Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Bratislava

Charakteristika

Stará sedriálna väznica z roku 1884 už nevyhovovala potrebám väzenstva. Bola nevhodne postavená (na dnešnom Župnom námestí), postupne sa rozpadala a bola sústavne preplňovaná. Preto bolo v dvadsiatych rokoch minulého storočia rozhodnuté postaviť v Bratislave popri novej budove pre súdy (Justičný palác) aj novú väznicu. Budova väznice bola postavená v rokoch 1934 - 1936 na účely vyšetrovacej väzby v zadnom trakte Justičného paláca podľa pensylvánsko-panoptického vzoru v tvare kríža. Z kruhovej centrály budovy vychádzajú schodištia na tri poschodia, odkiaľ vedú chodby k jednotlivým celám. V dobe jej odovzdania do užívania (15. januára 1937) mala kapacitu 358 osôb. V priebehu rokov boli priestory väznice postupne rekonštruované, modernizované a novou výstavbou aj rozširované. Najväčšie zmeny sa uskutočnili v 70. - 80. rokoch 20. storočia. Z priestorov väznice sa presťahovala do novej administratívno-správnej budovy správa väznice. Doplnkovou výstavbou s prístavbami sa celý areál uzatvoril. Postavili sa nové priestory pre Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, vyriešili sa sociálne potreby príslušníkov ústavu. V rokoch 1963 - 1969 ústav slúžil aj ako nápravnovýchovný ústav pre mladistvých mužov. Krátky čas tu pôsobilo i oddelenie súdno-psychiatrickej expertízy a vykonávali sa aj krátkodobé tresty odňatia slobody. V období rokov 2015 až 2018 prešiel ústav komplexnou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa odstránil dlhodobo nepriaznivý technický stav objektov a zariadení ústavu a zároveň sa vytvorili vyhovujúce prevádzkovo-technické, dispozičné a bezpečnostné podmienky na zabezpečenie bezkolízneho chodu celého ústavu. Súčasne sa zlepšili aj ubytovacie podmienky väznených osôb.


V súčasnosti má ústav kapacitu 255 obvinených a 487 odsúdených, z toho 122 odsúdených umiestnených na otvorenom oddelení v Bratislave, ktoré bolo zriadené dňom 1. novembra 2008.


Dôležitým poslaním ústavu je zákonné zabezpečovanie účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Ústav zabezpečuje výkon väzby v zmiernenom a štandardnom režime a výkon trestu odňatia slobody mužov v minimálnom stupni stráženia, strednom stupni stráženia a maximálnom stupni stráženia. Odsúdení v minimálnom a strednom stupni stráženia zabezpečujú vnútornú prevádzku ústavu a sú zaradení v otvorenom oddelení v Bratislave, pričom vykonávajú práce pre viac ako 20 zmluvných pracovísk. V ústave zároveň vykonávajú trest odňatia slobody aj ženy zaradené v minimálnom stupni stráženia, ktoré s časti zabezpečujú práce na vonkajších pracoviskách pre zmluvných partnerov.

Riaditeľ ústavu

Director photo

pplk. Mgr. Michal Petráš

Vyštudoval Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 1999. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, ktorého riaditeľom je od roku 2020.

Informácie pre verejnosť

 • Icon

  +421/2/208 32 105

 • Icon

  sekretariatrba@zvjs.sk

 • Icon

  Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1

Korešpondenčná adresa

Icon

Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Poloha v rámci SR

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019