Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Zručnosti pre trh práce

Práca, vzdelávanie, kvalifikácia, zručnosti, ponuka...

Všetky tieto slová boli dňa 16.05.2024 súčasťou besedy o projekte s názvom Zručnosti pre trh práce, ktorá sa konala v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice. Projekt prišli vybraným odsúdeným prezentovať zamestnanci Úradu práce, sociálnych veci a rodiny z Michaloviec, na pozvanie sociálneho kurátora – metodika Mgr. Matúša Mráza (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, NP ŠNN 2).

Besedy sa zúčastnilo 12 odsúdených z výstupného oddielu a 8 odsúdených, ktorí sú rok pred ukončením výkonu trestu. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére. Prítomní odsúdení mali veľa otázok, ktoré im návšteva podrobne vysvetlila. Všetci zúčastnení odchádzali pozitívne naladení s množstvom nových informácií.

Pevne veríme, že prostredníctvom tohto stretnutia sme inšpirovali odsúdených k tomu, aby chytili do rúk svoju novú budúcnosť.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže