Spolupráca ÚVTOS Banská Bystrica s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica uzavrel s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dohodu, ktorej predmetom je vzájomná spolupráca pri rozvíjaní osobnosti, vedomosti, zručnosti a tvorivosti v človeku, realizáciou aktivít v oblasti zvyšovania gramotnosti, v oblasti záujmovej činnosti.


Zo strany ústavu boli v letnom semestri 2022 uskutočnené dve prednášky na témy: sociálna práca, záujmová činnosť a vzdelávanie odsúdených. Na exkurzii a prednáškach sa zúčastnilo 27 študentov sociálnej práce a sociálnej pedagogiky pod vedením doc. PhDr. Mária Dulovicsa, PhD.


Dňa 23. mája 2022 tri študentky pedagogickej fakulty zorganizovali pre odsúdených v priestoroch školského strediska veľmi zaujímavú celoústavnú vedomostnú súťaž QUIZ, ktorá pozostávala zo štyroch okruhov otázok: filmy a literatúra, šport, zaujímavosti zo sveta, veda a technika. Kvízové otázky podnietili zmysluplné rozhovory a vďaka ich riešeniu účastníci objavili v sebe nové vedomosti, spoznali nové veci, lepšie sa vzájomne doplňovali a hlavne sa pri tom aj zabavili.


Na podujatí boli zastúpené všetky oddiely, pričom celkovo bolo prítomných 28 odsúdených.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019