Minister spravodlivosti odovzdal do užívania zrekonštruované priestory v Nitre
odrazka23.5.2018
Dňa 22. mája 2018 minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál spolu s generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milanom
Beseda s členmi klubu Anonymných alkoholikov v ústave Ilava
odrazka22.5.2018
Anonymní alkoholici sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém
Beseda s Milom Láberom alias Whiskym
odrazka21.5.2018
Dňa 14. mája 2018 sa odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava spolu
Ďalší ročník projektu Právo na každý deň v ústave Košice-Šaca
odrazka21.5.2018
Dňa 17. mája 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnilo záverečné stretnutie opäť vydareného ročníka vzdelávacieho cyklu Právo
Kurz TCCC – neodkladnej prvej pomoci v bojových a extrémnych podmienkach
odrazka21.5.2018
Dňa 17. mája 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou uskutočnil celodenný kurz TCCC – Tactical
Probácia a mediácia v otvorenom oddelení
odrazka21.5.2018
Dňa 16. mája 2018 otvorené oddelenie Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov navštívili probačné pracovníčky
Stretnutie generálnych riaditeľov väzenských služieb krajín V4
odrazka18.5.2018
V dňoch 15.-17. mája 2018 organizoval zbor v LRS Kováčová Stretnutie generálnych riaditeľov väzenských služieb krajín V4. Na stretnutí sa zúčastnil za
Veľtrh pracovných príležitostí Profesia days 2018 v Žiline
odrazka18.5.2018
Dňa 17. mája 2018 sa uskutočnil veľtrh pracovných príležitostí Profesia days 2018 po prvýkrát v Žiline. Účastníkmi veľtrhu boli aj zástupcovia
Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2018 v Bratislave
odrazka18.5.2018
V dňoch od 16. do 18. mája 2018 sa v priestoroch výstaviska Incheba EXPO v Bratislave koná siedmy ročník Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky
Výcvik členov zásahovej skupiny
odrazka17.5.2018
V dňoch 14. až 18. mája 2018 sa v Centre výcviku Lešť konal výcvik členov zásahovej skupiny zboru v taktickej streľbe v súlade s Plánom

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.