Vedenie zboru

Generálne riaditeľstvo

Charakteristika

Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje Generálne riaditeľstvo ZVJS. Vedie ho generálny riaditeľ, ktorý priamo riadi odbor kontroly a právnych činností, odbor personálnych a sociálnych činností, odbor preventívno-bezpečnostnej služby, odbor verejného obstarávania a riadenia projektov a činnú zálohu. Priamym nadriadeným generálneho riaditeľa je minister spravodlivosti.

Generálnemu riaditeľovi priamo zodpovedajú dvaja námestníci. Námestník generálneho riaditeľa pre služobné veci riadi odbor ochrany, odbor výkonu väzby a výkonu trestu, odbor zdravotnej starostlivosti, vikariát zboru a úrad ekumenickej pastoračnej služby. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomické veci riadi odbor ekonomiky, odbor logistiky, odbor informačno-komunikačných technológií a odbor zamestnávania, výroby a odbytu.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí osem kombinovaných ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody: v Banskej Bystrici, Bratislave, Ilave, Leopoldove, Nitre, Košiciach, Prešove (s pobočkou v Sabinove) a Žiline a deväť ústavov špecializujúcich sa len na výkon trestu odňatia slobody: v Banskej Bystrici-Kráľovej, Dubnici nad Váhom, Hrnčiarovciach nad Parnou, Košiciach-Šaci, Ružomberku, Želiezovciach, Nitre-Chrenovej (pre ženy), Levoči (pre ženy) a Sučanoch (pre mladistvých a ženy). Tieto zariadenia dopĺňa nemocnica pre obvinených a odsúdených a šesť otvorených oddelení, ktoré sú organizačnou súčasťou jednotlivých ústavov. 

Poverený generálny riaditeľ

Director photo

plk. Mgr. Michal SEDLIAK

Informácie pre verejnosť

 • Icon

  +421/2/208 31 111

 • Icon

  kancelariagr@zvjs.sk

 • Icon

  +421/2/208 31 696

 • Icon

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Icon

Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Poloha v rámci SR

Kontakty

Námestník GR pre služobné veci

plk. PhDr. Adrián BALÁŽ, MBA

 • Icon

  +421 2 208 31 105

Námestník GR pre ekonomické veci

plk. Ing. Jozef LANČARIČ

 • Icon

  +421 2 208 31 105

Riaditeľ odboru personálnych a sociálnych činností

plk. doc. JUDr. Jozef VALUCH, PhD.

 • Icon

  +421 2 208 31 162

Riaditeľ odboru kontroly a organizačno-právnych činností

mjr. Mgr. Marek ROM

 • Icon

  +421 2 208 31 122

Riaditeľ odboru ochrany

plk. Mgr. Juraj MICHAL - poverený

 • Icon

  +421 2 208 31 202

Riaditeľ odboru výkonu väzby a výkonu trestu

pplk. Mgr. Róbert BECÍK

 • Icon

  +421 2 208 31 302

Riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti

plk. MUDr. Radoslav LIŠČÁK, MPH

 • Icon

  +421 2 208 31 172

Riaditeľ odboru logistiky

plk. Ing. Martin KRIŽAN

 • Icon

  +421 2 208 31 502

Riaditeľka odboru ekonomiky

plk. Ing. Zuzana BLAHOVÁ

 • Icon

  +421 2 208 31 602

Riaditeľ odboru informačno-komunikačných technológií

plk. Ing. Peter JEDLIČKA

 • Icon

  +421 2 208 31 400

Riaditeľ odboru preventívno-bezpečnostnej služby

pplk. JUDr. Ivan Hrčka

 • Icon

  +421 2 208 31 250

Riaditeľ odboru zamestnávania, výroby a odbytu

plk. Ing. Michal ČÁPKA

 • Icon

  +421 2 208 31 580

Riaditeľ odboru verejného obstarávania

plk. Ing. Zsolt SZABÓ

 • Icon

  +421 2 208 31 802

Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby

pplk. Mgr. Ján ŠEFČÍK

 • Icon

  +421 2 208 31 690

Biskupský vikár Vikariátu ZVJS

pplk. Mgr. Peter NIŽNÍK

 • Icon

  +421 2 208 31 682

Riaditeľ odboru projektov a stratégií

mjr. Ing. František PETRÁŠ

 • Icon

  +421 2 208 31 810

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019