Workshop a divadelné predstavenie Divadla bez domova v ústave Košice-Šaca

V dňoch 1. až 5. júla 2019 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnilo dramatoterapeutické neformálne vzdelávanie v rámci projektu AFA (Art For All – All For Art – Umenie pre všetkých) pod vedením Patrika Krebsa a Tomáša Kubiša, predstaviteľov občianskeho združenia Divadlo bez domova (DBD). Workshop bol realizovaný v rámci projektu, ktorý podporil Darcovský program Philip Morris v Nadácii Pontis.

DBD je nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, pri svojej práci využíva divadlo, performance, tanec, hudbu alebo spev. Spája umelecké so sociálnym, aby pomáhalo narúšať stereotypy a predsudky, ktoré stále v našej spoločnosti voči znevýhodneným či zraniteľným skupinám existujú. Dlhodobo spolupracujú i so zahraničnými organizáciami v Nórsku, Španielsku, Poľsku a Juhoafrickej republike. Práve kolegovia z Nórska a z Juhoafrickej republiky majú skúsenosti s prácou s ľuďmi vo výkone trestu. Využívaním dramatoterapie a arteterapie zaznamenali pozitívne výsledky.

Workshop sa v ústave Košice-Šaca po minuloročnom úspešnom pilotnom projekte uskutočnil druhýkrát. V priebehu piatich dní sa s lektormi intenzívne stretávalo dvanásť odsúdených. Vzdelávanie malo hlavne resocializačný charakter a prebiehalo umeleckou formou s využitím divadelných nácvikov scénok, tanca, meditácie, muzikoterapie, alebo kreatívnou spoluprácou, či diskusiou o rôznych témach. Zmyslom projektu bolo okrem iného podchytiť potenciál odsúdených a prekonávať predsudky. Pre mnohých je veľkým problémom zaradiť sa po výkone trestu do spoločnosti a jedným z cieľov týchto stretnutí bolo uľahčenie procesu asimilácie.

Úsilie lektorov bolo obohatené a zavŕšené divadelným vystúpením Kuca Paca, ktoré sa uskutočnilo 8. júla 2019 a zúčastnilo sa ho 145 odsúdených. Herecká koláž vznikla ako výsledok intenzívnej práce s členmi DBD. Herečky a herci účinkujúci v divadelných hrách sú prevažne bezdomovci alebo ľudia inak znevýhodnení. Počas nácvikov a divadelných skúšok si zúčastnení prechádzajú testom odvahy, trpezlivosti, fyzickej kondície a nevyhnú sa ani možnosti otvoriť sa novým zdrojom tvorivosti. Na záver podujatia si odsúdení pripravili prídavok pre zaujímavých hostí. Hudobné vystúpenie spojené s prednesom vlastnej tvorby bolo ukážkou činnosti celoústavného hudobného krúžku a práce počas intenzívneho divadelného workshopu. Za účasť v neformálnom vzdelávaní získali frekventanti certifikáty.

Veľmi peknou odmenou pre vzácnych hostí bolo spontánne a neutíchajúce „standing ovation". Ďakujeme za skvelé predstavenie všetkým účinkujúcim a predstaviteľom DBD, za ich snahu, trpezlivosť, úsilie, ochotu, bezprostrednosť, obetavosť, ale hlavne za ich zmysluplnú a neoceniteľnú prácu.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019