Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Liečebno-rehabilitačné stredisko

Kováčová

Charakteristika

S prípravnými stavebnými prácami sa začalo v marci 1971, stavba bola skolaudovaná v júni 1972. K tomuto termínu bola do užívania odovzdaná základná budova s murovaným prízemím a nadstavbou pre ubytovacie priestory. Nadstavba bola zhotovená z drevenej konštrukcie s výplňou hobry, preglejky a sololitu. So základnou budovou bolo daných do užívania aj deväť drevených chatiek typu Javorina. Vzhľadom k existencií bohatého zdroja termálnej minerálnej vody v Kováčovej sa v nasledujúcich rokoch pripravovala výstavba kúpaliska v areáli strediska. Letný bazén bol vybudovaný svojpomocne v období marec-jún 1974, krytý bazén bol do užívania odovzdaný v decembri 1975. Oba bazény boli plnené termálnou minerálnou vodou, ktorá je do strediska privádzaná potrubím zo vzdialenosti 1840 metrov, s prevýšením 72 metrov z čerpacej stanice vybudovanej neďaleko vyvierajúcich teplých prameňov za obcou Kováčová. Dovtedy na Slovensku podobná minerálna voda do takej vzdialenosti a takým terénom nebola v prírodnom stave potrubím dopravovaná, preto mnohé technické riešenia boli doslova unikátne. V marci roku 1985 sa pôvodná drevená nadstavba zlikvidovala a v období nasledujúcich 18 mesiacov dostalo stredisko takmer dnešnú podobu. V priebehu roku 1988 bola zväčšená terasa pri krytom bazéna a pod ňou bolo vybudované rehabilitačné oddelenie. V roku 1990 bola zrekonštruovaná pôvodná poľná cesta z obce Kováčová do strediska na cestu s pevným asfaltovým povrchom, čím sa výrazne skrátila dopravná trasa do strediska, keďže dovtedy bol motorovými vozidlami možný prístup len od Bienskej doliny.

Stredisko je v súčasnosti účelovým zariadením zboru so zriadeným otvoreným oddelením pre výkon trestu odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia a je rozpočtovou a organizačnou súčasťou Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová.

Príslušníkom a zamestnancom zboru a ich rodinným príslušníkom, ako aj účastníkom rôznych podujatí organizovaných v rámci zboru, celoročne poskytuje ubytovanie, stravovanie, rehabilitačnú starostlivosť a ďalšie služby.

V hlavnej budove je jeho ubytovacia kapacita 58 lôžok, v letnom období sa zvyšuje o ďalších 65 lôžok v trinástich drevených chatkách na celkom 123 lôžok s možnosťou prísteliek. Vybavenie ubytovacích priestorov v hlavnej budove je štandardné: balkón, kúpeľňa so sprchou, WC, telefónny prístroj, chladnička, rádioprehrávač a televízny prijímač so satelitným programom. Ten istý štandard poskytuje vybavenie ubytovacích priestorov v chatkách, okrem možnosti sprchovania. Na tieto účely sú osobitne vyčlenené priestory v bezprostrednej blízkosti chatiek. Vo vybraných priestoroch strediska je možnosť WIFI pripojenia. Súčasťou strediska je rozsiahly areál, ktorý sa plynutím času zmenil na oázu zelene, oddychu a relaxu. Prispievajú k tomu udržiavané okrasné dreviny, kvetinová výsadba, chodníky s lavičkami, trávnaté plochy a viaceré oddychové zóny.

Počas roka, okrem letných mesiacov je v prevádzke krytý oddychový bazén, v letnej sezóne v areáli rekreačný letný bazén, oba plnené termálnou minerálnou vodou. Letný bazén je vybavený osvetlením a protiprúdovým plávaním. Na športové vyžitie je určené antukové volejbalové a nohejbalové ihrisko a tenisový kurt s umelým trávnatým povrchom, pre deti pieskovisko, hojdačky, trampolína a detské kútiky v areáli ale aj na terase pri bufete. V areáli je možnosť zahrať si ruské kolky, stolný tenis a basketbal, v hlavnej budove je posilňovňa, biliard a stolný tenis. Kultúrne vyžitie poskytuje knižnica strediska s rozsiahlou zbierkou knižných titulov. Ďalšie služby sú poskytované v oblasti fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a podľa druhu pobytu sa aplikuje vodoliečba, elektroliečba, parafín, masáže a sauna.

Okrem poskytovania služieb účastníkom pobytov je úlohou strediska zabezpečovať výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien zaradených v minimálnom stupni stráženia, diferenciačná skupina „A“. Odsúdené sa v rámci svojho pracovného zaradenia podieľajú na činnosti strediska výkonom pomocných prác na úseku upratovania, stravovania alebo údržby.

Vedúca zariadenia

mjr. Ing. Katarína Vrťová

Vyštudovala Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici Vysokej školy ekonomickej Bratislava. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1992. Pôsobila vo viacerých funkciách v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže Kováčová. Vedúcou Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže Kováčová je od roku 2007.

Informácie pre verejnosť

Korešpondenčná adresa

Icon

Liečebno-rehabilitačné stredisko ZVJS Kováčová, Bienska dolina 27, 962 37 Kováčová

Poloha v rámci SR

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže