Návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR

Dňa 24. decembra 2018 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava uskutočnila návšteva pani štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Edity Pfundtner. Pani štátna tajomníčka bola sprevádzaná námestníkom generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže pre služobné veci plk. Mgr. Michalom Sedliakom a povereným riaditeľom ústavu Bratislava pplk. Mgr. Milan Rusom. Návšteva sa uskutočnila za účasti zástupcov médií, ktorí počas nej zrealizovali aj rozhovory s odsúdenými.
Pani štátna tajomníčka sa osobne stretla s príslušníkmi zboru a obvinenými a odsúdenými v priestoroch oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu a otvoreného oddelenia a zúčastnila sa aj svätej omše v priestore kaplnky Bl. Zdenky.
Návšteva pani štátnej tajomníčky sa niesla vo veľmi pozitívnom duchu, svojou prítomnosťou a milými slovami, ako aj prianím pokojných sviatkov v týchto neľahkých podmienkach, vniesla do ústavu pravého ducha Vianoc. Priniesla vianočné pochutiny, ktorými pohostila nielen príslušníkov zboru, ale aj väznené osoby. Niektorí príslušníci zboru a obvinení a odsúdení sa počas rozhovoru neubránili slzám, nakoľko jej slová boli plné pochopenia, empatie a úprimnosti.