Zmeny v postupoch pri schvaľovaní telefonovania a návštev v kolúznej väzbe

Kolúzna väzba, jej trvanie a postupy s ňou súvisiace sú problematikou, ktorou sa zaoberá Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojom návrhu novely Trestného poriadku. Do tejto problematiky priamo spadajú aj vykonávané postupy pri zasielaní žiadostí o povolenie telefonovania či návštevy, na ktorých zefektívnení sa podieľa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Prezídiom policajného zboru.


Do kolúznej väzby sú umiestňované osoby na základe rozhodnutia súdu na návrh prokurátora, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že sa skutok stal a má znaky trestného činu, pričom existuje dôvodné podozrenie, že ho spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších skutočností vyplýva, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.


Počas apríla 2021 podala poslankyňa Národnej rady SR návrh novely Trestného poriadku, ktorou sa navrhovala úprava trvania kolúznej väzby a rovnako úpravu dôvodov tejto väzby. Problematikou sa rovnako zaoberá aj Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré návrh novely predložilo v tom istom mesiaci na medzirezortné pripomienkovanie. Aj na základe týchto návrhov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Prezídiom policajného zboru pristúpilo k zmenám upravujúcim postupy zasielania žiadostí o povolenie telefonovania a návštevy osôb vo výkone väzby z kolúznych dôvodov.


Účelom týchto zmien je zrýchlenie postupov pri zasielaní žiadostí, ako aj odstránenie prieťahov pri zabezpečovaní práva na telefonovanie a na návštevu pri osobách vo výkone väzby z kolúznych dôvodov. Na základe vzájomnej dohody medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Prezídiom policajného zboru bude s účinnosťou od 10. júna 2021 na získanie súhlasu resp. nesúhlasu alebo vyhradenia si prítomnosti vyšetrovateľa pri telefonovaní alebo návšteve využívaná elektronická pošta. Po doručení rozhodnutia vyšetrovateľa do určenej emailovej schránky, informuje príslušník zboru o tomto rozhodnutí žiadateľa. V prípade súhlasu s návštevu, príslušník odosiela pozvánku k návšteve určenej osobe a v prípade povolenia telefonovania, zaeviduje telefónne číslo.


Zmeny v postupe pri zasielaní žiadostí sa nevzťahujú na osoby v kolúznej väzbe, ak v ich prípade ide už o konanie pred súdom (po podaní obžaloby) alebo ak tieto žiadosti schvaľuje prokurátor.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019