Slávnostné zhromaždenie v nemocnici Trenčín pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva

V spojitosti s jubilejným 50. výročím samostatného slovenského väzenstva sa dňa 19. septembra 2019 v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín konalo slávnostné zhromaždenie za účasti námestníka generálneho riaditeľa zboru pre ekonomické veci plk. Ing. Jozefa Lančariča, vedenia nemocnice, príslušníkov a zamestnancov nemocnice, ako aj výsluhových dôchodcov a hostí.

Úvodného slova sa ujal riaditeľ nemocnice plk. Ing. Miloš Drgo, ktorý privítal všetkých zúčastnených a v krátkosti zhodnotil uplynulých 50 rokov slovenského väzenstva v nadväznosti na pôsobenie nemocnice. Pripomenul stručnú históriu „zrodu“ zariadenia, ktoré v rámci celého Slovenska naďalej ako jediné ponúka nemocničnú starostlivosť pre obvinených a odsúdených, ako aj perspektívy nemocnice do budúcnosti. V duchu pripomienky histórie vzniku samostatného slovenského väzenstva nasledoval príhovor námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomické veci a následne po krátkom prezentačnom videu boli z poverenia generálneho riaditeľa zboru gen. Ing. Milana Ivana odovzdané rezortné vyznamenania príslušníkom zboru, výsluhovým dôchodcom a hosťovi z Čiech.

Čestná medaila k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená deviatim príslušníkom zboru a šiestim výsluhovým dôchodcom. Za významný podiel pri rozvíjaní vzťahov na medzinárodnej úrovni bola mimoriadne udelená čestná medaila riaditeľovi Väzební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno plk. PhDr. Dušanovi Gáčovi. Jubilejná plaketa k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená šestnástim príslušníkom zboru. Za príkladné plnenie si služobných povinností riaditeľ nemocnice mimoriadne povýšil jedného príslušníka zboru do hodnosti práporčík.

Poďakovanie však patrí nielen oceneným, ale aj všetkým ostatným príslušníkom, zamestnancom zboru a výsluhovým dôchodcom, ktorí si nepretržite plnili a plnia svoje služobné a pracovné povinnosti a podieľajú sa na budovaní dobrého mena slovenského väzenstva.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019