Oficiálna stránka

Úspech našich psovodov na kynologickej súťaži Väzenskej služby Maďarska

V dňoch 24. až 27. septembra 2019 sa v Národnej väznici Állampuszta konali Majstrovstvá väzenskej služby Maďarska v klasickej a špeciálnej kynológii 2019. Výpravu za náš zbor tvorili npor. Viktor Szabo (ÚVTOS Želiezovce), ppráp. Ing. Marián Hitka (ÚVV a ÚVTOS Nitra), súťažiacimi psovodmi boli npráp. Marián Trebuňák so služobným psom Frodom (ÚVTOS Košice-Šaca), npráp. Bc. Gábor Varga so služobným psom Hokym (ÚVTOS Želiezovce) a npráp. Alojz Farkaš so služobným psom Pikom (ÚVV a ÚVTOS Bratislava). Ako rozhodca bol na majstrovstvá pozvaný npor. Bc. Eugen Moré (ÚVV a ÚVTOS Prešov) a figurantom v disciplínach obrany bol npor. Dávid Štofaník (ÚVV a ÚVTOS Prešov). Okrem našich a domácich psovodov sa na majstrovstvách predstavili aj psovodi Polície Maďarska, Colnej správy Maďarska, Väzenskej služby Českej republiky a Väzenskej služby Poľskej republiky. Všetci naši psovodi absolvovali spoločne disciplínu „poslušnosť“, kde sa súťažilo vo vykonaní šiestich cvikov a disciplínu „branný beh“, ktorá pozostávala z testu obratnosti a fyzických cvikov. V kategórii klasickej kynológie v disciplínach „obrany“ reprezentoval náš zbor npráp. Bc. Gábor Varga a v disciplínach „stopy“ npráp. Alojz Farkaš. V kategórii špeciálnej kynológie reprezentoval npráp. Marián Trebuňák. V konečnom zhodnotení majstrovstiev naši psovodi so svojimi štvornohými „zverencami“ určite nesklamali a svojimi výkonmi všetkým zúčastneným ukázali výbornú úroveň pripravenosti našich psovodov a služobných psov. Dobré meno nášmu zboru urobili aj rozhodca npor. Bc. Eugen Moré s figurantom npor. Dávidom Štofaníkom.


Naši psovodi dosiahli umiestnenie:

npráp. Bc. Gábor Varga – 1. miesto „obrany“ (kategória celkovo)

npráp. Marián Trebuňák – 3. miesto „pachové práce“ (kategória iné ozbrojené zbory)

Fotografie k článku

gallery