Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Týždeň v znamení pódijových umiestnení

Minulý týždeň vrátane víkendu sa kynológovia z ústavov Banská Bystrica, Ilava, Košice a Generálneho riaditeľstva zúčastnili na veľmi náročných kynologických pretekoch zameraných na všestrannú (klasickú) kynológiu služobných psov z viacerých ozbrojených zborov z Česka a Slovenska.


Slovenskí kynológovia sa zúčastnili XI. ročníka Memoriálu Vojtěcha Plačka a X. ročníka Memoriálu Jiřího Hvězdu, kde náročne nastavené disciplíny vyskúšali pripravenosť a komplexnosť našich služobných psov Astona, Arzéna a Dia, ktorí sa v náročnej konkurencii Vězeňská Služba ČR, Vojenskej polície ČR, Armády ČR, Mestskej polície Praha vôbec nestratili a zaznamenali úspech v podobe umiestnení na stupňoch víťazov.


Náš kolega, práp. Milan Marušinec z ústavu Ilava obsadil krásne 2. miesto na Memoriáli V. Plačka a ppráp. Maroš Ondrejka z ústavu Banská Bystrica obsadil 3. miesto na Memoriali Jiřího Hvězdu.


Veľká vďaka patrí organizátorom, rozhodcom, figurantom, technickým čatám, súperom za skvelo pripravené preteky.


Mimoriadna vďaka patrí vedeniu zboru a ústavov, že podporujú myšlienky týchto pretekov a vysielajú svojich podriadených na ne a v neposlednom rade aj vedúcim výprav por. Matúšovi Hovancovi z ústavu Košice a npor. Lukášovi Hrnčiarovi z GR ZVJS za perfektne zvládnutú podporu a coaching pretekárov.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže