Por. č.Názov písomnostiStupeň utajeniaOblasť v zmysle nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z.Odôvodnenie
1.Bezpečnostné systémy a Signálno--bezpečnostná technika zboruVc), e), m)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
2.Typový plán bezprostredného prenasledovaniaVa), b), c), d), i), t)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
3.Strážna dokumentácia objektov zboru, pokyny postupov riešenia krízových a iných mimoriadnych udalostíVa), d), e), i), t)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
4.Úlohy a opatrenia, ktoré zbor plní v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavuVa), b), e), t), u)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
5.Dokumentácia a smernice operačných stredísk ústavovVe),i),j),m)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
6.Kriminálny zväzokVc), d), i), j), r)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
7.Ochrana svedkaVc), d), i), j), r), t)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
8.Informačno-technické prostriedky, prostriedky operatívno-pátracej činnostiVi), j), r)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
9.Použitie agenta a s tým súvisiaca dokumentáciaVc), d), i), j), r), t)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
10.Bezpečnostné poznatky získané operatívno-pátracou činnosťouVc), d), i), j), r)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
11.Sústreďovanie poznatkov k osobámVc), d), i), j), r)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
12.Dokumentácia osôb konajúcich v prospech zboruVc), d), i), j), r)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
13.Poznatky o pripravovanej alebo zamlčanej trestnej činnostiVc), e), i), j), r), t)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
14.Závažný záznam, informácia o činnosti preventívno-bezpečnostnej službyVc), d), i), j)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
15.Dokumentácia súvisiaca s rozpisom stanovíšť režimovej činnostiVa), b), d)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
16.Bezpečnostná dokumentácia chráneného priestoruVe), i), m), o), t)Neoprávnenou manipuláciou s týmito informáciami by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti zboru v mieste svojho sídla, a tým aj k oslabeniu účinnosti systému ochrany utajovaných skutočností, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov zboru alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
17.Príprava amnestie udeľovanej prezidentom republikyVn)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky
18.Topológia informačného systémuVb), e), m)Uvedená dokumentácia obsahuje detailný technický popis informačného systému, jeho konfiguráciu a systém zabezpečenia jeho ochrany. Vyzradením týchto informácií by mohlo dôjsť k ohrozeniu funkčnosti a bezpečnosti informačného systému.
19.Organizačné a technické opatrenia a osobitné pomôcky pre zabezpečenie utajenia prevádzky na všetkých spojovacích prostriedkochVb), m)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
20.Evidencia monitorovania, vypočutia alebo poskytnutia záznamu telefonického hovoruVb), d)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
21.Dohody a spolupráca s ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, inými orgánmi verejnej moci v oblasti ochrany a bezpečnosti štátu a objektov zboruVa), b), c), d), i), t)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
22.Heslá na získavanie informácií a osobných údajov z informačných systémov ozbrojených zborovVa), b), d), t)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
23.Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.Va), b), c), d)Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami, respektíve takými informáciami a údajmi, ktorých prezradením by mohlo prísť k priamemu ohrozeniu eskorty, narušeniu systému stráženia a ochrany a k poškodeniu právom chráneného záujmu zboru, k ohrozeniu systému ochrany objektov zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
24.Evidencia súvisiaca s utajovanými skutočnosťamiVa), b), c), d)Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
25.Spravodajsko--operatívna a analyticko--informačná dokumentácia súvisiaca s inými štátnymi orgánmiV, Da), b), c), d), e), i), g)1. Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 2. Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, a tým by mohlo dôjsť k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019