Ústredný sklad zboru

Liptovská Štiavnica

Charakteristika

Ústredný sklad zboru je účelové zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok. Ústredný sklad je vo vymedzenom rozsahu metodicky usmerňovaný a kontrolovaný odborom logistiky Generálneho riaditeľstva zboru. Sídlom ústredného skladu je Liptovská Štiavnica. Ústredný sklad plní úlohy súvisiace s kompletným zabezpečením poskytovania služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov zboru, určených výstrojných súčastí a ubytovacieho materiálu pre obvinených a odsúdených. Pri plnení týchto úloh ústredný sklad zabezpečuje prijímanie, skladovanie, výdaj a rozvoz predmetných naturálnych náležitostí zboru a vedie s tým spojenú evidenciu skladových zásob v správe Generálneho riaditeľstva zboru. Naturálne náležitosti sú centrálne obstarávané odborom logistiky na základe predložených požiadaviek z jednotlivých ústavov zboru. Ústredný sklad realizuje aj ďalšie logistické činnosti v nadväznosti na plnenie úloh zboru, vyplývajúce z jeho pôsobnosti podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

Vedúci zariadenia

mjr. Mgr. Marián Pagáčik

Štúdium ukončil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1998. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok. Od roku 2018 je vedúcim účelového zariadenia Ústredný sklad Zboru väzenskej a justičnej stráže Liptovská Štiavnica.

Informácie pre verejnosť

 • Icon

  +421/44/432 40 35-6, +421/44/432 69 27

 • Icon

  ustrednysklad@zvjs.sk

 • Icon

  Družstevná 1, 034 01 Liptovská Štiavnica

Korešpondenčná adresa

Icon

Ústredný sklad Zboru väzenskej a justičnej stráže, Liptovská Štiavnica 1, priečinok 62, 034 01 Ružomberok

Poloha v rámci SR

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019