Vychádzka odsúdených z výstupného oddielu

Koncom januára sa v rámci činnosti národného projektu Šanca na návrat zúčastnili vychádzky mimo ústavu Sučany dvaja odsúdení z výstupného oddielu v sprievode sociálneho pracovníka a pedagóga výstupného oddielu. Účelom vychádzky bolo zabezpečenie plynulého prechodu odsúdeného do občianskeho života formou nácviku sociálnych a praktických zručností. Počas opustenia ústavu odsúdení spolu so sociálnym pracovníkom a pedagógom navštívili autobusovú a vlakovú stanicu, kde im bolo ozrejmené fungovanie a orientovanie sa na daných staniciach v rozličných smeroch a odchodoch vlakov a autobusov. Následne sa odsúdení presunuli na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v meste Martin, aby navštívili sociálnu kurátorku - metodičku, ktorá im poskytla informácie o resocializačnom príspevku, aj o zaevidovaní sa na úrade ako uchádzač o zamestnanie. V závere nácviku praktických zručností odsúdení navštívili Okresný úrad v Martine, aby sa oboznámili s informačným kioskom, ktorý slúži na vybavenie rôznych dokladov, náležitostí a na vydávanie elektronických kolkov.

Počas vychádzky odsúdení navštívili kultúrne centrum Martina, a to Maticu slovenskú, kde sa spolu so sociálnym pracovníkom a pedagógom prešli po nádvornom parku Cyrila a Metoda, ktorého súčasťou sú busty slovenských národných dejateľov. V samotnom centre Martina tiež navštívili Národný dom, v ktorom sídli Slovenské komorné divadlo. Odsúdení vnímali vychádzku pozitívne, nakoľko to bol pre nich prvý kontakt s vonkajším svetom po dlhom čase.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019