Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže so sídlom: Šagátová 1, 813 04 Bratislava (ďalej len „Zbor“ alebo „my“). Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime:

§všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”);

§vzhľadom na naše postavenie a špecifické úlohy, ktoré vykonávame sa na niektoré účely spracúvania osobných údajov vzťahuje aj tretia časť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktorá do nášho právneho poriadku implementuje požiadavky tzv. policajnej smernice, pričom niektoré účely spracúvania sa riadia aj druhou časťou Zákona o ochrane osobných údajov;

§relevantnými ustanoveniami zákona č. 4/2001 Z. z., o Zbore väzenskej a justičnej stráže, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o Zbore“); konkrétne ustanoveniami § 65 až § 65d týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Zbor tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených a príslušníci Zboru. Tieto podmienky ochrany súkromia a účely v nich vymedzené sa vzťahujú na každú z nižšie uvedených organizačných zložiek alebo ústavov Zboru pri spracúvaní osobných údajov, pričom každá organizačná zložka alebo ústav Zboru má vlastnú právnu subjektivitu a vystupuje pri spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ.


Súvisiace dokumenty

 • PDF icon

  Z-Podmienky_ochrany_súkromia- WEB- 2022 Final.docx

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019