Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Vychádzka odsúdených z výstupného oddielu

Koncom januára sa v rámci činnosti národného projektu Šanca na návrat zúčastnili vychádzky mimo ústavu Sučany dvaja odsúdení z výstupného oddielu v sprievode sociálneho pracovníka a pedagóga výstupného oddielu. Účelom vychádzky bolo zabezpečenie plynulého prechodu odsúdeného do občianskeho života formou nácviku sociálnych a praktických zručností. Počas opustenia ústavu odsúdení spolu so sociálnym pracovníkom a pedagógom navštívili autobusovú a vlakovú stanicu, kde im bolo ozrejmené fungovanie a orientovanie sa na daných staniciach v rozličných smeroch a odchodoch vlakov a autobusov. Následne sa odsúdení presunuli na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v meste Martin, aby navštívili sociálnu kurátorku - metodičku, ktorá im poskytla informácie o resocializačnom príspevku, aj o zaevidovaní sa na úrade ako uchádzač o zamestnanie. V závere nácviku praktických zručností odsúdení navštívili Okresný úrad v Martine, aby sa oboznámili s informačným kioskom, ktorý slúži na vybavenie rôznych dokladov, náležitostí a na vydávanie elektronických kolkov.

Počas vychádzky odsúdení navštívili kultúrne centrum Martina, a to Maticu slovenskú, kde sa spolu so sociálnym pracovníkom a pedagógom prešli po nádvornom parku Cyrila a Metoda, ktorého súčasťou sú busty slovenských národných dejateľov. V samotnom centre Martina tiež navštívili Národný dom, v ktorom sídli Slovenské komorné divadlo. Odsúdení vnímali vychádzku pozitívne, nakoľko to bol pre nich prvý kontakt s vonkajším svetom po dlhom čase.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže