Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 50. výročia založenia samostatného slovenského väzenstva v ústave Ružomberok

Dňa 26. septembra 2019 sa v spoločenských priestoroch Hotela Kultúra uskutočnilo slávnostné zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok a pozvaných hostí. Slávnostné zhromaždenie otvoril zástupca riaditeľa pre služobné veci pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor, ktorý privítal generálneho riaditeľa zboru, pozvaných hostí a príslušníkov zboru a zamestnancov ústavu. Na úvod sa prihovoril riaditeľ ústavu plk. Mgr. Daniel Ševc, ktorý vyslovil srdečné poďakovanie príslušníkom a zamestnancom ústavu za plnenie si služobných a pracovných povinností. V duchu pripomenutia si histórie vzniku samostatného slovenského väzenstva nasledoval príhovor generálneho riaditeľa zboru gen. Ing. Milana Ivana a následne po krátkom prezentačnom videu boli generálnym riaditeľom zboru odovzdané rezortné vyznamenania príslušníkom a zamestnancom ústavu, výsluhovému dôchodcovi a hosťom.


Jubilejná čestná medaila k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená štyrom príslušníkom zboru a dvom zamestnancom zboru. Jubilejná plaketa zboru k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená pätnástim príslušníkom zboru, jednému výsluhovému dôchodcovi a hosťom. Za príkladné plnenie si služobných povinností boli štyria príslušníci mimoriadne povýšení.


Poďakovanie však patrí nielen oceneným, ale aj všetkým ostatným príslušníkom, zamestnancom ústavu a výsluhovým dôchodcom, ktorí si nepretržite plnili a plnia svoje služobné a pracovné povinnosti a podieľajú sa na budovaní dobrého mena slovenského väzenstva.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019