Bezpečné mesto 2017
odrazka22.9.2017
Dňa 22. septembra 2017 sa príslušníci oddelenia ochrany Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov zúčastnili
Návšteva ÚPSVaR Dubnica nad Váhom
odrazka22.9.2017
V rámci prehĺbenia individualizácie výkonu trestu a prípravy na plynulý prechod do občianskeho života bolo na 18. septembra 2017 odsúdenému umiestnenému vo
Koncert kapely Mission Possible v ústave Košice-Šaca
odrazka19.9.2017
Dňa 18. septembra 2017 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca vystúpila hudobná kapela Mission Possible z Prešova. Podujatia sa zúčastnilo
Oslavy Dňa zboru v ústave Banská Bystrica-Kráľová
odrazka19.9.2017
Dňa 14. septembra 2017 sa pri príležitosti osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon trestu odňatia slobody
Protagonisti „Divadla bez domova“ v ústave Ilava
odrazka14.9.2017
V priestoroch ilavskej väznice sa 13. septembra 2017 predstavilo „Divadlo bez domova“ s hrou „Kuca Paca“. Je to jediné divadlo na Slovensku, ktoré
Nedeľný koncert v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka12.9.2017
Príjemným spestrením a oživením nedeľného popoludnia v ÚVTOS Dubnica nad Váhom bol koncert hudobnej skupiny Gipsy Čáve. Gipsy Čáve je skupina, ktorá je
Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach zboru
odrazka12.9.2017
Dňa 20. júla 2017 na šiestom zasadnutí schválila hodnotiaca komisia na posúdenie reformných zámerov predložený reformný zámer Generálneho riaditeľstva Zboru
Slávnostné zhromaždenie v Prešove
odrazka11.9.2017
Dňa 8. septembra 2017 sa pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže uskutočnilo slávnostné zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon
Začiatok školského roka 2017/2018 v ústave pre mladistvých Sučany
odrazka11.9.2017
Vzdelanie predstavuje časť ľudského potenciálu, ktorá umožňuje lepšiu orientáciu v stále zložitejších sociálnych podmienkach života. Hoci na jednej strane môžeme badať
Zahájenie školského roka 2017/2018 v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka11.9.2017
V dňoch 4. a 5. septembra 2017 bol po podpise zmlúv o spolupráci za prítomnosti riaditeľov škôl a ich zástupcov v priestoroch ÚVTOS Dubnica nad

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).