Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Ústredný sklad zboru

Liptovská Štiavnica

Charakteristika

Ústredný sklad zboru je účelové zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok. Ústredný sklad je vo vymedzenom rozsahu metodicky usmerňovaný a kontrolovaný odborom logistiky Generálneho riaditeľstva zboru. Sídlom ústredného skladu je Liptovská Štiavnica. Ústredný sklad plní úlohy súvisiace s kompletným zabezpečením poskytovania služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov zboru, určených výstrojných súčastí a ubytovacieho materiálu pre obvinených a odsúdených. Pri plnení týchto úloh ústredný sklad zabezpečuje prijímanie, skladovanie, výdaj a rozvoz predmetných naturálnych náležitostí zboru a vedie s tým spojenú evidenciu skladových zásob v správe Generálneho riaditeľstva zboru. Naturálne náležitosti sú centrálne obstarávané odborom logistiky na základe predložených požiadaviek z jednotlivých ústavov zboru. Ústredný sklad realizuje aj ďalšie logistické činnosti v nadväznosti na plnenie úloh zboru, vyplývajúce z jeho pôsobnosti podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

Vedúci zariadenia

mjr. Mgr. Marián Pagáčik

Štúdium ukončil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1998. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok. Od roku 2018 je vedúcim účelového zariadenia Ústredný sklad Zboru väzenskej a justičnej stráže Liptovská Štiavnica.

Informácie pre verejnosť

Korešpondenčná adresa

Icon

Ústredný sklad Zboru väzenskej a justičnej stráže, Liptovská Štiavnica 1, priečinok 62, 034 01 Ružomberok

Poloha v rámci SR

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže