Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Dubnica nad Váhom

Charakteristika

Ústav bol zriadený v roku 1971, keď väzenstvo prevzalo nevyužité ubytovne zbrojárskeho podniku. Prístavbami, rekonštrukciami i novou výstavbou sa v priebehu nasledujúcich rokov vytvorili podmienky, ktoré vyhovovali výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do II. nápravnovýchovnej skupiny. V roku 1983 sa dokončila komplexná prestavba ubytovní odsúdených. V ďalších rokoch sa rekonštruovalo a upravilo zdravotné zariadenie, postavila sa viacúčelová sála slúžiaca ako jedáleň a kinosála pre odsúdených, nové školské stredisko a ďalšie. Počas roka 1993 sa ústav preorientoval na výkon trestu odňatia slobody mužov zaradených do I. nápravnovýchovnej skupiny (minimálny stupeň stráženia). V období rokov 2016 až 2018 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ktorou sa jednak zvýšila ubytovacia kapacita ústavu o 172 miest na súčasnú celkovú kapacitu 704 miest, skvalitnili sa podmienky ubytovania odsúdených, vytvorili sa priestory na zaobchádzanie s odsúdenými prostredníctvom kultúrno-osvetovej práce, vzdelávania, duchovnej starostlivosti a individualizácie výkonu trestu odňatia slobody v špecializovaných oddieloch a v neposlednom rade sa zásadne zmodernizovala signálno-bezpečnostná technika.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Dušan Bartoš

Vysokoškolské štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1995. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom je od roku 2019.

Informácie pre verejnosť

 • Icon

  +421/42/2832 111

 • Icon

  ustavdca@zvjs.sk

 • Icon

  +421/42/2832 900

 • Icon

  Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom

Korešpondenčná adresa

Icon

Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Poloha v rámci SR

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019