Spoločné rokovanie družobných ústavov

Na pozvanie Väzenskej služby Poľska, konkrétne z iniciatívy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Zareba (Zaklad karny Zareba), sa v mesiaci september uskutočnila na pôde poľského družobného ústavu, na čele s novo vymenovaným riaditeľom ústavu kpt. Mgr. Danielom Workunom, výmenná stáž, počas ktorej si zahraničné delegácie družobných ústavov zo Slovenska a Českej republiky vymenili s poľskými kolegami skúsenosti z oblasti väzenstva.

Obsahom spoločného rokovania zúčastnených bol v dňoch 19. a 20. septembra 2019 okrem iného diskusný panel k administrácii a zabezpečeniu výkonu trestu v jednotlivých krajinách a otázky spojené s trestom odňatia slobody, s dôrazom na úlohy oddelenia ochrany, preventívne pôsobenie a súčinnosť jednotlivých služobných úsekov a v neposlednom rade na zamestnávanie odsúdených. V rámci podrobnej prehliadky ústavu boli prerokované otázky získavania a maximálne racionálneho využitia finančných zdrojov, dokumentované z poľskej strany prezentáciou realizácie aktuálne prebiehajúcich investičných akcií, konkrétne rozsiahla rekonštrukcia väzenskej i administratívnej časti ústavu vrátane rekonštrukcie rozvodov tepla a vody, budovanie kamerového systému vyššej generácie a výstavba novej výrobnej haly vrátane infraštruktúry.

V závere pracovného stretnutia vyslovili zástupcovia všetkých troch strán presvedčenie, že vysoko profesionálna a korektná spolupráca na poli väzenstva bude v rámci prepojenia Slovenska, Poľska a Českej republiky v ďalších rokoch úspešne pokračovať na prospech všetkých zúčastnených.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019