Rekreačná starostlivosť

Rodinné rekreácie


Termíny rodinných rekreácií:


Letné prázdniny:

01.07. - 07.07.2019 (6 nocí)

09.07. - 15.07.2019 (6 nocí)

17.07. - 23.07.2019 (6 nocí)

25.07. - 31.07.2019 (6 nocí)

05.08. - 11.08.2019 (6 nocí)

14.08. - 20.08.2019 (6 nocí)

22.08. - 28.08.2019 (6 nocí)


Miesta rodinných rekreácií:

-    Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru Omšenie,

-    Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru Kováčová.


Žiadateľ o poskytnutie rodinnej rekreácie je:

-    príslušník zboru,

-    zamestnanec zboru,

-    výsluhový dôchodca (t. j. poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru).

Spolu so žiadateľom sa môže na rekreácii zúčastniť jeho manželka/manžel a nezaopatrené deti od 1 roka veku, ale aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne (deti od 1 roka veku). 


Žiadosť o pridelenie rodinnej rekreácie podáva:

-    príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,

-    zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,

-    výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer, resp. služobnému úradu, ktorý ho vedie v evidencii.


Žiadosť o pridelenie rodinnej rekreácie obsahuje: 

-    meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),

-    vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru),

-    informácie o ďalších rekreantoch (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej z osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rodinnej rekreácii a ich vzťah k žiadateľovi a prípadne aj ich vzťah k zboru),

-    miesto a termín rodinnej rekreácie (odporúčame uviesť aj náhradné miesto a termín rodinnej rekreácie),

-    stravovanie každého rekreanta počas celej rodinnej rekreácie:

 • ROV - plná penzia - raňajky, obed a večera,
 • RO - polpenzia - raňajky a obed,
 • RV - polpenzia - raňajky a večera,
 • R - len raňajky.


Pre podrobnejšie informácie je možné kontaktovať:

-    prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ ukončil služobný pomer, resp. je tam v evidencii,

-    prípadne útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


Detské rekreácie


Miesto detských rekreácií:

 • Školiace stredisko zboru v SANTOVKE

 

Termíny turnusov:

I. turnus         01.07. – 12.07.2019

II. turnus        15.07. – 26.07.2019

III. turnus      05.08. – 16.08.2019

IV. turnus      19.08. – 30.08.2019

 

 

Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie pre svoje nezaopatrené dieťa podáva:

 • príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,
 • zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,
 • výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer.

 

Detskej rekreácie sa môžu zúčastniť len zdravé deti, ktoré sa môžu zúčastniť bežnej činnosti, programu a spĺňajú podmienku vekovej kategórie (dolná hranica veku dieťaťa ja splnená ukončením prvého ročníka základnej školy a horná hranica ukončením posledného ročníka základnej školy vrátane prázdnin). Pobyt dieťaťa na detskej rekreácii musí písomne odporučiť ošetrujúci lekár.

 

Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie obsahuje: 

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),
 • vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru), 
 • informácie o každom účastníkovi detskej rekreácie (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každého účastníka detskej rekreácie a ich vzťah k žiadateľovi),
 • termín detskej rekreácie (odporúčame uviesť aj náhradný termín detskej rekreácie).


Pre podrobnejšie informácie je možné kontaktovať:

 • prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ ukončil služobný pomer, resp. je tam v evidencii,
 • prípadne útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


Rekreácie na základe dohody s VS ČR

V zmysle DOHODY o spolupráci uzatvorenej medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky.


REKREÁCIE v Českej republike


Príslušníci zboru a zamestnanci zboru si môžu individuálne zabezpečiť pre nich a pre ich rodinných príslušníkov individuálne rekreácie v Českej republike v týchto strediskách:

 • Zotavovňa Přední Labská,
 • Zotavovňa Pracov,
 • Zotavovňa Praha – Květnice.


Pre bližšie informácie o individuálnych rekreáciách v Českej republike (maximálna dĺžka pobytu, termíny, podmienky poskytnutia rekreácie s príspevkom z osobitného účtu a podobne) kontaktujte útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


REKREÁCIE pre záujemcov z Českej republiky


Žiadosti o poskytnutie individuálnych rekreácií v roku 2019 bolo potrebné zaslať do 15. 03. 2019 (t. j. poskytovanie individuálnych rekreácií v roku 2019 pre záujemcov z Českej republiky je už ukončené)


Bližšie informácie o individuálnych rekreáciách na rok 2020 budú zverejnené po zaslaní ponuky individuálnych rekreácií, ktorá bude zasielaná Väzenskej službe Českej republiky začiatkom roka 2020.


Kontakt

Pre poskytnutie podrobnejších informácií o REKREÁCIÁCH je možné kontaktovať:

 • prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ o rekreáciu služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ o rekreáciu ukončil služobný pomer, resp. je tam v evidencii,
 • prípadne  útvar sociálneho zabezpečenia zboru.

 

Kontakt na útvar sociálneho zabezpečenia zboru:

 

Korešpondenčná adresa:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019