Oficiálna stránka

Tlačové správy

 • 22. decembra 2023

  Vianoce 2023

  Vianoce 2023

  Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné... Sviatky pokoja, šťastia, lásky a rodinnej pohody. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE. Tento rok bude 202 odsúdeným počas vianočných a novoročných sviatkov udelené mimoriadne voľno na opustenie ústavu a povolenie vychádzky mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb. K 22. decembru 2023 sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádza spolu 9732 väznených osôb. Z toho je 1392 obvinených a 8340 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 40 mladistvých osôb a 502 cudzincov.


  Najviac odsúdených osôb s minimálnym stupňom stráženia počas sviatkov by malo opustiť brány ústavu Bratislava (111), Dubnica nad Váhom (21) a ústavu Banská Bystrica-Kráľová (Otvorené oddelenie Kováčová 14 odsúdených). Vzhľadom na možný vznik dodatočných prekážok sa môžu jednotlivé počty v závere mierne odlišovať. Aj tento rok môžu väznené osoby využiť aj možnosť opustenia ústavu alebo vychádzky na prechádzku mestom, stretnutie s rodinou alebo zažitia vianočnej atmosféry na vianočných trhoch. Podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody možno mimoriadne voľno na opustenie ústavu udeliť odsúdenému ako najvyššiu formu disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu. Odsúdeným umiestneným v otvorenom oddelení možno zároveň udeliť vychádzku mimo ústav až na 48 hodín. Samozrejme aj tu platí, že čím vyšší stupeň stráženia, tým väčší rozsah obmedzení pre odsúdeného a väčšia kontrola jeho pohybu. Preto nie na všetkých aktivitách sa môže zúčastniť každá väznená osoba.

  Počas vianočného a novoročného obdobia sa stretávajú rodiny, súrodenci, rodičia a aj prarodičia, avšak nájdu sa aj také rodiny, ktoré nemôžu vianočný čas tráviť spolu. Samotné obdobie strávené za múrmi väzníc je pre väznené osoby náročné, nakoľko pociťujú rôzne obmedzenia. Počas sviatkov sa väzenský personál usiluje pripraviť bohatý program a nachystať také vianočné dobroty, ktoré sú známe na celom Slovensku.


  Vianočný program pre väznené osoby počas sviatkov

  Do vianočného programu a aktivít sa môže zapojiť každá väznená osoba, bez rozdielu na vek, kultúru, tradície a pod. Prevažná časť kresťanov, ale aj nekresťanov slávi vianočné sviatky od 24. decembra s odlišnými tradíciami. V tomto období je venovaná pozornosť aj duchovným aktivitám. V predvianočnom období a počas sviatkov je k dispozícii v jednotlivých ústavoch duchovná služba. Vysluhovanie svätej omše bude realizované prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov, podľa záujmu väznených osôb. Individuálnou formou majú možnosť využiť čas na rozhovory alebo spovedanie. O duchovnú alebo pastoračnú službu môže požiadať každá väznená osoba individuálne.


  V prípade, že sa väznená osoba nechce zúčastniť na svätej omši, môže prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania sledovať a počúvať priame prenosy sv. omší. Počas sviatkov majú možnosť väznené osoby využívať svoj voľný čas na rôzne kultúrno-osvetové činnosti, ktoré si pre nich pripravil väzenský personál, ale aj tie, ktoré si navrhli sami. Taktiež do viacerých ústavov zavítajú skauti a prinesú betlehemské svetlo. Pre väznené osoby sú ďalej pripravené rôzne záujmové a športové aktivity napr. besedy, rozhovory, kvízy a prednášky, ale aj rôzne turnaje, spoločenské hry, koncerty a pod. Počas sviatkov môžu využiť telefonovanie s blízkymi a priateľmi. Ako je zvykom, počas sviatkov majú väznené osoby povolené sledovať televízne vysielanie do 24.00 hod.


  Prehľad aktivít, ktoré sú pre väznené osoby počas Vianoc pripravené:

  Štedrý deň

  Počas Štedrého dňa môžu väznené osoby využiť svoj voľný čas podľa vlastného zváženia. Od skorých ranných hodín sa môžu venovať výrobe novoročných pozdravov, ozdôb, upratovaniu ciel a spoločných priestorov a samotnému vyzdobovaniu chodieb/ciel. V mnohých ústavoch je pripravená súťaž o najkrajší vianočný stromček. Vianočnú atmosféru si väznené osoby môžu spríjemniť pečením vianočných koláčikov, varením vianočných pokrmov, či hraním na gitare a spievaním vianočných kolied. Okrem obvyklých voľnočasových aktivít, ako sú čítanie kníh, písanie korešpondencie, či lúštenie krížoviek sa môžu väznené osoby zapojiť aj do viacerých vianočných turnajov napr. v dáme, šachu, stolnom tenise, v hode šípok a pod. Počas sviatkov bude mať väzenský personál vyhradený čas aj na individuálne rozhovory s väznenými osobami. Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok do niektorých ústavov väzenskí kapláni a skauti prinesú Betlehemské svetlo ešte pred slávením polnočnej svätej omše a koledníci potešia viacerých hudobným vystúpením/koncertom. Ďalej sa väznené osoby môžu zapojiť do besied a kvízov o vianočných zvykoch, koledách a prednášok zameraných na Vianoce. K dispozícii budú aj spoločenské hry ako Scrabble, Activity, Človeče, šach, dáma, Milujem Slovensko a iné kartové hry. Športové aktivity budú prispôsobené vonkajším podmienkam. V prípade dobrého počasia si môžu väznené osoby vo vychádzkových dvorcoch zvoliť podľa vlastného výberu florbal, minifutbal, basketbal, cvičenie s vlastnou váhou. V prípade zlého počasia môžu na športové aktivity využiť priestory posilňovne. Tým, ktorým budú okolnosti dovoľovať a nebude brániť žiadna zákonná prekážka sa môžu zúčastniť spoločnej Štedrej večere a stráviť krátky čas v spoločnosti iných väznených osôb. Okrem spomínaných aktivít sú pripravené mimoriadne videonávštevy, návštevy a telefonovanie.


  Prvý a druhý sviatok vianočný

  Na prvý sviatok vianočný je zvykom, že domácnosti navštevujú koledníci. V ústavoch budú koledovať väznené osoby. Tento rok sa mnohí zúčastnia aj súťaže o najkrajšiu vianočnú koledu. V rámci voľného času môžu väznené osoby sledovať v televízii požehnanie „Urbi et orbi“, alebo počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase. Ďalej majú možnosť zúčastniť sa slávnostnej vianočnej svätej omše v kaplnke alebo v priestore na to určenom.Počas dňa majú väznené osoby možnosť sledovať filmy s vianočnou tematikou a iné vianočné vysielanie. Na tieto sviatky sú taktiež pripravené kvízy o histórii Vianoc zo sveta, vianočných zvykoch a tradíciách. Taktiež sú pripravené besedy zamerané na domáce tradície a zvyky, dialógy o Vianociach, prednášky o vianočných koledách, rodine a Vianociach, o sviatku sv. Štefana.Aktívne sa môžu zapojiť do vianočných turnajov v stolnom tenise, v zhyboch, stolnom futbale a iných turnajov v spoločenských hrách (dáma, šach). Ak si budú chcieť zasúťažiť a poveternostné podmienky to dovolia, môžu sa zúčastniť vianočného behu, resp. chôdze v priestoroch ihriska.Okrem toho môžu čas venovať relaxovaniu alebo hraniu hier na PC alebo hernej konzole. Zároveň môžu voľný čas využiť na telefonovanie, čítanie, rozhovory a pod. V mnohých ústavoch si počas týchto dní budú väznené osoby variť kapustnicu a pripravovať vlastné pohostenie.


  Silvester, Nový rok a Traja králi

  Posledný deň v roku sú v niektorých ústavoch naplánované návštevy a videonávštevy. Avšak tým, ktorým okolnosti neumožnia osobné stretnutie môžu využiť telefonovanie na kontakt s rodinou a priateľmi. Svoj voľný čas môžu využívať na kreslenie, písanie korešpondencie, čítanie kníh a časopisov, lúštenie krížoviek, vyfarbovanie maľovaniek alebo na hranie spoločenských hier (Activity, silvestrovský žolík, šach). Program posledného dňa v roku bude obohatený ďakovnou pobožnosťou a prosbami s požehnaním do nastávajúceho roka. Novoročnú sv. omšu si väznené osoby budú môcť vypočuť prostredníctvom rozhlasu a televízie, ale taktiež sa môžu zúčastniť sv. omše v ústavných kaplnkách podľa harmonogramu. Tak ako každý rok, silvestrovské a novoročné sledovanie televízie bude prebiehať podľa programu, privítanie nového roka alebo sledovanie novoročného príhovoru prezidentky SR bude realizované individuálne. Ani v tieto dni nebudú chýbať rôzne besedy, prednášky, kvízy a turnaje. Prostredníctvom väzenského kňaza sa uskutoční trojkráľové požehnanie priestorov ústavov a ciel, ako aj samotné posvätenie trojkráľovej vody.


  Máte už novoročné predsavzatie?

  Väznené osoby pri tvorení programu kultúrno-osvetových činností si tento rok dali tieto predsavzatia: prestať fajčiť, začať cvičiť, zlepšiť si kondíciu a schudnúť, nájsť si nové hobby, čítať viac kníh, vzdelávať sa.


  Ako bude vyzerať štedrovečerná večera a jedálny lístok počas sviatočných dní?

  Slávnostná štedrovečerná večera sa v ústavoch bude podávať približne od 15:30 hod. do 18:00 hod. Aj na tieto sviatky je strava prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám a najmä zdravotnému stavu väznených osôb. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie mäsitých jedál je počas Štedrého dňa na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby. Ponuka jedál za múrmi väzníc je veľmi podobná v každom ústave. Nižšie uvádzame zopár príkladov z naplánovaných jedálnych lístkov pre väznené osoby počas vianočných sviatkov:


  24.12.2023

  RAŇAJKY

  -kakao, vianočka, mini maslo, mini džem,

  -chlieb, maslo, med, džem, biela káva,

  -tvarohový závin, kakao,

  -biela káva, chlieb, maslo, tvrdý syr,

  OBED

  -zeleninová polievka, rybacia polievka, šošovicová kyslá, hubová s mrvenicou, fazuľová polievka,

  -zeleninové rizoto, opekance s makom/tvarohom, zeleninové rizoto s hubami, rezance s tvarohom, dukátové buchtičky,

  VEČERA

  -kapustnica s hubami, polievka brokolicová/šošovicová, kapustová polievka s klobásou,

  -rybie filé vyprážané a majonézový šalát; vyprážaný syr so zemiakmi a tatárskou omáčkou; zapekané rybie filé s maslom a vajcom, zemiakové pyré,

  -ovocie, keks, zákusok, chlieb, oplátky,


  25.12.2023

  RAŇAJKY

  -čaj, chlieb/pečivo, párky, kečup, jablko,

  -varené vajcia, maslo, syr, ovocie, chlieb, čaj

  -sladké pečivo, mini maslo, mini džem, mlieko,

  -varená klobása, horčica, chlieb, čaj,

  OBED

  -polievka slepačí vývar s cestovinou, hovädzí vývar s rezancami, zemiaková kyslá, brokolicová polievka, zeleninová polievka s vajcom,

  -pečené kura, ryža, kompót; kurací rezeň, ryža, kompót; kuracie pečené stehno, dusená ryža, kompót; sójové plátky, sviečková omáčka, knedle; goody foody na hubách, ryža, kompót; pečené kuracie prsia so syrom a broskyňou, ryža,

  VEČERA

  -bolonské špagety, keks, čaj; bravčový moravský vrabec, zemiaková kaša; cestoviny s brokolicovo-syrovou omáčkou; ovocná bublanina, mlieko, keks; zapekaný karfiol so syrom, varené zemiaky, keks, džús,


  26.12.2023

  RAŇAJKY

  -chlieb, nátierka mäsitá/vajíčková/bryndzová/syrová/tvarohová, zelenina/ovocie, čierna káva/čaj; čierna káva, chlieb/rožky, paštéta, zelenina; chlieb, mini maslo, debrecínska pečeň, mandarínka, čaj;

  OBED

  -zemiaková polievka s kôprom, gulášová, cesnaková so zemiakmi, zeleninová a rajčiaková,

  -bravčové mäso na bylinkách, zemiaková kaša, červená repa; bravčový mletý rezeň, zemiaková kaša, šalát; hovädzia sviečková s knedľou; zeleninový rezeň, zemiaková kaša; bravčový rezeň, zemiaky, kyslá uhorka; zapekaný karfiol, zemiaková kaša, šalát miešaný/cviklový,

  VEČERA

  -šošovicový/fazuľový/zemiakový prívarok; fazuľa na kyslo, údené bravčové pliecko varené vajcia; údená bravčová krkovička alebo pečená klobása; zeleninový rezeň, šošovica na kyslo; instantná polievka, saláma, maslo, ovocie,

  -chlieb, posúch,


  31.12.2023

  RAŇAJKY

  -čierna/biela káva, mlieko, čaj, kakao,

  -ovocný jogurt, maslo, med/džem, čokoládový puding,

  -chlieb čierny, bábovka, desiatový koláč, lúpačky, makovka, tvarohový závin,

  OBED

  -polievka hovädzia/rajčiaková/kapustová,

  -kuracie soté, kapustový šalát, ryža; dusené kurča so zeleninou, ryža, šalát; kuracie prsia na čínsky spôsob, ryža; tofu na zelenine s cestovinou; zeleninový rezeň vyprážaný, zemiakový šalát,

  VEČERA

  -kapustnica s klobásou; fazuľový prívarok, varené zemiaky;bačovský rezeň zo sóje, varené zemiaky; kapustnica s údeninou, bravčové pečené, zemiaky varené; karfiol vyprážaný v cestíčku, zemiaky tatárska omáčka; vyprážané rybie filé, zemiakový šalát s majonézou,

  -chlieb, ovocie,


  01.01.2024

  RAŇAJKY

  -čaj, kakao,

  -nátierka vajíčková so syrom alebo rybacia s pečivom; opekaný špekáčik s chrenom/horčicou, chlieb; pečená klobása, chlieb; syr tehla, maslo, zelenina, vajce, pečivo; párky, chlieb, horčica, čaj,

  -zelenina/ovocie,

  OBED

  -polievka hovädzia/šošovicová, údená s krúpami, mrkvová, kapustová, zeleninová,

  -bravčové prírodné, zemiaková kaša, obloha; vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát; vyprážaný karfiol, zemiaky; hovädzí guláš, cestovina, perník; vyprážané tofu, varené zemiaky, tatárska omáčka, šalát; vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka,

  VEČERA

  -slovenské rizoto s uhorkou, ovocie, čaj; hovädzia pečienka, dusená ryža, čaj; sójové mäso na zelenine, dusená ryža, ovocie; cestoviny s vajcom, uhorka, ovocie; rezance s makom/tvarohom/orechmi, mlieko, ovocie; mexický guláš, dusená ryža,

  -kakao/čaj.
 • 2. októbra 2023

  Výsledky hlasovania

  Výsledky hlasovania

  V deň konania volieb dňa 30. septembra 2023 sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1466 obvinených a 8527 odsúdených (spolu 9993 osôb), z ktorých právo voliť malo 1250 obvinených a 8218 odsúdených, spolu teda 9468 osôb mohlo voliť. Vo výkone väzby sa v tento deň nachádzalo 216 obvinených bez práva voliť, 308 odsúdených bez práva voliť a jedna väznená osoba mala prekážku práva voliť z dôvodu ochrany verejného zdravia (spolu 525 osôb). Z celkového počtu osôb bez práva voliť bolo 489 cudzincov a 35 osôb mladších ako 18 rokov, ktorí nemajú volebné právo.


  Volebné právo využilo 221 obvinených a 1469 odsúdených (spolu 1690), čo z celkového počtu 9468 oprávnených voličov predstavuje 17,85% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v ústave Bratislava 29,04%, Leopoldov 24,80% a Nitra-Chrenová 24,67%. Najnižšia volebná účasť bola v ústave Želiezovce 9,49% a Levoča 9,91%.

  

 • 28. septembra 2023

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

  Bratislava, 28. september 2023 – o Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 prejavili záujem aj väznené osoby. Voliť môže väznená osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá v deň volieb dovŕšila 18 rokov a nemá prekážku práva voliť. Voliť môže väznená osoba s hlasovacím preukazom alebo bez hlasovacieho preukazu, ak sa miesto výkonu väzby alebo výkonu trest odňatia slobody nachádza v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Aktuálne v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prejavilo záujem o hlasovanie 1737 väznených osôb, či už s hlasovacím preukazom alebo bez hlasovacieho preukazu.


  Dňa 28. septembra sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1 467 a 8 518 odsúdených (spolu 9 985 osôb). Z celkového počtu väznených je 26 obvinených mladistvých, 31 odsúdených mladistvých a 483 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo. Z uvedeného počtu doposiaľ nahlásilo záujem 1 737 väznených osôb, ktoré sa plánujú zúčastniť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023. Zbor väzenskej a justičnej stráže bude výsledky aktualizovať na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach v najbližších pracovných dňoch.


  Kto má právo voliť

  Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa môže zúčastniť občan Slovenskej republiky za predpokladu, že v deň konania volieb dovŕšil/a 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť - zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Väznená osoba, ktorá sa v deň konania volieb nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave na výkon väzby, ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených, môže voliť bez alebo s hlasovacím preukazom.


  Ktoré väznené osoby môžu voliť bez hlasovacieho preukazu a kto po predložení hlasovacieho preukazu

  Voliť bez hlasovacieho preukazu môže väznená osoba, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, pričom miesto, v ktorom vykonáva väzbu alebo trest odňatia slobody, je v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu.

  Voliť po predložení hlasovacieho preukazu môže väznená osoba v prípade, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný/á.


  Príslušné ústavy vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb, spôsobe a práve voliť. V deň volieb, t. j. v sobotu 30. septembra, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Pri výkone volebného práva obvineným a odsúdeným je nevyhnutné zabezpečiť účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody a bezpečnosť zúčastnených osôb.


  Objekty zboru nie sú miestom pre politickú reklamu

  Dôležité je zdôrazniť, že v ústavoch nie je prípustné, aby prácu s akýmikoľvek nosičmi politickej reklamy a volebnú kampaň vykonávali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Keďže žiaden zákon neustanovuje činnosti ústavu pri politickej reklame pred voľbami, je nevyhnutné umožniť len formy volebnej kampane predpokladanej zákonom č. 181/2014 Z. z. (napr. vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska).


  Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými vo voľbách do NR SR v roku 2020

  V deň konania volieb dňa 29. februára 2020 sa v ústave nachádzalo celkom 1 631 obvinených a 9 050 odsúdených (spolu 10 681 osôb), pre ktorých právo povoliť malo 1 535 obvinených a 8 896 odsúdených, spolu teda 10 431 osôb. Vo výkon väzby sa v tento deň nachádza 25 obvinených mladších ako 18 rokov a vo výkone trestu 26 odsúdených mladších ako 18 rokov a 224 cudzincov, ktorí nemali volebné právo. Volebné právo využilo 192 obvinených a 989 odsúdených, čo z celkového počtu 10 431 oprávnených voličov predstavuje 11,32 % volebnú účasť. Najvýššia volebná účasť bola v Dubnici nad Váhom (16,26 %) a najnižšia v Nitre-Chrenovej (1,82 %) a Levoči (1,82 %).  O zdokumentovanie volieb v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Želiezovce, Nitra/Nitra-Chrenová, Trenčín) prejavili záujem tieto médiá: RTVS (rozhlas a televízia), TV Markíza, MY Týž deň na Pohroní - Levické ECHO, TASR .


 • 14. júla 2023

  Nárok na rodičovský dôchodok majú aj rodičia príslušníkov ZVJS. Postup na jeho získanie je ale zložitejší

  Nárok na rodičovský dôchodok majú aj rodičia príslušníkov ZVJS. Postup na jeho získanie je ale zložitejší

  Rodičovský dôchodok je novinka, ktorou môžu deti prispieť svojim rodičom k zvýšeniu ich dôchodku. Od 01. júla 2023 môžu túto možnosť využiť aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže a výsluhoví dôchodcovia, ktorí ešte v roku 2021 v zbore slúžili.


  Na základe novelizácie zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov vzniká od 01. júla 2023 nárok aj pre rodičov osôb, ktoré sú alebo boli príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže.


  Suma rodičovského dôchodku sa určí z vymeriavacieho základu na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie príslušníka ZVJS. Rodičia príslušníkov a bývalých príslušníkov si takto môžu prilepšiť v roku 2023 o maximálne 21,80€ mesačne pre jedného rodiča. Maximálna úhrnná splátka rodičovského dôchodku za rok 2023 predstavuje pre jedného rodiča 261,60€. O priznaní rodičovského dôchodku sa nevydáva písomné rozhodnutie.


  Podmienky vzniku nároku na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu v roku 2023 sú :

  1. rodič príslušníka ZVJS je poberateľom starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, poberateľom výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, resp. invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,

  2. nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 má len ten rodič, ktorého dieťa (príslušník ZVJS)malo v roku 2021 vymeriavací základ naplatenie poistného na výsluhové zabezpečenie,

  3. príslušník ZVJS písomne vyhlásil na predpísanom tlačive doručenom Útvaru sociálneho zabezpečenia ZVJS do 31. 08. 2023, že jeho rodičovi má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.


  Nárok na rodičovský dôchodok vznikne v roku 2023 aj dôchodcovi, ak je rodičom osoby, ktorá už nie je príslušníkom ZVJS, avšak v roku 2021 ním bola a mala vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie. Bývalý príslušník ZVJS ale musí do 31. 08. 2023 doručiť Útvaru sociálneho zabezpečenia ZVJS tlačivo „Vyhlásenie policajta na účely nároku na rodičovský dôchodok a tlačivo „Poskytnutie údajov rodiča na účely nároku na rodičovský dôchodok“. Obe tlačivá sú k dispozícii na stránke ZVJS - Výsluhové zabezpečenie a sociálne poistenie.


  O nároku na rodičovský dôchodok rozhodne Útvar sociálneho zabezpečenia do 31. 12. 2023. Rodičovský dôchodok za rok 2023 bude vyplatený v jednej úhrnnej sume, a to do 31.03. 2024.


  V prípade, že bývalý príslušník ZVJS a jeho rodičia spĺňajú podmienky na rodičovský dôchodok, musí bývalý príslušník na jeho získanie predložiť Útvaru sociálneho zabezpečenia nasledujúce doklady:

  1. fotokópia rodného listu bývalého príslušníka ZVJS - na preukázanie príbuzenského vzťahuk rodičovi;

  2. úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu o zverení bývalého príslušníka ZVJS do starostlivosti inej osoby nahrádzajúcej starostlivosť rodičov- na preukázanie starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodiča;

  3. potvrdenie, resp. oznámenie Sociálnej poisťovne o dovŕšení dôchodkového veku alebo rozhodnutie o priznaní dôchodku, ak rozhodnutie tento údaj obsahuje - na preukázanie dovŕšenia dôchodkového veku rodiča;

  4. potvrdenie alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní/poberaní dávky sociálneho zabezpečenia (poistenia), potvrdenie alebo rozhodnutie o priznaní/poberaní výsluhovej dávky vyplácanej inou silovou zložkou SR (nevyžaduje sa v prípade poberateľa výsluhovej dávky zo ZVJS) – na preukázanie poberania dôchodku.