Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Banská Bystrica-Kráľová

Charakteristika

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začala výstavba nového väzenského zariadenia na južnom okraji Banskej Bystrice, mestskej časti Kráľová. Toto zariadenie malo nahradiť provizórne objekty pobočky banskobystrickej väznice - Kotva, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do I. nápravnovýchovnej skupiny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová bol zriadený rozkazom ministra spravodlivosti SSR 1. februára 1977 ako Útvar Zboru nápravnej výchovy Banská Bystrica-Kráľová. Od júna 1979 tu vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Kapacita ústavu do roku 1990 bola 1 200 odsúdených.

Po roku 1990 na základe schválenej Koncepcie bezpečnosti vo väzenstve Slovenskej republiky bol ústav zmodernizovaný a dobudovaný po stránke ženijno-technického zabezpečenia a signálno-bezpečnostnej techniky. Kompletne bola vykonaná prestavba vstupu do ústavu, strážne veže, osvetlenie a bol inštalovaný kamerový a signálno-bezpečnostný systém. 

 Na základe novelizácie zákona o výkone trestu odňatia slobody v roku 2005 ústav zabezpečuje v rámci vonkajšej diferenciácie výkon trestu odňatia slobody odsúdeným zaradeným do stredného stupňa stráženia. Súčasná kapacita ústavu sa znížila na 753 odsúdených.

Riaditeľ ústavu

Director photo

pplk. Mgr. Miroslav Dohnan

Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 2004. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica a neskôr v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, ktorého riaditeľom je od roku 2021.

Informácie pre verejnosť

 • Icon

  +421/48/416 10 06

 • Icon

  ustavbbkr@zvjs.sk

 • Icon

  Sládkovičova 80, Kráľová, 974 05 Banská Bystrica 5

Korešpondenčná adresa

Icon

Sládkovičova 80, P. O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Poloha v rámci SR

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019