Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Slávnostné zhromaždenie v ústave Žilina

Dňa 27. septembra 2019 sa v priestoroch Pastoračného centra Farnosti Žilina pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva uskutočnilo slávnostné zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina za účasti generálneho riaditeľa zboru gen. Ing. Milana Ivana. Pozvanie poverenej riaditeľky ústavu plk. Mgr. Gabriely Lončíkovej prijali zahraniční hostia partnerského väzenského zariadenia v Českej republike Věznice Karviná - riaditeľ plk. Mgr. Květoslav Jordán a jeho zástupca plk. Mgr. Petr Pitvor, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline plk. PhDr. Aurel Gonščák, bývalí riaditelia ústavu plk. PhDr. Vladimír Štefanko, plk. Mgr. Štefan Horváth, plk. PaedDr. Pavol Kuba a ďalší výsluhoví dôchodcovia.

Príhovory poverenej riaditeľky ústavu a generálneho riaditeľa zboru sa niesli v znamení prezentácie histórie zboru, samotného žilinského ústavu, predstavení výsledkov doterajšej práce, ako aj vízií do budúcnosti. Ďalším bodom programu bola videoprezentácia k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva, po ktorom nasledoval ceremoniál slávnostného odovzdania rezortných ocenení.

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva generálny riaditeľ zboru udelil za dlhodobú príkladnú službu a prácu v Zbore väzenskej a justičnej stráže Čestnú medailu (jubilejná medaila) štyrom príslušníkom a jednej zamestnankyni, Jubilejnú plaketu zboru piatim príslušníkom a desiatim výsluhovým dôchodcom. Trom pozvaným hosťom udelil za spoluprácu so zborom Jubilejnú plaketu zboru. Generálny riaditeľ zboru ďalej mimoriadne povýšil do vyššej hodnosti dvoch príslušníkov a poverená riaditeľka ústavu štyroch príslušníkov.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže