Projekty

Zoznam projektov

  • PDF icon

   Národný projekt Šanca na návrat 2018 - 2023.pdf

  • PDF icon

   Národný projekt Šanca na návrat leták 2022.pdf

  • PDF icon

   Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.pdf

  • PDF icon

   Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže.pdf

  • PDF icon

   zvjs_oprp_project_info_A3_width.pdf

  • PDF icon

   NFP310040A434_Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica–Kráľová.pdf

  • PDF icon

   NFP310041A315_Komplexná obnova objektu č. 48 - Sociálno-prevádzková budova.pdf

  • PDF icon

   NFP310041A316_Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka.pdf

  • PDF icon

   NFP310041K174_Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová.pdf

  • PDF icon

   NFP310041L734_Modernizácia administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoča – servisný objekt, ulica M. R. Štefánika č. 10, 054 28 Levoča.pdf

  • PDF icon

   NFP310040U191 Komplexná obnova Objektu č. 11.pdf

  • PDF icon

   NFP310040V695 Komplexná obnova Administratívno-prevádzkovej budovy ŠS ZVJS Santovka.pdf

  • PDF icon

   NFP310041K179_Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOSM pre mladistvých Sučany.pdf

  • PDF icon

   NFP310041M838_Modernizácia školiaceho strediska (objekt č. 19) ÚVTOS a ÚVV Ilava.pdf

  • PDF icon

   NFP310041M604_Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice-Šaca.pdf

  • PDF icon

   NFP310041L994_Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a ÚVTOS Prešov.pdf

  • PDF icon

   NFP310041M454_Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica.pdf

  • PDF icon

   NFP310041M832_Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy (objekt č. 14) v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava.pdf

  • PDF icon

   NFP310041M834_Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS a ÚVV Leopoldov.pdf

  • PDF icon

   NFP310041K434_Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice.pdf

  • PDF icon

   NFP310040L604_Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina.pdf

  • PDF icon

   NFP310041V160 Modernizácia administratívnej budovy ÚVVaÚVTOS Nitra.pdf

  • PDF icon

   NFP310041M847_Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín.pdf

  • PDF icon

   NFP310041U570_Komplexná obnova objektov Návštevná miestnosť a Vedúci zmeny Banská Bystrica - Kráľová.pdf

  • PDF icon

   NFP310040K281_Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom.pdf.pdf

  • PDF icon

   NFP310041L733_Modernizácia AB ÚVTOS Ružomberok.pdf

  • PDF icon

   Informácie o projekte.pdf

  • PDF icon

   Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže_2021.pdf

  • PDF icon

   OP EVS Národný projekt.pdf

  • PDF icon

   Vyhodnotenie online dotazníka.pdf

  • PDF icon

   Presentation PPP RS-Sabová.ppsx

  • PDF icon

   Prezentácia PPP RS-Sabová.ppsx

  • PDF icon

   Overovacia štúdia väzenské zariadenie Rimavská Sobota 2014 akt.rozpočtu 2016.pdf

  • PDF icon

   Schválenie výstavby nového väzenského zariadenia R. Sobota- Sabová.pdf

  • PDF icon

   Aktualizovaná prognóza vývoja počtu obvinených a odsúdených do roku 2035.pdf

  • PDF icon

   Štúdia uskutočniteľnosti výstavby_Sabová.pdf

  • PDF icon

   Predstavenie projektu „Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva“pre potenciálnych koncesionárov (SK)..pdf

  • PDF icon

   PRESENTATION OF THE PROJECT “DEVELOPMENT OF the PRISON FACILITY Rimavská Sobota – Sabová THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP“ FOR POTENTIAL CONCESSION HOLDERS (EN).pdf

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.001

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.002

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.003

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.004

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.005

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.006

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.007

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.008

  • PDF icon

   Nahrávka prezentácie PPP_7.2.zip.009

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019