Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

  • phone

    +421/2/208 31 111

  • envelope

    kancelariagr@zvjs.sk

  • marker

    Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019