Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

Sučany

Charakteristika

Špecializovaný Nápravnovýchovný ústav pre mladistvých v Martine (dnešný Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany) oficiálne vznikol 1. januára 1976 a všetci mladiství s trvalým pobytom na Slovensku boli umiestnení do novovybudovaných priestorov. S výstavbou druhej etapy sa začalo v roku 1976 a do užívania bola daná v roku 1978. Otvorené bolo nové doškoľovacie stredisko (škola, dielne, telocvičňa). Kapacita ústavu bola 500 osôb, pričom od začiatku sa rátalo s umiestnením nielen mladistvých, ale tiež dospelých odsúdených s vekom blízkym veku mladistvých na výkon trestu v I. nápravnovýchovnej skupiny s dĺžkou trestu neprevyšujúcou 5 rokov. Dospelí odsúdení boli ubytovaní oddelene od mladistvých. Personál tvorili príslušníci z ústavov v Košiciach, Želiezovciach, Banskej Bystrici a z pôvodného ústavu v Sučanoch, ktorý existoval v priestoroch psychiatrickej liečebne v Sučanoch už od roku 1972. Po otvorení nového ústavu sa až do 31. 12. 1985 stal jeho pobočkou. V auguste 1996 sa v ústave zriadilo Zberné eskortné stredisko na zvoz a rozmiestnenie väzňov do ústavov na Slovensku, ktoré sa dovtedy sídlilo v ústave Žilina. Od marca 2016 sú vzhľadom celkový vývoj počtov v ústave umiestnené aj odsúdené ženy.

Riaditeľ ústavu

Fotografia riaditeľa

plk. PhDr. Michal Hrnčiar

Vysokoškolské štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V služobnom pomere príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže je od roku 1988. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Levoča a od roku 2014 je riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany.

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže