Medzinárodný odborný seminár v Prahe
odrazka24.11.2017
Dňa 23. novembra 2017 sa v Prahe uskutočnil medzinárodný odborný seminár „Zaměstnání jako faktor desistence“, ktorý organizoval Institut pro kriminologii a sociálni
Exkurzia odsúdených mladistvých zo zmierneného režimu v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline
odrazka24.11.2017
V stredu 22. novembra 2017 sa v areáli dielní a učební Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline uskutočnila zaujímavá exkurzia, ktorá vznikla
Medzinárodný odborný seminár v Košiciach
odrazka24.11.2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice dňa 22. novembra 2017 hostil medzinárodný odborný seminár s názvom
Koncert nevidiaceho umelca Maroša Banga
odrazka23.11.2017
Dňa 16. novembra 2017 sa odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava a odsúdení
Koncert hudobnej skupiny AKCENT LIVE
odrazka23.11.2017
Dňa 17. novembra 2017 sa odsúdení z otvoreného oddelenia v Bratislave Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia
Dominika Cibulková v ústave Banská Bystrica
odrazka23.11.2017
Dňa 20. novembra 2017 privítali v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica vzácneho milého hosťa
Prednáška o dentálnej hygiene a správnej technike čistenia zubov v ústave Košice-Šaca
odrazka23.11.2017
V pondelok 20. novembra 2017 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca realizovali predstavitelia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva odbornú prednášku
Divadelné predstavenie Odvrátená strana mesiaca
odrazka21.11.2017
Dňa 13. novembra 2017 sa odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava zúčastnili
Krátkodobá rekreácia pre dôchodcov ústavu Nitra
odrazka20.11.2017
V dňoch 17. – 19. novembra 2017 sa uskutočnila v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej krátkodobá rekreácie pre dôchodcov a vybraných
Drogy a drogová závislosť v aktuálnej súčasnosti
odrazka20.11.2017
Dňa 14. novembra 2017 bola v priestoroch Otvoreného oddelenia ÚVV a UVTOS Prešov realizovaná prednáška na tému „Drogy a drogová závislosť v aktuálnej

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).