Spracovávané osobné údaje a ich ochrana

Na pôde Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže sa dňa 24. septembra 2019 stretli zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže vo veci ochrany osobných údajov. Pozvanie za ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí prijal Ing. Milan Kováč, generálny riaditeľ Sekcie bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií, Ing. Katarína Hanzalová, riaditeľka Bezpečnostného odboru a zároveň zodpovedná osoba na ministerstve, Martin Vereš, vedúci oddelenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti a Denisa Vargová, expert na oblasť ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti. Za zbor sa stretnutia zúčastnili okrem generálneho riaditeľa gen. Ing. Milana Ivana aj námestník generálneho riaditeľa pre služobné veci plk. Mgr. Michal Sedliak, zástupcovia odboru zdravotnej starostlivosti a členovia konzultačnej skupiny ochrany osobných údajov na Generálnom riaditeľstve zboru.

Nakoľko je v jednotlivých služobných úradoch zabezpečovaný výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, prichádza v nich k pravidelným návštevám zástupcov diplomatických misií a konzulárnych úradov, a tým pádom aj k odovzdávaniu určitých osobných údajov spracovávaným v rámci pôsobnosti zboru. Primárne bolo stretnutie zamerané na cezhraničný prenos osobných údajov a prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, kedy zbor ako prevádzkovateľ osobných údajov zabezpečuje ich zákonnú ochranu. Stretnutie bolo zo strany zástupcov ministerstva aj zo strany zástupcov zboru vnímané vysoko pozitívne a s veľkým prínosom pre obidve zúčastnené strany, nakoľko prinieslo otvorenú diskusiu vo veciach vnímania a vybavovania podaní najmä zástupcov diplomatických misií, konzulárnych úradov, ale i k odovzdávaniu si skúseností s poukázaním na spoločné otázky, ktoré sa zúčastnení zaviazali v budúcnosti spoločne riešiť.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019