AKTUALITY

Maroš Bango v Kráľovej
odrazka13.7.2018
 Dňa 12. júla 2018 navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová Maroš Bango, umelec s fascinujúcou kombináciou talentu, krásneho
Divadelné predstavenie Kuca Paca v ústave Košice-Šaca
odrazka12.7.2018
Dňa 10. júla 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnilo divadelné predstavenia s názvom Kuca Paca, v ktorom sa
Workshop Divadla bez domova v ústave Košice-Šaca
odrazka11.7.2018
V dňoch 2. až 7. júla 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnilo dramatoterapeutické neformálne vzdelávanie v rámci projektu
Majster sveta v kulturistike Andrej Mozoláni v ústave Ilava
odrazka11.7.2018
Dňa 10.07.2018 popoludní prijal naše pozvanie na besedu s odsúdenými majster sveta v kulturistike Andrej Mozoláni zo Žiliny, diplomovaný tréner 1.
Hokejbalový zápas
odrazka10.7.2018
Dňa 4. júna 2018 odsúdení otvoreného oddelenia ÚVV a ÚVTOS Prešov čelili odvetnému zápasu voči hokejbalovému mužstvu SPARTANS Prešov, ktoré
Magurka nesklamala
odrazka10.7.2018
Dňa 5. júla 2018 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa konala odpustová svätá omša na Magurke, na ktorú prijali pozvanie
Školský rok 2017/2018 a odovzdávanie dokladov o vzdelaní v ústave Košice-Šaca
odrazka6.7.2018
Výchovno-vzdelávací proces a vzdelávacie aktivity pre odsúdených sú v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca zabezpečované v spolupráci so Strednou odbornou školou
Protidrogová osveta sprostredkovaná neziskovou organizáciou Trojlístok
odrazka4.7.2018
Dňa 3. júla 2018 sa v otvorenom oddelení ÚVV a ÚVTOS Prešov konala prednáška spojená s besedou na tému Prevencia pred rozvojom, prehlbovaním
Medzinárodný kynologický deň
odrazka4.7.2018
Dňa 1. júla 2018 sa príslušníci úseku služobnej kynológie oddelenia ochrany Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia
Prednáška probačnej a mediačnej úradníčky v ústave Ilava
odrazka4.7.2018
V pondelok 2. júla 2018 v doobedňajších hodinách sa v ústave Ilava uskutočnila prednáška pre odsúdených, ktorú realizovala probačná a mediačná úradníčka Okresného súdu

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.