Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže plánuje predložiť dopytovo orientovaný projekt v rámci výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, kód výzvy OPII-2019/7/6-DOP. V nadväznosti na uvedené bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti k projektu Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je pripomienkovanie laickej a odbornej verejnosti, ktoré bude vyhodnotené a zverejnené na stránke Zboru väzenskej a justičnej stránke a v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

Materiál na pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže je dostupný na Meta IS. Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.zvjs.sk v časti Projekty https://www.zvjs.sk/sk/projekty.

Vaše pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti k projektu Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže zasielajte na emailovú adresu studia@zvjs.sk najneskôr do 10. októbra 2019 prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok, ktorý sa nachádza spolu s ostatnými dokumentmi na našej webovej stránke v časti Projekty.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019