Zvýšenie kvality právnej pomoci: GR ZVJS podpísalo dodatok k dohode s CPP

Dňa 8. novembra 2021 bola podpisom dodatku k dohode o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže, zastúpeným generálnym riaditeľom plk. Mgr. Róbertom Mudrončekom a Centrom právnej pomoci, zastúpené riaditeľkou JUDr. Zuzanou Kubovičovou rozšírená vzájomná spolupráca na všetky ústavy na výkon trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky.


Vzájomná spolupráca pri poskytovaní kvalitnej a komplexnej právnej pomoci vo vymedzených oblastiach odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody bola od 22. januára 2020 pilotne testovaná v 10 partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v rámci implementácie národného projektu Šanca na návrat.


Hlavným cieľom národného projektu Šanca na návrat je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019