Ústav Sučany sa podieľal na organizácii medzinárodného pracovného stretnutia

Dňa 24.03.2022 sa v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany konal 3. deň medzinárodného pracovného stretnutia v rámci nadnárodného projektu Spoločne za systémové zmeny v justícii, ktoré organizovalo občianske združenie Edukos Dolný Kubín. Tento projekt je zameraný na podporu systémových zmien vedúcich k lepšej reintegrácii bývalých delikventov.


Stretnutia sa okrem medzinárodných účastníkov zúčastnili aj pozvaní hostia z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, JUDr. Bronislav Pongrác, riaditeľ odboru väzenstva a referátu milostí, Mgr. Emília Halagová, PhD. zo sekcie trestného práva a odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality, JUDr. Dávid Kaščák zo sekcie trestného práva.


Kolegovia z Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M. a PhDr. Martin Lulei, PhD. – odborní garanti Národného projektu Šanca na návrat prezentovali tvorbu resocializačných programov projektu Šanca na návrat, nástroje hodnotenia rizík, mosty medzi penitenciárnou a postpenitenciárnou sférou, ale aj výsledky z pilotného overovania špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.


Zástupkyňa riaditeľa pre služobné veci, pplk. Ing. Zuzana Štúriková, v ďalšej časti programu oboznámila účastníkov s históriou ústavu v komparácii so súčasnými podmienkami v ústave, so zaobchádzaním s odsúdenými jednotlivých cieľových skupín, ktoré sú v ústave umiestnené. Pracovné stretnutie končilo prehliadkou celého ústavu pod vedením vedúceho oddelenia výkonu trestu, mjr. Mgr. Igora Keményho.Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019