Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

Pri zaobchádzaní s odsúdenými a plnení úloh spojených s programom zaobchádzania zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, nadáciami a charitatívnymi organizáciami, ktoré pôsobia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; podmienkou je súhlas riaditeľa ústavu a v určených prípadoch aj predloženie projektu.

Spolupracujúce organizácie sa môžu podieľať najmä na

 • riešení sociálnych problémov odsúdeného pri vytváraní priaznivých podmienok po prepustení z výkonu trestu,
 • organizovaní, zabezpečovaní a uskutočňovaní kultúrno-osvetových činností a vzdelávaní,
 • materiálno-technickom vybavení priestorov na vzdelávanie, pre športovú a záujmovú činnosť,
 • podpore a pomoci pri uplatňovaní nových metód a spôsobov resocializácie, uskutočňovaní odborných seminárov a špecializovanej prípravy personálu na zaobchádzanie s odsúdenými.

V prípade záujmu o spoluprácu sa môže organizácia obrátiť sa konkrétny ústav v zozname organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Súvisiace dokumenty

  Logo ZVJS

  Zbor väzenskej a justičnej stráže

  O zbore

  • Generálne riaditeľstvo

  • Archív a expozícia zboru

  • Banská Bystrica

  • Banská Bystrica-Kráľová

  • Bratislava

  • Dubnica nad Váhom

  • Hrnčiarovce nad Parnou

  • Ilava

  • Inštitút vzdelávania v Nitre

  • Košice

  • Košice-Šaca

  • Kováčová

  • Leopoldov

  • Levoča

  • Liptovská Štiavnica

  • Nitra

  • Nitra-Chrenová

  • Omšenie

  • Prešov

  • Ružomberok

  • Sučany

  • Trenčín

  • Želiezovce

  • Žilina

  Informácie

  • Ochrana osobných údajov

  • Štatistiky

  • Časté otázky a odpovede

  • Dokumenty na stiahnutie

  • Duchovná služba

  • Poskytovanie informácií

  • Pracovné príležitosti

  • Publikácie

  • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

  • Sťažnosti

  • Tlačový servis

  • Udalosti

  • Verejné obstarávanie

  • Výročná správa

  • Zamestnávanie odsúdených

  • Zverejňovanie dokumentov

  • phone

   +421/2/208 31 111

  • envelope

   kancelariagr@zvjs.sk

  • marker

   Šagátova 1, 821 08 Bratislava

  Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019