Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Názov

Popis

 • Zoznam čísiel účtov osobitných prostriedkov a korešpondenčných adries ústavov
  Ako môžem zaslať osobe vo výkone väzby alebo výkone trestu finančné prostriedky?
 • Etický kódex príslušníka a zamestnanca zboru
  Etický kódex príslušníka a zamestnanca zboru
 • Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • Žiadosť o vykonanie zrážok z čistej pracovnej odmeny na úhradu výživného nezaopatrených detí
 • Inštrukcia č. 23_2021 MS SR o vnútornom systéme vybavovania oznámení zamestnancov rezortu justície týkajúcich sa oznamovania kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 • Profilácia ústavov k 02.01.2023
  Zjednodušená profilácia ústavov
 • Prijímanie peňažných prostriedkov
  Ako môžem zaslať osobe vo výkone väzby alebo výkone trestu finančné prostriedky?
 • Prehľad všetkých účinných interných predpisov k 03. 05. 2024
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže