Rekreačná starostlivosť

Rodinné rekreácie

V zmysle Aktualizovaného plánu akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže a z dôvodu využitia Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení a Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej na iné účely, sa rodinné rekreácie v mesiacoch júl až august 2022 konať nebudú.


Detské rekreácie

Miesto detských rekreácií: Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej strážeKováčovej.


Termíny turnusov:


I. turnus: 04. 07. - 15. 07. 2022

II. turnus:18. 07. - 29. 07. 2022

III. turnus:01. 08. - 12. 08. 2022

IV. turnus:15. 08. - 26. 08. 2022.


Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie pre svoje nezaopatrené dieťa podáva:

 1. príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,
 2. zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,
 3. výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer.


Detskej rekreácie sa môžu zúčastniť len zdravé deti, ktoré sa môžu zúčastniť bežnej činnosti, programu a spĺňajú podmienku vekovej kategórie (dolná hranica veku dieťaťa je splnená ukončením prvého ročníka základnej školy a horná hranica ukončením posledného ročníka základnej školy vrátane prázdnin). Pobyt dieťaťa na detskej rekreácii musí písomne odporučiť ošetrujúci lekár.


Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie obsahuje: 

-meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),

-vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru), 

-informácie o každom účastníkovi detskej rekreácie (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každého účastníka detskej rekreácie a ich vzťah k žiadateľovi),

-termín detskej rekreácie (odporúčame uviesť aj náhradný termín detskej rekreácie).

Pre podrobnejšie informácie je možné kontaktovať:

-prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ ukončil služobný pomer, resp. je tam v evidencii,

-prípadne útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


Rekreácie na základe dohody s VS ČR

V zmysle platnej DOHODY o spolupráci uzatvorenej medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky sa poskytujú individuálne rekreácie.
REKREÁCIE v Českej republike

Príslušníci zboru a zamestnanci zboru si môžu individuálne zabezpečiť pre nich, ich rodinných príslušníkov a iné blízke osoby individuálne rekreácie v Českej republike v týchto strediskách:

 1. Zotavovňa Přední Labská,
 2. Zotavovňa Pracov,
 3. Zotavovňa Praha - Květnice.


Pre bližšie informácie o individuálnych rekreáciách v Českej republike (maximálna dĺžka pobytu, termíny, podmienky poskytnutia rekreácie s príspevkom z osobitného účtu a podobne) kontaktujte útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


REKREÁCIE pre záujemcov z Českej republiky

V zmysle Aktualizovaného plánu akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže a z dôvodu využitia Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení a Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej na iné účely, sa rodinné rekreácie v mesiacoch júl až august 2022 konať nebudú.


Kontakt:

Pre poskytnutie podrobnejších informácií o REKREÁCIÁCH je možné kontaktovať:

-prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ o rekreáciu služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ o rekreáciu ukončil služobný pomer, resp. je tam v evidencii,

-prípadne útvar sociálneho zabezpečenia zboru.

Kontakt na útvar sociálneho zabezpečenia zboru:

E-mail: GR_Utvar_socialneho_zabezpecenia@zvjs.sk


Korešpondenčná adresa:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia zboru

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019