Synodálne zhromaždenie Ordinariátu OS a OZ SR

V jednej sále sa stretli policajti, vojaci, príslušníci finančnej správy, hasiči, horská služba aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Z rôznych špeciálnych útvarov, riaditeľstiev brigád, základní a väzníc, v rozmanitých funkciách a hodnostiach, laici i klerici (kapláni, dekani vikári aj biskup), aby sa spoločne zamysleli a riešili v rámci celosvetového synodálneho procesu Katolíckej cirkvi témy ako budovanie spoločenstva, počúvanie a dialóg, rozlišovanie a rozhodovanie.


Účastníci synodálneho zhromaždenia prebiehajúceho v dňoch 19.-23. júna 2022 v Badíne sebakriticky uznali, že nie vždy je v našich spoločenstvách dostatočne cítiť ľudskosť, úprimný záujem, ochotu o vzájomnú spoluprácu a odvahu ozvať sa, keď sa deje krivda.


Zvlášť v tejto ťažkej dobe, keď sú ľudia prepracovaní, vyhorení a u príslušníkov ozbrojených zložiek stúpa počet samovrážd, je potrebné hľadať cesty a spôsoby, ako pomôcť kolegom s rodinnými či zdravotnými problémami, ako vliať nádej a povzbudenie, veď radostnú zvesť, čiže evanjelium tu už máme vyše dvetisíc rokov, ale mnohí o nej veľa nepočuli, a sú teda neveriaci skôr z neznalosti, ako z presvedčenia. Takémuto misijnému poslaniu a budovaniu spoločenstva by mal pomôcť aj prebiehajúci synodálny proces v cirkvi.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019