Oficiálna stránka

Začiatok školského roka v ústave Prešov

Riaditeľ ústavu plk. Mgr. Norbert Kundrák, riaditeľka Základnej školy 17. novembra Sabinov Mgr. Alena Mladá a riaditeľka Spojenej školy Sabinov Mgr. Mária Futejová podpísaním Dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania oficiálne potvrdili začiatok školského roka 2019/2020 aj pre odsúdených z oddelenia výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove.

V aktuálnom školskom roku budú môcť získať nižšie stredné vzdelanie piati odsúdení a na akreditovaný učebný odbor "obrábač kovov" nastúpilo 22 odsúdených.

Riaditeľ ústavu a riaditeľky škôl ocenili doterajšiu veľmi dobrú vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a nespochybniteľný prínos pre odsúdených pri ich začlenení sa do riadneho života a uplatnení sa na trhu práce.

Fotografie k článku

gallery