Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Špecialisti na zaobchádzanie s väznenými osobami sa stretli v Kováčovej

Príslušníci jednotlivých ústavov Zboru väzenskej a justičnej stráže realizujú zaobchádzanie s väznenými osobami aj v tejto epidemickej dobe. Za dodržiavania prísnych hygienických opatrení sa stretli špecialisti na zaobchádzanie s väznenými osobami.


V dňoch 21. - 22. 9. 2020 odbor výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej v LRS Kováčová zorganizoval celoslovenskú poradu a odborný seminár pre personál realizujúci zaobchádzanie s odsúdenými umiestnenými v špecializovaných oddieloch, na ktorej sa stretli pedagógovia a špeciálny pedagógovia zo všetkých ústavov Zboru väzenskej a justičnej stráže.


Okrem aktuálnych otázok týkajúcich sa špecializovaného výkonu trestu odňatia slobody a podnetov na zlepšenie zaobchádzania v špecializovaných oddieloch, ktoré vychádzajú z praktických skúseností účastníkov celoslovenskej porady, bola účastníkom sprostredkovaná aj „ochutnávka“ metódy prof. Reuvena Feuersteina – Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie.


Počas prvého dňa celoslovenskej porady mali účastníci možnosť pod vedením skúsených lektorov, ktorí majú bohaté skúsenosti z praxe, vyskúšať si samotnú metódu na sebe a oboznámiť sa s možnosťami jej využitia v individuálnej aj skupinovej práci s ľuďmi od detského až po seniorský vek.


Druhý deň celoslovenskej porady sa niesol v znamení výmeny skúsenosti pedagógov a špeciálnych pedagógov zo zaobchádzania s odsúdenými umiestnenými vo vybraných špecializovaných oddieloch.


Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže