Oficiálna stránka

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Nitra

Charakteristika

Ústav je umiestnený v budove pôvodnej väznice zo začiatku 20. storočia, ktorá ukončila svoju činnosť v roku 1960. Po rozsiahlej rekonštrukcii začala slúžiť svojmu účelu v roku 1973 a o šesť rokov neskôr bola dokončená aj nová administratívna budova. Ústav na výkon väzby má kapacitu 231 osôb a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 184 mužov a žien zaradených do minimálneho stupňa stráženia. V roku 1979 bola pri ústave zriadená odborná škola zameraná na vzdelávanie príslušníkov v nástupných a špecializovaných kurzoch, príslušníci v nej získavali aj úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. V roku 2004 sa pretransformovala na Inštitút vzdelávania ZVJS. V miestnej časti Nitra-Chrenová z vtedajšej pobočky ústavu Nitra vznikol roku 1992 nový ústav na výkon trestu žien v minimálnom až maximálnom stupni stráženia vrátane mladistvých odsúdených a ústav je vari najmodernejším väzenským zariadením na Slovensku. Jeho výstavba bola dokončená v roku 1999, keď bola do užívania odovzdaná aj administratívna budova.

Riaditeľ ústavu

director

plk. Mgr. Milan Rus

Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1997. Počas svojej kariéry pôsobil v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava a v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra. Riaditeľom Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra je od roku 2013.

Informácie pre verejnosť

Korešpondenčná adresa

Icon

Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Poloha v rámci SR

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

gallery