Majstrovstvá Väzenskej služby Českej republiky v klasickej kynológii
odrazka18.10.2017
V dňoch 9. až 13. októbra 2017 sa konali v rekreačnom zariadení Pracov Majstrovstvá Väzenskej služby Českej republiky v klasickej kynológii 2017. Zbor
Odborné semináre na pôde Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach
odrazka17.10.2017
Dňa 13. októbra 2017 si učitelia a študenti bilingválneho Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach pripomenuli výročie narodenia svojej patrónky a v rámci toho
Charitatívna aktivita v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka17.10.2017
Piaty október 2017 v ÚVTOS Dubnica nad Váhom bol dňom, kedy bola slávnostne ukončená letná charitatívna aktivita odsúdených pre Detský domov
Oslavy Dňa zboru v ústave Žilina
odrazka17.10.2017
Dňa 13. októbra 2017 riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina pri príležitosti osláv Dňa
Krátkodobá rekreácia pre dôchodcov ústavu Nitra-Chrenová
odrazka16.10.2017
V dňoch 13. – 15. októbra 2017 sa uskutočnila v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej krátkodobá rekreácia pre poberateľov dôchodku
Aktívna účasť príslušníka zboru na XII. konferencii policajných historikov v Prahe
odrazka16.10.2017
Na základe pozvania pplk. v. v. Mgr. Radeka Galaša, vedúceho správy zbierok Múzea polície ČR, ako aj na základe predchádzajúcej aktívnej
XVI. Malý ústavný maratón v ústave Košice-Šaca
odrazka16.10.2017
Keňan Reuben Kerio sa stal víťazom hlavnej súťaže mužov na 94. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Na druhom mieste
Výmenná stáž príslušníkov a zamestnancov z Väznice Kuřim v ústave Banská Bystrica-Kráľová
odrazka16.10.2017
Počas dní 11. až 13. októbra 2017 sa na základe Dohody o spolupráci uskutočnila výmenná stáž skupiny pracovníkov Väznice Kuřim v Ústave
Pracovníčky sociálnej kurately v sučianskom ústave
odrazka13.10.2017
Dňa 12. októbra 2017 sme v ÚVTOS pre mladistvých Sučany privítali pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine. Pozvanie prijala vedúca
Služobný aktív v ústave Košice-Šaca
odrazka12.10.2017
Pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca konal dňa 3. októbra 2017

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).