AKTUALITY

Otvorenie školského roka 2018/2019 v ústave Ilava
odrazka25.9.2018
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a v ústave Ilava otvorili opäť nový školský rok. V ústave realizuje vzdelávanie odsúdených SOŠ Pruské v akreditovaných trojročných učebných
Prednáška občianskeho združenia „Slovensko bez drog“ v ústave Ilava
odrazka25.9.2018
Zaujať dospelých ľudí, ktorí si prešli drogovou skúsenosťou, či absolvovali liečenie, nie je veru jednoduché. O to sa však pokúsili členovia
Návšteva o. arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa v Leopoldove
odrazka25.9.2018
Vzácnou návštevou ÚVTOS a ÚVV Leopoldov poctili dňa 23. septembra 2018 arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme
Prednáška pre odsúdených zaradených do výstupného oddielu v ústave Ilava
odrazka25.9.2018
V spolupráci so zamestnancami ÚPSVaR Ilava a Trenčín sa dňa 12. septembra 2018 v ústave Ilava v doobedňajších hodinách uskutočnila prednáška na témy Zamestnanosť
Pracovné stretnutie lektorov - inštruktorov IV ZVJS, pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu a Odboru výcviku PPZ
odrazka25.9.2018
Dňa 24. septembra 2018 sa v priestoroch Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru konalo pracovné stretnutie lektorov - inštruktorov Inštitútu vzdelávania Zboru
Oslavy Dňa zboru v ústave pre mladistvých Sučany
odrazka24.9.2018
Dňa 21. septembra 2018 sa pri príležitosti osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon trestu odňatia slobody
Deň zboru v ústave Košice
odrazka24.9.2018
Slávnosť pri príležitosti Dňa ZVJS sa v piatok 21. septembra 2018 v ÚVV a ÚVTOS v Košiciach začala ocenením príslušníkov. Riaditeľ ústavu plk. Mgr.
Pracovné stretnutie vybraných pedagógov a samostatných referentov režimu – špecialistov
odrazka24.9.2018
V dňoch 20. a 21. septembra 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení uskutočnilo pracovné stretnutie vybraných pedagógov a samostatných
Deň Zboru väzenskej a justičnej stráže v ústave Bratislava
odrazka21.9.2018
Dňa 14. septembra 2018 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava uskutočnili oslavy
Expertná skupina EuroPris zasadala na Slovensku
odrazka20.9.2018
Zbor väzenskej a justičnej stráže má ako člen EuroPris zastúpenie v jednej z jeho expertných skupín, a to konkrétne v expertnej skupine zameranej na oblasť

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.