Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Dubnica nad Váhom

Charakteristika

Ústav bol zriadený v roku 1971, keď väzenstvo prevzalo nevyužité ubytovne zbrojárskeho podniku. Prístavbami, rekonštrukciami i novou výstavbou sa v priebehu nasledujúcich rokov vytvorili podmienky, ktoré vyhovovali výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do II. nápravnovýchovnej skupiny. V roku 1983 sa dokončila komplexná prestavba ubytovní odsúdených. V ďalších rokoch sa rekonštruovalo a upravilo zdravotné zariadenie, postavila sa viacúčelová sála slúžiaca ako jedáleň a kinosála pre odsúdených, nové školské stredisko a ďalšie. Počas roka 1993 sa ústav preorientoval na výkon trestu odňatia slobody mužov zaradených do I. nápravnovýchovnej skupiny (minimálny stupeň stráženia). V období rokov 2016 až 2018 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ktorou sa jednak zvýšila ubytovacia kapacita ústavu o 172 miest na súčasnú celkovú kapacitu 704 miest, skvalitnili sa podmienky ubytovania odsúdených, vytvorili sa priestory na zaobchádzanie s odsúdenými prostredníctvom kultúrno-osvetovej práce, vzdelávania, duchovnej starostlivosti a individualizácie výkonu trestu odňatia slobody v špecializovaných oddieloch a v neposlednom rade sa zásadne zmodernizovala signálno-bezpečnostná technika.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Dušan Bartoš

Vysokoškolské štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1995. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom je od roku 2019.

Informácie pre verejnosť

 • Icon

  +421/42/2832 111

 • Icon

  ustavdca@zvjs.sk

 • Icon

  +421/42/2832 900

 • Icon

  Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom

Korešpondenčná adresa

Icon

Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1

Poloha v rámci SR

Súvisiace aktuality

3. December 2019

Začiatok Adventu v ústave

25. November 2019

Návšteva ÚPSVaR a Dubnického kaštieľa

20. November 2019

Chrámový spevácky zbor Sancta Maria v ústave Dubnica nad Váhom

12. November 2019

„Za mrežami tour 2019“ v ústave Dubnica nad Váhom

28. Október 2019

Hudobná skupina VHS v ústave Dubnica nad Váhom

23. September 2019

Celoústavný tenisový turnaj

23. September 2019

Odborník v problematike drogových závislostí v ústave

20. September 2019

Aj ústav Dubnica nad Váhom si pripomenul 50. výročie samostatného slovenského väzenstva

17. September 2019

Začal sa školský rok

17. September 2019

„Dostať druhú šancu“

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019