Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Banská Bystrica-Kráľová

Charakteristika

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začala výstavba nového väzenského zariadenia na južnom okraji Banskej Bystrice, mestskej časti Kráľová. Toto zariadenie malo nahradiť provizórne objekty pobočky banskobystrickej väznice - Kotva, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do I. nápravnovýchovnej skupiny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová bol zriadený rozkazom ministra spravodlivosti SSR 1. februára 1977 ako Útvar Zboru nápravnej výchovy Banská Bystrica-Kráľová. Od júna 1979 tu vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Kapacita ústavu do roku 1990 bola 1 200 odsúdených.

Po roku 1990 na základe schválenej Koncepcie bezpečnosti vo väzenstve Slovenskej republiky bol ústav zmodernizovaný a dobudovaný po stránke ženijno-technického zabezpečenia a signálno-bezpečnostnej techniky. Kompletne bola vykonaná prestavba vstupu do ústavu, strážne veže, osvetlenie a bol inštalovaný kamerový a signálno-bezpečnostný systém. 

 Na základe novelizácie zákona o výkone trestu odňatia slobody v roku 2005 ústav zabezpečuje v rámci vonkajšej diferenciácie výkon trestu odňatia slobody odsúdeným zaradeným do stredného stupňa stráženia. Súčasná kapacita ústavu sa znížila na 753 odsúdených.

Riaditeľ ústavu

pplk. Mgr. Miroslav Dohnan

Informácie pre verejnosť

 • Icon

  +421/48/416 10 06

 • Icon

  ustavbbkr@zvjs.sk

 • Icon

  Sládkovičova 80, Kráľová, 974 05 Banská Bystrica 5

Korešpondenčná adresa

Icon

Sládkovičova 80, P. O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Poloha v rámci SR

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019