AKTUALITY

Ústav Ružomberok a Katolícka univerzita v Ružomberku uzavreli dohodu o spolupráci
odrazka19.11.2018
Nadväzujúc na v minulom roku uzavretú dohodu o spolupráci podpísali dňa 14. novembra 2018 štatutári oboch organizácií, plk. Mgr. Daniel Ševc a
Exkurzia v ústave pre mladistvých Sučany
odrazka19.11.2018
Vo štvrtok 8. novembra 2018 navštívila  Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany exkurzia z Okresného úradu z odboru školstva –
Modus Memory v ústave Banská Bystrica
odrazka16.11.2018
Dňa 14. novembra 2018 tunajší ústav poctili návštevou členovia skupiny Modus Memory, ktorí odohrali vo veľkej zasadacej miestnosti ústavu koncert
Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu
odrazka15.11.2018
  Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Optimalizácia procesov a riadenia prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Výcvik v poskytovaní krízovej intervencie
odrazka15.11.2018
V dňoch 8. - 12. októbra a 5. - 9. novembra 2018 sa v Školiacom stredisku v Santovke konal dvojtýždňový výcvik v poskytovaní krízovej
Medzinárodná konferencia v Rzeszowie
odrazka14.11.2018
Na základe pozvania riaditeľa Okregoweho Inspektoratu Sluzby Wieziennej w Rzeszowie plk. Mgr. Grabeka, sa riaditeľ ústavu Prešov pplk. Mgr. Norbert
Ocenenie pri príležitosti 25. výročia založenia Väzenskej služby ČR
odrazka13.11.2018
Väzenská služba Českej republiky si dňa 8. novembra 2018 v priestoroch Staromestskej radnice v Prahe slávnostným zhromaždením pripomenula 25 rokov svojho založenia.
Medzinárodná konferencia „Najvyššie súdy v meniacej sa dobe“
odrazka13.11.2018
Na základe pozvania predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniely Švecovej sa generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan
Význam charity v spoločnosti
odrazka12.11.2018
Jeden z prvých jesenných dní kalendára sa stal vďaka iniciatíve OSN vo svete medzinárodným dňom charity. Podnetom sa stalo výročie úmrtia
8. plenárne zasadnutie PC-CP
odrazka12.11.2018
V dňoch 6. - 8. novembra 2018 sa vo francúzskom Štrasburgu konalo 8. plenárne zasadnutie Rady pre penologickú spoluprácu (PC-CP). Na

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.