Referendum

Bratislava, 20. január 2023 - Slovensko cez víkend čaká referendum. V sobotu 21. januára 2023 môžu zúčastnení rozhodnúť svojim hlasovaním o zmene znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Právo hlasovať v referende majú aj väznené osoby, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sú občanmi Slovenskej republiky a v deň konania referenda dovŕšia vek 18 rokov.


Referendum je hlasovanie, ktorým zúčastnení (voliči) môžu rozhodnúť o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu a pod., ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu. Všetci záujemcovia môžu hlasovať na území Slovenskej republikyvo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku, s vopred vydaným hlasovacím preukazom. Právo hlasovať majú aj obvinení alebo odsúdení, ktorí sa v deň konania referenda nachádzajú vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, v ústave na výkon väzby, v ústave na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.


Ústavy vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní referenda a poučení o spôsobe a práve hlasovať. V prípade, že sa v ústave nachádzajú väznené osoby, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na referende a disponujú vydaným hlasovací preukazom, riaditeľ ústavu v dostatočnom časovom predstihu pred dňom konania referenda dohodne s primátorom mesta alebo starostom mestskej časti, v územnom obvode ktorého sa nachádza ústav, a následne s príslušnou okrskovou volebnou komisiou podmienky a čas vykonania hlasovania obvinených a odsúdených, ktorí sa budú v deň konania referenda nachádzať v ústave.


K 20. januáru 2023 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1434 obvinených a 8546 odsúdených (spolu 9980 osôb, z toho je 408 cudzincov a 50 mladistvých). Z celkového počtu väznených osôb doposiaľ nahlásilo záujem o účasť v referende 294 väznených osôb. Počet väznených osôb, ktoré v referende hlasovali, budeme aktualizovať na webovej stránke www.zvjs.sk a sociálnych sieťach zboru.


V deň referenda, t. j. v sobotu 21. januára, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Počas tohto hlasovania bude zabezpečený nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019