda jeho odstúpenie z funkcie skôr, ako bude vec riadne prešetrená, a prípadne bude vznesené konkrétne obvinenie v danej veci. ZVJS by malo zostať, tak, ako tomu bolo doteraz, apolitickou organizáciou a vyvodením takéhoto rozhodnutia sa z neho navonok stáva nástroj v politickej hre, čo preukazujú aj rôzne medializované dezinformácie, ktoré poškodzujú povesť a česť zboru. Na základe toho vznikla iniciatíva príslušníkov a zamestnancov zboru s podporou Odborového zväzu zboru, ktorí zaslali v tejto veci otvorený list ústavným činiteľom a generálnemu riaditeľovi zboru.

  Príslušníci a zamestnanci ústavu Prešov podali na Krajskú prokuratúru v Prešove v tejto súvislosti hromadné trestné oznámenie pre podozrenie z napĺňania skutkovej podstaty trestných činov krivého obvinenia, šírenia poplašnej správy a ohovárania.

  7.Pán Lučanský sa pri prvom incidente zranil činkami, je to pravda?

  Nie, táto informácie je rovnako nereálna, keďže obvinený nemá právo mať v cele činky. Samotný p. Lučanský povedal, že v noci nemohol spať, prechádzal sa po cele, pristúpil si šľapku, zapotácal sa a udrel sa do rohu postele. Predpokladáme, že dezinformácia ohľadom činiek vznikla z toho, že k zhoršeniu stavu jeho poranenia došlo počas dňa v dôsledku cvičenia. Pán Lučanský bol policajný prezident, ktorý sa udržiaval vo forme. Tlak v očiach sa podľa zdravotníkov zvyšuje pri vykonávaní napríklad kľukov, čo v cele nie je zakázané.

  8.Pripravoval p. Lučanský samovraždu už pri prvom zranení?

  Nie je možné sa k tomuto adekvátne vyjadriť. Pán Lučanský osobne povedal, že sa zranil pri nešťastnom páde, čo následne prešetrovali generálny prokurátor, špeciálna komisia ministerstva spravodlivosti a vyjadrili sa k tomu aj lekári či psychológ. Podozrenie na pokus o samovraždu nepotvrdili ani vtedajšie lekárske správy.

  9.Aké zranenia sa uvádzajú v lekárskej správe, ktoré zverejnili médiá? Prečo musel absolvovať CT vyšetrenie? Absolvoval po tomto zranení 11-hodinovú operáciu?

  Zbor väzenskej a justičnej stráže nie je oprávnený sa vyjadrovať k zdravotnému stavu väznených osôb. Médiá ale priniesli lekársku správu, ktorej pravosť potvrdil minister Jaroslav Naď a tá popisuje, že lekári zistili výron za pravým okom s nevyhnutnou operáciou. Z lekárskej správy vyplýva, že krvná zrazenina spôsobená úrazom tlačila na oko natoľko, že spôsobila jeho posunutie. Lekári mu znížili tlak v očnici a operačne odstránili zrazeninu tak, že vytvorili laparoskopicky otvor v nosovej prepážke. V tejto správe sa ďalej píše, že CT vyšetrenie odporučil lekársky personál Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku po tom, čo si p. Lučanský udrel hlavu pri nešťastnom páde z vozíka. Operácia podľa tohto záznamu trvala približne hodinu.

  10.Prečo bol operovaný v Ružomberku a nie v Trenčíne alebo Prešove?

  Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v inom (civilnom) zdravotníckom zariadení, pričom stráženie obvineného vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže. O tomto rozhoduje príslušný lekár zdravotníckeho zariadenia ústavu, resp. odborný lekár špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.

  V tomto prípade o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku rozhodol odborný lekár Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

  11.Prečo lekári vylúčili cudzie zavinenie?

  Nielen lekári, aj samotný p. Lučanský prostredníctvom svojho právneho zástupcu tieto informácie vyvrátil 13. decembra 2020. Bývalý policajný prezident dokonca poďakoval príslušníkom za korektný prístup.

  Lekár odpovedal na túto otázku aj priamo kontrolnej skupine s konštatovaním, že nejde o cudzie zavinenie, keďže útok inej osoby na tvárovú časť by spôsobil rozsiahlejšie následky a neboli by obmedzené len na očnú guľu. Rovnako podľa lekára nemal p. Lučanský žiadne ďalšie zranenia na zvyšku tela.

  12.Prečo mu bolo odporučené vyšetrenie psychológom, ak neexistovali predpoklady, že by mohol mať samovražedné sklony?

  Vyšetrenie psychológom bolo z preventívnych dôvodov, a rovnako je to bežný postup pri zisťovaní zdravotného stavu väznených osôb.

  13.Ako došlo k samovražde p. Lučanského?

  Pán Lučanský si vzal život obesením na teplákovej bunde. Kamerový záznam z chodby dokazuje, že v tom čase v cele nikto iný nebol.

  Zo záznamu vyplýva, že o 16.30 h bola vykonaná u p. Lučanského nepravidelná vizuálna kontrola cez celový priezor. Pán Lučanský ležal na posteli hlavou pri okne (pozn. nohami k dverám) a na kontrolu príslušníka zboru zareagoval zdvihnutím hlavy. O 9 minút neskôr dvojica príslušníkov spolu s jedným odsúdeným vydáva večeru, na ktorú nereagoval a jedlo si neprevzal. Rovnako nereagoval ani na opätovnú výzvu. Cez bufetové okienko príslušník zboru videl, že nehybne leží na posteli, avšak nakoľko bol na posteli otočený nohami k oknu, kvôli plastovej zástavbe WC mu nebolo vidno ani hlavu a ani plecia. Na kamerových záznamoch je vidieť, ako o 16.40 h vojdú príslušníci do cely. Následne zistili, že p. Lučanský leží na bruchu s hlavou tesne nad čelom postele, okolo krku mal jedenkrát otočenú ústavnú teplákovú bundu, ktorá bola uviazaná o hornú konštrukciu poschodovej postele. Okamžite stlačili tlačidlo núdze vysielačky, uvoľnili obvinenému hlavu z teplákovej bundy, položili ho z postele na podlahu, celovou signalizáciou vyrozumeli operátora, aby privolal RZP a okamžite začali poskytovať prvú pomoc dýchaním z úst do úst a masážou srdcového svalu. Následne prichádza zástupca vedúceho zmeny a hneď za ním strážna a zásahová hliadka. O 16.46 h priniesol zástupca vedúceho zmeny prenosný defibrilátor, ktorý ihneď inštalovali na hrudník a pokračovali v oživovaní až do príchodu RZP. O 16.58 h prichádza priamo do cely RZP (treba si uvedomiť, že vstup do objektu väznice je z pohľadu kontroly a potreby prejsť cez viacero vstupujúcich brán, dverí a mreží komplikovanejší ako vstup napr. do bytu civilnej osoby, avšak robili sme maximum, aby sme príchod RZP priamo do cely čo najviac urýchlili). Pár minút po príchode RZP prichádza na miesto aj samotný riaditeľ väznice a ústavná lekárka. O 17.37 h p. Lučanského previezli do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

  14.Je možné sa obesiť na teplákovej bunde a za takú krátku dobu?

  Táto otázka je v kompetencii zdravotníkov. Nechceme tu opisovať, ako sa to dá, lebo by sme neradi niekoho navádzali na podobne tragické riešenie situácie. Odpoveď zdravotníkov je ale taká, že sa dá a nemusí ísť ani o vyslovene zlomenie väzov, ale o udusenie s využitím vlastnej hmotnosti. Pričom si človek dokáže navodiť stav bezvedomia a následne smrť.

  15.Je možné, aby sa dvojmetrový chlap obesil na 30-centimetrovej posteli?

  Ako povedala ministerka spravodlivosti SR, už v minulosti sa vyskytol prípad obesenia aj na kľučke na dverách. Ako sme už spomínali vyššie, v tomto prípade išlo o poschodovú posteľ, čiže nešlo o 30-centimetrovú posteľ.

  16.Prečo sa večera vydávala tak skoro?

  Každý ústav má svoj Ústavný poriadok (zverejnený na webovom sídle zboru), v ktorom je ukotvený aj režim danej väznice (časový rozvrh dňa) a ktorý je rovnaký pre všetky osoby umiestnené v danom ústave. Vydávanie večere o pol piatej nie je ničím neobvyklým.

  17.Prečo nie sú kamery aj v cele?

  Zákon o výkone väzby jasne definuje, ktoré cely možno vybaviť kamerovým systémom. Podľa tohto zákona nie je prípustné monitorovať obvineného 24 hodín denne, ak nejde o disciplinárny trest alebo chráneného svedka.

  18.Čo teda znamená, že bol monitorovaný?

  Obvinený bol, čo potvrdzujú aj kamerové záznamy, kontrolovaný príslušníkmi ZVJS každých 30 minút vizuálnou kontrolou cez celový priezor.

  19.Koľko bolo pokusov o samovraždu a dokonaných samovrážd v roku 2020 vo väzniciach?

  Zbor v roku 2020 eviduje v rámci celého Slovenska 40 pokusov o samovraždu a 4 väznené osoby sa už nepodarilo zachrániť.

  20.Je možné takýmto pokusom zabrániť?

  Tak, ako aj v živote na slobode, nie je možné stopercentne zabrániť takémuto konaniu, ak sa raz niekto rozhodne vziať si život. Avšak robíme všetko pre to, aby sme tomu zabránili, či už kontaktom s odborníkmi alebo pravidelným kontrolovaním.

  21.Prečo nemohla manželka robiť úkony s hospitalizovaným, tak, ako to opisuje? Pani Lučanská: "Nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi jeho „po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo?"

  Manželka p. Lučanského po celý čas jej návštevy v nemocnici sedela pri jeho lôžku a hladkala ho po ruke, nepokúšala sa ho odokryť a ani o takúto možnosť nežiadala príslušníkov ZVJS. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže vykonávajú len stráženie hospitalizovaného obvineného a nerozhodujú o tom, aké úkony sa s obvineným budú vykonávať počas jeho hospitalizácie v nemocnici. O tejto skutočnosti môže rozhodnúť len ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia. Dôrazne odmietame tvrdenia p. Lučanskej o údajnom vyhrážaní sa jej osobe, nakoľko tieto tvrdenia nie sú pravdivé.

  22.Naozaj sa k p. Lučanskému nedostali žiadne listy a veci, ktoré mu manželka poslala? Pani Lučanská: „Po jeho vzatí do väzby som mu napísala list. Naša dcéra mu nakreslila obrázok. Do balíka sme pribalili televízor a hodinky. Za tri týždne nič nedostal. NIČ!“

  Podľa zákona o výkone väzby môže obvinený na vlastné náklady používať v cele vlastný rádioprijímač a televízny prijímač napájané z vlastného zdroja, ktorý je ich súčasťou. Vlastný rádioprijímač a televízny prijímač musia spĺňať podmienky uvedené v § 17 ods. 3 tohto zákona. Televízor tak, ako ostatné povolené elektrické spotrebiče, musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmie mať inštalované zariadenie umožňujúce nedovolený prenos informácií. Vykonanie technickej kontroly zabezpečí ústav; v odôvodnených prípadoch sa vykoná opätovná technická kontrola. Náklady spojené s vykonaním technickej kontroly a používaním vlastného elektrického spotrebiča znáša obvinený. V prípade p. Lučanského uvádzame, že televízor mal v cele odo dňa 22.12.2020. Dňa 29.12.2020 prostredníctvom jeho obhajcu ústav prevzal holiaci strojček, ale nakoľko nestihol prejsť technickou kontrolou, nebol mu do času jeho pokusu o samovraždu odovzdaný. Ku korešpondencii uvádzame, že ústav Prešov eviduje 4 ks korešpondencie od p. Lučanskej, ktoré boli do ústavu doručené po lustrácii OČTK dňa 31.12.2020 (t. j. až po jeho smrti).Táto korešpondencia bude vydaná manželke p. Lučanského spolu s ostatnými vecami, ktoré si príde prevziať. Čo sa týka balíkov, p. Lučanskému nebol doručený žiadny balík a ani o žiadny balík nežiadal.

  23.Bolo zakázané udelenie posledného pomazania, resp. mu bola zakázaná návšteva??

  Vedenie ústavu vynaložilo všetky kroky a potrebné úsilie na to, aby boli úkony aj v tejto oblasti vykonané dôstojne a prostredníctvom kaplána ponúkli možnosť vykonania sviatosti posledného pomazania chorému, ktorá sa udeľuje veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti, alebo ak sa chorému zhorší zdravotný stav a pod. Manželka p. Lučanského sa vyjadrila, že nie sú veriaci a odmietla možnosť vykonania posledného pomazania p. Lučanskému kaplánom. Podľa nami dostupnej informácie mu bola táto sviatosť udelená nemocničným kňazom, ktorý tieto sviatosti udeľuje zomierajúcim osobám v nemocnici, po odchode manželky z nemocnice v Prešove.


 • 18. December 2020

  Vianoce strávené ďaleko od blízkych

  Image

  Vianoce patria medzi najkrajšie sviatky v roku, s ktorými sa spájajú rôzne zvyky a tradície. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je pre nás všetkých vianočný stromček, vianočne dobroty, betlehem, štedrá večera, počúvanie vianočných kolied a pod. Vôňa ihličia, mihotavé svetlo sviec, bohato prestretý stôl a iskričky v detských očiach sú tým najkrajším darom pre každého z nás, kedy rodiny môžu spoločne stráviť neopísateľné chvíle s najbližšími. Každý túži prežiť tie pravé a krásne vianočné sviatky, nech ich strávi kdekoľvek.


  Aj na Slovensku je veľa rodín, ktoré strávia najkrajšie sviatky bez svojich blízkych, pretože sa nachádzajú za múrmi väzníc. Nielen pre ich rodiny, ale aj pre samotné väznené osoby je toto obdobie náročné. Obzvlášť tento rok bude trávenie vianočných sviatkov sťažené, nakoľko situácia s pandémiou Covid-19 neustupuje a aj väznené osoby pociťujú obmedzenia s prijatými protiepidemickými opatreniami. Nemôžu objať a navštíviť svojich blízkych alebo aspoň na malú chvíľku sa vidieť pri návšteve, pretože aj naďalej platí zákaz realizácie návštev v ústavoch pre všetkých obvinených a odsúdených. Aj keď je priamy kontakt s blízkymi nenahraditeľný, väznené osoby môžu využívať vo väčšom rozsahu videonávštevy a telefonovanie.


  Aktuálne celkový počet väznených osôb na Slovensku je 10 534 osôb, z toho je 1638 obvinených a 8896 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 68 mladistvých osôb a 213 cudzincov.


  Mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody možno udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, tento rok bude udelené tridsiatim odsúdeným. Počas Vianoc bude povolená vychádzka mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín ôsmim odsúdeným. Následne týchto tridsaťosem väznených osôb bude umiestnených po návrate do karantény a podrobí sa antigénovému testovaniu. Aj napriek tomu sa vo väzniciach väzenský personál spolu s väznenými osobami snažia vytvoriť príjemnú atmosféru a možnosti pre lepšie zvládanie odlúčenia a danej situácie za múrmi väzníc.


  Aký program je pripravený pre väznené osoby počas vianočných sviatkov?


  Vianočný program počas sviatkov býva obohatený o množstvo zaujímavých akcií, avšak aj počas týchto sviatkov budú všetky aktivity realizované za dodržania prísne stanovených protiepidemických opatrení. Aktivity budú realizované s limitovaným počtom osôb v rámci spoločných ubytovacích a vyhradených priestoroch.


  Aj v tomto období je venovaná dôležitá pozornosť duchovným aktivitám, keďže Vianoce sú najmä kresťanskými sviatkami. V tomto období duchovná služba, rozhovory, spovedanie a vysluhovanie svätej omše budú realizované prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov. O duchovnú alebo pastoračnú službu môže požiadať každá väznená osoba individuálne. Ďalej prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania majú možnosť väznené osoby sledovať a počúvať priame prenosy sv. omší.


  Počas sviatkov majú možnosť väznené osoby svoj voľný čas využívať na rôzne športové a záujmové aktivity a iné osvetové aktivity v podobe rôznych besied, prednášok, kvízov, rozhovorov. Taktiež majú možnosť využitia turnajov, hrania spoločenských hier, či už individuálnou formou alebo v menších skupinkách. Všetky tieto športové alebo záujmové aktivity sú realizované v limitovanom počte vo vymedzených priestoroch.

  Uvedieme pár všeobecných príkladov z aktivít, ktoré budú môcť realizovať väznené osoby počas Vianoc za prísne stanovených a prijatých protiepidemických opatrení:


  Štedrý deň

  Ako je zvykom, počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24:00 hod. Zároveň majú možnosť sledovať polnočnú svätú omšu, rôzne katechézy a modliť sa sv. ruženec (či už individuálne alebo sprostredkovane spolu s kňazom a inými spolubývajúcimi). Vo viacerých ústavoch je denný program podobný. Väzenský personál umožňuje počúvanie vianočných vinšov, kolied a realizuje spoločné posedenie pri vianočnom stromčeku. Osobné voľno môžu väznené osoby využívať na písanie korešpondencie, hranie spoločenských hier, čítanie kníh, ktoré si môžu vypožičať z ústavnej knižnice, lúštenie krížoviek, sudoku, sledovanie DVD filmov a iného vianočného televízneho vysielania alebo telefonovaním s blízkymi osobami.

  Počas dňa majú možnosť zapojiť sa do vianočných turnajov napr. v šachu, dáme, hode šípok a stolnotenisovom turnaji. Ďalej sa môžu zapojiť do besied a kvízov o vianočných zvykoch a tradíciách. Spoločne v rámci oddielov si môžu zahrať spoločenské hry ako Scrabble, žolík, Človeče nehnevaj sa a pod.


  Prvý sviatok vianočný

  Tento sviatočný deň môžu väznené sledovať v televízii požehnanie „Urbi et orbi“ a počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase. Ďalej majú možnosť zúčastniť sa slávnostnej vianočnej svätej omše v kaplnke, v minimálnom počte osôb za dodržania prijatých protiepidemických opatrení. Počas dňa budú mať možnosť sledovať dokumenty a filmy o vianočných tradíciách a iné vianočné vysielanie. Aj v prvý sviatok vianočný sú pripravené pre väznené osoby turnaje v stolnom tenise v dvojhre a štvorhre, turnaj v spoločenskej hre „Dáma“, v kartovej hre „Žolík“. Pripravené sú pre nich aj kvízy, besedy a prednášky na témy ako napr. „Vianočné zvyky a tradície u nás doma“, alebo „Vianoce vo svete“ alebo napr. „Ako slávime Vianoce“. Svoje osobné voľno môžu využívať na hranie aj iných spoločenských hier ako napr. Domino, Človeče nehnevaj sa, čítanie kníh a časopisov, lúštenie krížoviek, sudoku a pod.


  Druhý sviatok vianočný

  Väznené osoby môžu druhý sviatok vianočný využiť na individuálne duchovné aktivity realizované väzenským kaplánom a pastorom. V rozhlasovom vysielaní alebo v televíznom vysielaní môžu sledovať a počúvať sv. omšu. Ďalej môžu sledovať rôzne televízne vysielanie, počúvať rozhlasové relácie a hrať spoločenské hry. Aj na tento deň sú pripravené vedomostné kvízy, turnaje a rôzne besedy „Na Svätého Štefana - pranostiky“.


  Silvester a Nový rok

  Posledný deň v roku a zároveň začiatok nového roka budú za múrmi väzníc podobné, ako aj ostatné sviatočné dni. Väznené osoby môžu využiť aktivity ponúknuté v pláne kultúrno-osvetovej činnosti a zároveň je na nich, ako využijú svoj voľný čas.

  Majú umožnené sledovanie televízie podľa plánu silvestrovského programu, privítanie Nového roka 2021, sledovanie novoročného príhovoru prezidentky SR a priamy prenos novoročnej sv. omše s novoročným požehnaním pápeža.

  Môžu sa zapojiť to vedomostného kvízu, turnajov, súťaži v spoločenských a iných zábavných hrách (Monopoly, šach, dáma, Človeče a pod.). Taktiež svoj voľný čas môžu využívať na rozprávanie vtipov, vianočných a životných príbehov, cvičenie s vlastnou váhou. Aj počas týchto sviatkov môžu voľný čas využívať na čítanie kníh, časopisov, lúštenie krížoviek, sudoku, osemsmeroviek, písanie korešpondencie a telefonovanie s blízkymi osobami.


  Ako bude vyzerať štedrovečerná večera?

  Slávnostná štedrovečerná večera je naplánovaná v každom ústave od 17:00 hod. Strava počas vianočných sviatkov je prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám a taktiež zdravotnému stavu. Pri vydávaní stravy budú dodržiavané nariadené prodiepidemické nariadenia. Ako dobre vieme k vianočným sviatkom neodmysliteľné patrí zemiakový šalát, kapor, kapustnica a pod. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie jedla, je na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby.

  Nižšie uvádzame jednotlivé druhy jedál z jedálnych lístkov, ktoré budú konzumovať väznené osoby počas vianočných sviatkov:


  24.12.2020

  RAŇAJKY

  -zelenina, syr Eidam, chlieb, čierna káva z kávoviny,

  -tavený syr, mini maslo, mlieko, grahamové pečivo,

  -biela káva, chlieb, syr tavený, maslo,

  -chlieb, nátierka, čaj, ovocie,

  -makovník, džem, kakao, chlieb, mini maslo,

  -káva biela, chlieb, syr tavený, maslo

  OBED

  -brokolicová polievka, zeleninové rizoto, kyslá uhorka,

  -rybacia polievka, rybie filé na masle, zemiaky varené, červená repa, syr údený,

  -brokolicová polievka, zeleninové rizoto, šalát z červenej repy,

  -pohánková polievka so zeleninou, chlieb, plnená cuketa s kuskusom a syrom,

  -šošovicová polievka, zeleninové rizoto, šalát,

  -zeleninová polievka, tofu na šampiónoch, tarhoňa,

  -zeleninová polievka, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

  VEČERA

  -polievka hubová krémová, zemiakový šalát, rybie filé pečené na masle, ovocie,

  -kapustnica s údeným mäsom, rybie filé na masle, zemiaky varené, šalát,

  -vyprážané rybie filé v sezame, zemiakový šalát s majonézou,

  -kapustnica s údeným mäsom, chlieb, vyprážané rybie filé, zemiakový šalát, ovocie, keks,

  -kapustnica s haluškami, rybie filé vyprážané, zemiakový šalát cibuľový, ovocie, čaj,

  -rybacia polievka, rybie filé vyprážané, zemiaková šalát cibuľový, ovocie, čaj


  25.12.2020

  RAŇAJKY

  -vianočka, maslo, kakao,

  -mäsová nátierka, chlieb,

  -syrová nátierka, rožky, čaj,

  -hydinová šunková saláma, mini maslo, chlieb, čaj, perník,

  -káva, chlieb, jogurt, maslo,

  -hydinová šunková saláma, mini maslo, rožok, čaj, perník

  OBED

  -vývar s rezancami, bravčové rebierko prírodné, varené zemiaky, kapustový šalát,

  -zeleninová polievka, pečené kuracie stehno, ryža, šalát,

  -slepačia polievka s cestovinou, pečené kura, ryža, obloha,

  -slepačia polievka, vyprážané kuracie prsia v cestičku, ryža s hráškom, čalamáda,

  -slepačia polievka s cestovinou, pečené kura, ryža,

  -slepačia polievka, kuracie prsia na prírodný spôsob, ryža so zeleninou, kompót

  VEČERA

  -bryndzovo-zemiakové pirohy, perník, ovocie,

  -kotlíkový guláš, grahamový chlieb, keks,

  -ovocné gule, ovocie, perník,

  -horniacky guláš, halušky, keks, čaj,

  -bravčový guláš, chlieb, ovocie,

  -hubové rizoto, šalát, keks, čaj,

  -moravský hovädzí guláš, chlieb, ovocie


  26.12.2020

  RAŇAJKY

  -čaj, chlieb, párky hydinové, zelenina,

  -bryndzová nátierka, chlieb, čaj,

  -tvarohová nátierka, čaj, chlieb,

  -čaj, chlieb, párky, zelenina,

  -vianočka, mini maslo, mini med, chlieb, čaj,

  -paštéta hydinová, káva čierna z kávoviny, chlieb,

  -káva, chlieb, hydinové párky, zelenina

  OBED

  -hovädzia polievka s cestovinou, morčacie mäso na bylinkách, zemiaky varené,

  -zeleninová polievka, soté, ryža, obloha,

  -slepačí vývar, kurací stroganov, maslové halušky,

  -kelová polievka, bravčový guláš a cestovina,

  -hovädzia polievka s cestovinou, bravčový vyprážaný rezeň, zemiaková kaša, obloha,

  -hrachová polievka s krúpami, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom,

  -hovädzia polievka s cestovinou, sójové mäso vyprážané v cestičku, zemiaková kaša, kompót

  VEČERA

  -brokolicový rezeň, zemiaky varené, obloha, párky, chlieb, ovocie, čaj,

  -mäsové guľky v chrenovej omáčke, pučené zemiaky,

  -dukátové buchtičky s vanilkovým krémom, jogurt,

  -kuracie soté, ryža dusená, biely jogurt

  -bravčový perkelt, cestoviny, ovocie, čaj,

  -kapustnica, chlieb, vysmážané rybie filé, zemiakový šalát, ovocie,

  -brokolicový rezeň, varené zemiaky, obloha, ovocie, čaj,

  -šošovicový prívarok, hydinová roláda s vajíčkom, chlieb, ovocie


  31.12.2020

  RAŇAJKY

  -saláma, tavený syr, grahamové pečivo, maslo, čaj

  -čaj, chlieb, vajíčková nátierka so syrom

  -ovsená kaša so škoricou, kakao, ovocie

  -pečivo, tavený syr, čierna káva, saláma, mini maslo

  -paštéta mäsová, chlieb, čaj, croissant

  OBED

  -zeleninová polievka s mrveničkou, prírodný bravčový závitok, ryža dusená, šalát,

  -gulášová polievka so zemiakmi, chlieb, tofu na ihle, tarhoňa, kapustový šalát,

  -gulášová polievka so zemiakmi, chlieb, tofu na ihle, tarhoňa, kapustový šalát,

  -hovädzia polievka s pečenými knedličkami, rizoto s bravčovým mäsom, šalát,

  -sedliacka polievka, bravčové bratislavské pliecko, cestoviny,

  -hŕstková polievka, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky varené, cvikla,

  -sedliacka polievka, hovädzia pečienka milánska, cestovina

  VEČERA

  -kapustnica s údeným mäsom, kuracie prsia prírodné, zemiaky varené, ovocie,

  -gazdovská kapustnica, rybie filé na masle, zemiaková kaša, obloha, konzerva, chlieb, ovocie, čaj,

  -kapustnica s údeným mäsom, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky varené, chlieb, ovocie, keks,

  -gazdovská kapustnica, rybie filé vyprážané, zemiaková kaša, červená repa, ovocie, čaj,

  -kapustnica, krajec chleba, hydinové rizoto, čalamáda,


  01.01.2020

  RAŇAJKY

  -čaj, chlieb, saláma,

  -bryndzová nátierka, chlieb, čaj,

  -čaj, chlieb, rybacia nátierka, cibuľa,

  -bravčové párky, kečup, chlieb, čaj, perník,

  -čaj, chlieb, rybacia nátierka, cibuľa,

  -nátierkové maslo, ryžový chlieb, čaj, perník

  OBED

  -šošovicová polievka, bravčové rebierko prírodné, zemiaková kaša, obloha,

  -zeleninová polievka, bravčové mäso na smotane, knedľa, ovocie,

  -rascová polievka s vajcom, bravčové pečené, zemiaky varené, šalát,

  -hovädzia polievka s cestovinou, údené mäso v cestíčku, zemiakové pyré, cvikla,

  -šošovicová polievka, hovädzí plátok, zemiakový šalát,

  -hovädzia polievka s cestovinou, hovädzie znojemské, tarhoňa, obloha

  VEČERA

  -zeleninové rizoto, obloha, saláma, chlieb, ovocie, čaj,

  -mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, šalát, keks,

  -zapekané zemiaky so syrom, šalát,

  -cestoviny zapečené so salámou, uhorka, ovocie, čaj,

  -bravčové soté, tarhoňa, ovocie,

  -halušky s tvarohom, čaj, keks,

 • 9. November 2020

  Výsledky druhého kola celoplošného testovania pod záštitou Zboru väzenskej a justičnej stráže

  Image

  Zbor väzenskej a justičnej stráže vo vlastnej réžii pretestoval príslušníkov a zamestnancov zboru, personál súdov, Justičnej akadémie, Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, prokurátorov, notárov, exekútorov, Centra právnej pomoci a členov ich domácností v oblastiach s dosiahnutým podielom výsledkov pozitívnych testov vyšším ako 0,7 % v rámci prvého kola celoplošného testovania.


  Aj v tomto kole celoplošné testovanie vykonávalo množstvo príslušníkov a zamestnancov zboru, ktorí zabezpečovali najmä prípravu, organizáciu a samotný proces testovania vrátane administrácie, logistiky a bezpečnosti testovania.


  Celoplošné testovanie väznených osôb bolo realizované v jednotlivých ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody od 05.11. - 08.11.2020. Celoplošnému testovaniu v druhom kole sa nepodrobili väznené osoby, ktoré boli testované začiatkom týždňa vrátane väčšej časti väznených osôb z ústavov Bratislava, Banská Bystrica, Prešov a Dubnica nad Váhom a zároveň väznené osoby premiestňované v rámci celoštátneho zvozu a následne umiestňované do iných ústavov. U všetkých týchto väznených osôb bolo vykonané testovanie antigénovými testami a od ich vykonania neuplynula lehota dlhšia ako sedem dní.


  Výsledky testovania boli zaznamenané do štatistík celoplošného štátneho testovania.


  Testovanie pod záštitou zboru v číslach za obdobie od 05.11.2020 do 08.11.2020:

  Počet odberných stanovíšť: 86

  Celkový počet zdravotníckeho personálu za všetky testovacie dni: 294

  Celkový počet administratívneho personálu za všetky testovacie dni: 248

  Celkový počet ostatného personálu za všetky testovacie dni: 288

  Celkový počet testovaných osôb (vrátane civilných osôb a rodinných príbuzných): 17 261

  Počet testovaných s pozitívnym výsledkom z celkového počtu: 147

  Počet testovaných príslušníkov a zamestnancov zboru s pozitívnym výsledkom: 28

  Počet testovaných väznených osôb (počas celoplošného testovania): 8 419

  Počet testovaných väznených osôb s pozitívnym výsledkom: 74

  Pozitívne testované iné osoby (z celkového počtu): 45


  Naďalej platí, že novoprijímané väznené osoby sú umiestňované do desaťdňovej preventívnej karantény. V prípade výskytu akýchkoľvek prejavov signalizujúcich koronavírus u väznených osôb:

  - dochádza k ich izolácii a testovaniu,

  - ak osoba (personál alebo väznená osoba) zaznamenala niektorý z príznakov ochorenia Covid-19, v prípade potvrdenia pozitívneho výsledku ochorenia u niektorej z osôb (personál alebo väznená osoba) krízový štáb danej organizačnej zložky dohľadá a určí prvotné priame kontakty s pozitívne testovanou osobou, ktoré sú následne tiež testované.


  Súčasný stav príslušníkov, zamestnancov zboru a väznených osôb

  Celkový počet zamestnancov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže predstavuje 5 584, z toho je 4 848 príslušníkov a 736 zamestnancov. K 2. novembru 2020 sa vo väzniciach nachádzalo 10 616 väznených osôb. Z toho počtu je 8 944 odsúdených (z toho je 44 mladistvých odsúdených) a 1 672 obvinených (z toho je 29 mladistvých).

 • 6. November 2020

  Spoločná zodpovednosť: Aj v druhom kole sa Zbor väzenskej a justičnej stráže bude podieľať na testovaní

  Image


  Zbor väzenskej a justičnej stráže vo vlastnej réžii opätovne pretestuje príslušníkov a zamestnancov zboru, personál súdov, Justičnej akadémie, Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, prokurátorov, notárov, exekútorov, Centra právnej pomoci a členov ich domácností v oblastiach s dosiahnutým podielom výsledkov pozitívnych testov vyšším ako 0,7 % v rámci prvého kola celoplošného testovania.


  V nadväznosti na závery rokovania Ústredného krízového štábu a uznesenie vlády Slovenskej republiky generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan po dohode s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou prerokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR Michalom Luciakom možnosť rozšírenia druhého kola testovania osôb na ochorenie Covid-19 antigénovými testami o ďalší okruh testovaných osôb v rizikových zónach.


  Opätovne celý priebeh testovania bude zabezpečovať zbor vlastným zdravotníckym a ostatným personálom, a to pre príslušníkov a zamestnancov zboru vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ako aj pre personál súdov, Justičnej akadémie, Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, prokurátorov, notárov, exekútorov, Centra právnej pomoci a osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti. Odberné miesta počas víkendu tentokrát nebudú zriadené v Bratislave, Hrnčiarovciach nad Parnou, Želiezovciach, Košiciach, Nitre a Nitre-Chrenovej. Ústavy nachádzajúce sa v „zelenej zóne“ (bez povinnosti opätovného testovania osôb) umožnia testovanie príslušníkom a zamestnancom zboru, ktorí dochádzajú do zamestnania z „červenej zóny“ (s povinnosťou opätovného testovania osôb), alebo plánujú návštevu v okrese v červenej zóne.


  Časový harmonogram testovania

  Testovanie prebieha v dňoch od 05.11.2020 do 08.11.2020, k čomu zbor zriadil spolu 86 odberných stanovíšť.


  Testovanie väznených osôb sa realizuje celoplošne v jednotlivých ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody od 05.11. - 08.11.2020.

  Príslušníci a zamestnanci zboru sú testovaní od 05.11.2020 do 08.11.2020 a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti od 06.11. - 08.11.2020 v rozmedzí od 8.00 do 20.00 h (v závislosti od počtu testovaných osôb).

  Personál súdov, Justičnej akadémie, Centra právnej pomoci, Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, prokurátorov, notárov, exekútorov a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 v čase od 8.00 do 20.00 h (v závislosti od počtu testovaných osôb). Presný čas testovania je určený jednotlivým služobným úradom Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa počtu testovaných osôb, a to po predchádzajúcej dohode s ostatnými zainteresovanými inštitúciami.


  Vykonané testovanie a získané údaje z testovania budú zaznamenané do štatistík celoplošného štátneho testovania.


  Druhé kolo celoplošného testovania pod záštitou Zboru väzenskej a justičnej stráže v číslach  Naďalej zbor zabezpečuje kontinuálne testovanie personálu zboru a väznených osôb

  V súlade so závermi Ústredného krízového štábu, rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. jednotlivými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zbor prijíma aj naďalej ďalšie opatrenia, ktoré si vyžaduje aktuálna epidemiologická situácia. Testovanie osôb v jednotlivých organizačných zložkách zboru sa vykonáva najmä:

  - v prípade, že osoba (personál alebo väznená osoba) zaznamenala niektorý z príznakov ochorenia Covid-19,

  - v prípade potvrdenia pozitívneho výsledku ochorenia u niektorej z osôb (personál alebo väznená osoba) krízový štáb danej organizačnej zložky dohľadá a určí prvotné priame kontakty s pozitívne testovanou osobou, ktoré sú následne tiež testované,

  - pred plánovanými operačnými zákrokmi,

  - testovanie všetkých eskortovaných väznených osôb pred realizáciou eskorty celoštátneho zvozu, ako aj testovanie všetkých príslušníkov zboru zabezpečujúcich realizáciu takejto eskorty,

  - pred prepustením väznených osôb z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.


  Jednotlivé ústavy, ako aj Generálne riaditeľstvo zboru v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zabezpečujú a vykonávajú kombinované testovanie, a to rýchlymi antigénovými testami a PCR testami. V prípade pozitívneho antigénového testu sú tieto osoby zdravotníckym personálom zboru nahlásené na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý následne realizuje testovanie PCR testom.


  Naďalej platí, že novoprijímané väznené osoby sú umiestňované do 10-dňovej preventívnej karantény. V prípade výskytu akýchkoľvek prejavov signalizujúcich koronavírus u väznených osôb dochádza k ich izolácii a testovaniu.


  Súčasný stav príslušníkov, zamestnancov zboru a väznených osôb

  Celkový počet zamestnancov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže predstavuje 5 584, z toho je 4 848 príslušníkov a 736 zamestnancov. K 05.11.2020 sa vo väzniciach nachádzalo 10 614 väznených osôb. Z uvedeného počtu je 8 964 odsúdených (z toho je 44 mladistvých odsúdených) a 1 650 obvinených (z toho je 29 mladistvých).

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019