Oficiálna stránka

Vianočný koncert kresťanskej hudobnej skupiny L´Mury

Už o dva týždne budú Vianoce, najkrajšie kresťanské sviatky v roku. Počas Vianoc sa každý snaží stráviť sviatočné dni v kruhu svojich najbližších. V snahe zmierniť toto odlúčenie odsúdených a navodiť sviatočnú atmosféru za múrmi väznice sme dňa 10. decembra 2022 v ÚVTOS Dubnica nad Váhom pod záštitou spoločenstva DISMAS privítali kresťanskú skupinu L´Mury.


Program začal o 14,45 hod. v jedálni pre odsúdených. V sprievode huslí a gitary skupina zaspievala viacero kresťanských piesní, napríklad: Srdce dokorán, Aké je dobré, Fenomén, Kto som ja a keďže išlo o Vianočný koncert, zazneli i všeobecne známe koledy: Tichá noc, svätá noc, Búvaj dieťa krásne, Vstávajte pastieri, či Šťastie zdravie pokoj svätý vinšujeme Vám. V priebehu koncertu sa prítomným povzbudivými slovami krátko prihovoril aj Mgr. Michal Libant zo spomínaného spoločenstva.


O koncert prejavili záujem najmä veriaci odsúdení všetkých vekových kategórií, ktorí sa pravidelne zúčastňujú duchovných aktivít. Od prvých tónov piesní sa koncert až do konca niesol v precítenej a slávnostnej atmosfére.Skupina svojim vystúpením dokázala navodiť u poslucháčov sviatočnú náladu, čo odsúdení odmenili úprimným potleskom. V závere skupina prekvapila prítomných jednou rómskou pesničkou, ktorá potešila najmä odsúdených rómskeho etnika.

Fotografie k článku