Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Žilina

Charakteristika

Ústav bol zriadený k 1. januáru 1971 v budove bývalého dievčenského internátu strednej zdravotníckej školy. Okrem vyšetrovacej väzby pre oblasť severného Slovenska (Kysuce, Liptov, Orava) sa v ňom vykonával aj výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do I. nápravnovýchovnej skupiny. Pracovne boli zaradení prevažne v stavebníctve, drevospracujúcom priemysle a na železnici. V rokoch 1971 až 1973 sa pristavili nové objekty a celý areál bol dobudovaný v roku 1975. V ďalších rokoch sa ústav priebežne modernizoval až k dnešnej podobe. 

Od roku 1990 bol ústav určený pre výkon väzby mužov, žien a mladistvých okresov Žilinského kraja, okresu Považská Bystrica a od júna 2003 do januára 2010 aj pre Okresný súd Prievidza. Zároveň si v ňom odpykávali trest odňatia slobody odsúdení zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Kategória odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody sa v ústave zmenila v septembri 2012, a to zo stredného stupňa stráženia na minimálny stupeň stráženia. 

Dňom 1. októbra 2015 sa Ústav na výkon väzby Žilina reprofiloval na Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina. V rovnakom roku boli popri existujúcich pracoviskách vo vnútornej prevádzke ústavu zriadené pre odsúdených aj dve pracoviská mimo ústavu a jedno pracovisko v ústave v rámci strediska vedľajšieho hospodárstva. Výkon väzby v súčasnosti ústav zabezpečuje pre obvinených z celého Žilinského kraja a Okresný súd Považská Bystrica patriaci do Trenčianskeho kraja. Okrem výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody zabezpečuje ústav prostredníctvom príslušníkov úseku justičnej stráže aj ochranu poriadku a bezpečnosti v šiestich objektoch súdov a prokuratúr.

Riaditeľka ústavu

Director photo

plk. Mgr. Gabriela Lončíková

Vysokoškolské štúdium ukončila na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1989. Pôsobila vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina. Riaditeľkou Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina je od roku 2019.

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019