Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Zaujíma Vás, ako prebieha prijímacie konanie v Zbore väzenskej a justičnej stráže?

Prijímacie konanie do služobného pomeru je proces, ktorý zahŕňa tieto fázy:

 1. pozvanie na pohovor od prejavenia záujmu o prácu sa uskutoční zvyčajne do jedného týždňa

 2. informatívny pohovor so záujemcom trvá približne hodinu

 3. výber uchádzača v komisii trvá jeden deň

 4. kontaktovanie vybratého uchádzača čo najskôr

 5. predloženie podkladov k prijímaciemu konaniu.


Uchádzač následne absolvuje

 1. fyzické testy a test zo základov slovenského jazyka v jeden deň

 2. psychologické testy v jeden deň

 3. zdravotné testy do jedného týždňa.


V čom spočívajú fyzické testy?

- rozdelenie uchádzačov podľa fyzického veku:

Muži

Ženy

I. veková kategória - 29 rokov a mladší

I. veková kategória - 29 rokov a mladšie

II. veková kategória - 30 až 35 rokov

II. veková kategória - 30 až 35 rokov

III. veková kategória - 36 až 40 rokov

III. veková kategória - 36 až 39 rokov

IV. veková kategória - 41 až 45 rokov


V. veková kategória - 46 až 49 rokov- absolvovanie nasledovných disciplín:

Muži

Ženy

skok z miesta do diaľky

skok z miesta do diaľky

zhyby na hrazde alebo ľah - sed opakovane (disciplína je voliteľná)

ľah - sed opakovane

beh na 100 metrov alebo člnkový beh 10 x 10 metrov (disciplína je voliteľná)

beh na 50 metrov alebo člnkový beh 5 x 10 metrov (disciplína je voliteľná)

12 minútový beh (Cooperov test)

12 minútový beh (Cooperov test)


My si overíme

 1. register trestov elektronicky ihneď

 2. policajné a iné databázy do 14 dní.


Ukončenie konania

 1. vyhodnotenie všetkých výsledkov a podkladov 

 2. úspešné ukončenie prijímacieho konania a prijatie do služobného pomeru  

 3. alebo nesplnenie podmienok prijímacieho konania a zamietnutie žiadosti o prijatie do služobného pomeru.

Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže