Závislosť – dá sa z nej dostať?

Život bez závislostí je nezisková organizácia, ktorá vznikla koncom roka 2005 s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí chcú prerušiť cyklus závislostí vo svojej rodine. Spolupracuje aj s inými inštitúciami a kompetentnými jednotlivcami doma i v zahraničí. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom vzdelávania a osvety a formou priamej práce so závislými a ich rodinami. Podporujú fakt, že ľudia dokážu prekonávať prekážky v živote, keď cítia, že sú akceptovaní ako jedinečné ľudské bytosti a sú rešpektovaní, lebo oni sú zodpovední za svoj život. Ľuďom, s ktorými spolupracujú, pomáhajú spoznávať svoju jedinečnosť, chápať zodpovednosť za seba i tých, čo sú im zverení. Sprevádzajú ich pri rozvíjaní svojich talentov do zručností, ktoré im pomáhajú zmysluplne fungovať vo svojej rodine a komunite.


Prvý kontakt tejto organizácie s odsúdenými v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov sa uskutočnil prostredníctvom prednášky, ktorú si pripravil riaditeľ a zároveň koordinátor projektov a lektor ThDr. Jozef Brenkus, PhD. Stretnutie bolo vedené na tému: Závislosť – dá sa z nej dostať? Odsúdeným téma pootvorila dvere do spomienok, života pred výkonom trestu, vyriešených či ešte nedoriešených problémov, vzťahov, ale aj obáv, predsavzatí do budúcna, ktoré ich po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody konfrontujú s realitou.


Osveta je totiž jednou z osvedčených možností ako vplývať na rizikové skupiny, ozrejmovať faktory, ktoré ohrozujú zdravý životný štýl jedinca i komunity. Následne bola prednáška odprezentovaná aj pre obvinených a odsúdených v oddelení výkonu väzby a výkonu trestu v Prešove.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019