Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Spracovávané osobné údaje a ich ochrana

Na pôde Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže sa dňa 24. septembra 2019 stretli zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže vo veci ochrany osobných údajov. Pozvanie za ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí prijal Ing. Milan Kováč, generálny riaditeľ Sekcie bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií, Ing. Katarína Hanzalová, riaditeľka Bezpečnostného odboru a zároveň zodpovedná osoba na ministerstve, Martin Vereš, vedúci oddelenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti a Denisa Vargová, expert na oblasť ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti. Za zbor sa stretnutia zúčastnili okrem generálneho riaditeľa gen. Ing. Milana Ivana aj námestník generálneho riaditeľa pre služobné veci plk. Mgr. Michal Sedliak, zástupcovia odboru zdravotnej starostlivosti a členovia konzultačnej skupiny ochrany osobných údajov na Generálnom riaditeľstve zboru.

Nakoľko je v jednotlivých služobných úradoch zabezpečovaný výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, prichádza v nich k pravidelným návštevám zástupcov diplomatických misií a konzulárnych úradov, a tým pádom aj k odovzdávaniu určitých osobných údajov spracovávaným v rámci pôsobnosti zboru. Primárne bolo stretnutie zamerané na cezhraničný prenos osobných údajov a prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, kedy zbor ako prevádzkovateľ osobných údajov zabezpečuje ich zákonnú ochranu. Stretnutie bolo zo strany zástupcov ministerstva aj zo strany zástupcov zboru vnímané vysoko pozitívne a s veľkým prínosom pre obidve zúčastnené strany, nakoľko prinieslo otvorenú diskusiu vo veciach vnímania a vybavovania podaní najmä zástupcov diplomatických misií, konzulárnych úradov, ale i k odovzdávaniu si skúseností s poukázaním na spoločné otázky, ktoré sa zúčastnení zaviazali v budúcnosti spoločne riešiť.

Fotografie k článku

Fotka galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže