Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Ústav Sučany sa podieľal na organizácii medzinárodného pracovného stretnutia

Dňa 24.03.2022 sa v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany konal 3. deň medzinárodného pracovného stretnutia v rámci nadnárodného projektu Spoločne za systémové zmeny v justícii, ktoré organizovalo občianske združenie Edukos Dolný Kubín. Tento projekt je zameraný na podporu systémových zmien vedúcich k lepšej reintegrácii bývalých delikventov.


Stretnutia sa okrem medzinárodných účastníkov zúčastnili aj pozvaní hostia z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, JUDr. Bronislav Pongrác, riaditeľ odboru väzenstva a referátu milostí, Mgr. Emília Halagová, PhD. zo sekcie trestného práva a odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality, JUDr. Dávid Kaščák zo sekcie trestného práva.


Kolegovia z Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M. a PhDr. Martin Lulei, PhD. – odborní garanti Národného projektu Šanca na návrat prezentovali tvorbu resocializačných programov projektu Šanca na návrat, nástroje hodnotenia rizík, mosty medzi penitenciárnou a postpenitenciárnou sférou, ale aj výsledky z pilotného overovania špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.


Zástupkyňa riaditeľa pre služobné veci, pplk. Ing. Zuzana Štúriková, v ďalšej časti programu oboznámila účastníkov s históriou ústavu v komparácii so súčasnými podmienkami v ústave, so zaobchádzaním s odsúdenými jednotlivých cieľových skupín, ktoré sú v ústave umiestnené. Pracovné stretnutie končilo prehliadkou celého ústavu pod vedením vedúceho oddelenia výkonu trestu, mjr. Mgr. Igora Keményho.Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže