Návšteva Božieho hrobu

Na Bielu sobotu absolvovalo deväť odsúdených z Otvoreného oddelenia ÚVV a ÚVTOS Bratislava v sprievode väzenského kaplána kpt. Mgr. Andreja Streichera  návštevu Božieho hrobu. V priebehu dopoludnia sa zastavili a pomodlili v deviatich kostoloch a v katedrále sv. Martina. Pre všetkých to bol veľký duchovný zážitok, začo patrí vďaka aj vedeniu ÚVV a ÚVTOS Bratislava.