Oficiálna stránka

Informácie pre zákazníkov

Katalógy výrobkov stredísk vedľajšieho hospodárstva

Niektoré ústavy majú v rámci vedľajšieho hospodárstva (VH) zriadené vlastné strediská s vlastnou výrobou, kde väznené osoby vyrábajú napr. textilné výrobky, odevy pre príslušníkov, odevy pre väznené osoby, ponožky, pracovné odevy, posteľné plachty a obliečky, drevotrieskový nábytok, postele drevené aj kovové, väzenský nábytok pre väznené osoby, skrine na spisy, zbrane, kľúče a mobilné telefóny, poľnohospodárske produkty – chlieb, pečivo, zelenina, ovocie, mäso....

Každý ústav, ktorý ma zriadené stredisko s vlastnou výrobou, má spracovaný katalóg výrobkov stredísk VH za účelom ponuky pre potreby ústavov, Generálneho riaditeľstva zboru, ale aj iných subjektov štátnej správy a verejnej správy, ako aj súkromného sektora.