Príprava na veľkonočné sviatky
odrazka21.3.2018
Dňa 18. marca 2018 zavítali do ÚVTOS Dubnica nad Váhom členovia zo skupiny VHS z Topoľčian, rehoľné sestry Najsvätejšieho Vykupiteľa a pracovníci
 Veľkonočné zamyslenie
odrazka19.3.2018
Aj keď Veľká noc začne slávením tradičných obradov a zvykov na Slovensku až o dva týždne, ponuku na predveľkonočný koncert v oddelení
I. sústredenie futbalovej reprezentácie zboru
odrazka16.3.2018
V dňoch 13. až 15. marca 2018 sa uskutočnilo I. sústredenie futbalovej reprezentácie zboru, ktorá sa v dňoch 18. až 22.
Sústredenie príslušníkov zásahovej skupiny
odrazka14.3.2018
V dňoch 5. až 9. marca 2018 sa v Centre výcviku Lešť uskutočnilo sústredenie príslušníkov zásahovej skupiny v streľbe a taktike. Tohto sústredenia sa
Koncert ústavnej kapely „ROCKERI“ v ústave Ilava
odrazka14.3.2018
Death metal je extrémnou odnožou heavymetalovej hudby. Zvyčajne využíva mimoriadne skreslené gitary, hlboký hrdelný spev, molové tóniny spolu s frekventovanými
História knihy – kroniky mesta Sabinov
odrazka13.3.2018
„Synonymom kníh je vzdelanie a kultúra. Knihy počas svojej histórie menili svoj tvar, písmo, stali sa dostupnejšími a bezhraničnými. Knihy sú dôležitou
Medzinárodný deň žien v ústave Sučany
odrazka13.3.2018
Základná organizácia odborového zväzu pri ÚVTOS pre mladistvých Sučany v spolupráci s vedením ústavu dňa 8. marca 2018 pripravili posedenie pre ženy príslušníčky
Oslava MDŽ v ústave Košice
odrazka12.3.2018
Ôsmy marec je každoročne pripomienkou dlhoročného úsilia žien v boji za rovnoprávnosť, rešpekt a vzájomnú solidaritu a zároveň príležitosťou vyjadriť všetkým kolegyniam úctu
Deň arteterapie vo výkone trestu odňatia slobody
odrazka12.3.2018
Arteterapia v oddiele špecializovaného zaobchádzania Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová má dlhoročnú tradíciu, nakoľko je jednou z najobľúbenejších a najefektívnejších
Medzinárodný deň žien v ústave Hrnčiarovce nad Parnou
odrazka8.3.2018
Aj v roku 2018 bola zachovaná tradícia oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, na ktorú v hojnom počte prijali pozvanie príslušníčky, zamestnankyne

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).