Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Zahraničná služobná cesta do maďarskej väznice Pálhalma

V rámci Vyšehradskej skupiny má Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra dlhodobú spoluprácu s ústavmi v Českej republike a v Poľskej republike, pričom s ústavom v Maďarsku obdobná spolupráca absentuje už viac ako desať rokov.


Na základe pozvania plk. Józsefa Kárdásiho, riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Pálhalma bola v dňoch 10. 05. 2023 až 12. 05. 2023 zrealizovaná zahraničná služobná cesta, ktorej cieľom bolo osobné pracovné stretnutie riaditeľov ústavov so zámerom dohodnutia základných podmienok spolupráce. Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka väzenských zariadení v Pálhalme a v Budapešti.


Vzájomné stretnutie sa nieslo v podnetnej, priateľskej atmosfére a bolo inšpirujúce pre obe zúčastnené strany. Dohoda o vzájomnej spolupráci je aktuálne v záverečnej fáze prípravy a je predpoklad, že bude v najbližšom období podpísaná.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže