Aktuálny stav súvisiaci s pandémiou

Zbor väzenskej a justičnej stráže potvrdzuje prípad ochorenia Covid-19 u odsúdeného zaradeného v otvorenom oddelení Opatovce.


Dňa 23. augusta 2020 bol odsúdený izolovaný a prevezený do Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín, nakoľko sa začali u neho prejavovať príznaky ochorenia (zvýšená telesná teplota, mierny kašeľ).


Riaditeľ ústavu zabezpečil protiepidemické opatrenia a nariadil vykonanie testov pre potvrdenie ochorenia a okamžité izolovanie odsúdeného do nemocnice. Po pozitívnom potvrdení výsledku u odsúdeného boli okamžite prijaté ďalšie osobitné opatrenia, ktoré súvisia s výskytom ochorenia.


Odsúdený je izolovaný v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne spolu s ďalšími štyrmi odsúdenými, ktorí boli s pozitívne testovaným odsúdeným ubytovaní na jednej izbe, resp. v bezprostrednom kontakte. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne potvrdil u odsúdeného podozrenie infekčného ochorenia Covid-19. Stav odsúdeného je stabilizovaný s miernym priebehom ochorenia. Pôvod možnej nákazy nie je jednoznačne určený.


Keďže ide o odsúdeného, ktorý je zaradený v minimálnom stupni stráženia a umiestnený v samostatnom objekte ústavu, boli do preventívnej karantény umiestnení aj ostatní odsúdení spolu s väzenským personálom.


V domácej karanténe bol taktiež ponechaný ostatný väzenský personál, ktorý mohol prísť do priameho kontaktu s odsúdeným, ktorý bol poučený o dodržiavaní prísne stanovených protiepidemických opatrení nariadených hlavným hygienikom Slovenskej republiky.


S okamžitou platnosťou boli v ústave Trenčín pozastavené pracoviská a bezkontaktné nárokové návštevy, aby sme predišli ďalšiemu šíreniu pandémie. Režimové činnosti dňa zabezpečujú príslušníci zboru za prísne stanovených protiepidemických opatrení.


V otvorenom oddelení v Opatovciach je vrátane pozitívne testovaného odsúdeného zaradených spolu 44 odsúdených. K dnešnému dňu bolo prostredníctvom pracovníkov regionálneho úradu verejného zdravotníctva testovaných 54 osôb (10 príslušníkov, 44 odsúdených). Výsledky testov ešte nie sú známe. Priebežne vás budeme o výsledkoch informovať.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019