Spoločne za systémové zmeny v justícii

Nadnárodný projekt Spoločne za systémové zmeny v justícii privítal odborníkov, ktorí chcú zlepšiť reintegrácii bývalých odsúdených do spoločnosti. V rámci prvého dňa programu dňa 23.3.2022 vystúpil na stretnutí v Dolnom Kubíne aj pplk. JUDr. Jozef Griger, ktorý účastníkov informoval o vybraných koncepčných zámeroch zboru. Tieto zámery sú koncepčne spracované v návrhu koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 až 2030 a legislatívnej iniciatíve zboru v oblasti úpravy podmienok výkonu trestu odňatia slobody.


Rovnako boli prezentované informácie o národnom projekte Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže spolufinancovanou Európskou úniou v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Vo vzťahu k väzneným osobám sa projekt zameriava najmä na elektronické podávanie elektronických žiadostí (napr. podávanie žiadosti o návštevu, žiadosti ohľadom nakladania s finančnými prostriedkami, stravovania, hygieny a iných služieb) prostredníctvom kioskov.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019